Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 20.05.2019
Naslov: prosilec - Inšpektorat RS za šolstvo in šport
Številka: 090-78/2019
Kategorija: Tajnost vira, Notranje delovanje organa, Osebni podatek
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

IP je v pritožbenem postopku presojal odločitev organa glede posredovanja obračunov plač, računov izvajalca avtobusnih prevozov v šoli naravi, dnevnikov dejavnosti v šoli naravi (vsebina in koledar) ter odgovora ravnatelja v zvezi s prejeto prijavo. IP je ugotovil, da je organ prosilcu neupravičeno zavrnil dostop do obračuna plač, računov izvajalca avtobusnih prevozov v šoli naravi, dnevnikov dejavnosti v šoli naravi (vsebina in koledar), saj gre za prosto dostopne informacije in zato organu naložil, da navedene dokumente posreduje prosilcu. Nasprotno pa velja za odgovor ravnatelja. O slednjem je namreč IP v preteklosti že odločal in dostop do odgovora zavrnil

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-78/2019/9

Datum: 20. 5. 2019

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), prvega odstavka 248. člena in prvega dostavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi …….., z dne 21. 3. 2019 (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo, št. Odl. 090-048-2018-16 z dne 5. 3. 2019, Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, Linhartova 7a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 1. Pritožbi prosilca z dne 21. 3. 2019 zoper odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, št. Odl. 090-048-2018-16 z dne 5. 3. 2019, se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati elektronsko kopijo:
 • dokumenta Dnevi dejavnosti 2018_2019_vsebine,
 • dokumenta Dnevi dejavnosti_koledar_18_19,
 • urnikov izvedbe zimske šole v naravi za dneve od dne 6. 2. 2017 do dne 10. 2. 2017,
 • urnikov izvedbe zimske šole v naravi za dneve od dne 13. 2. 2017 do dne 17. 2. 2017 ter dokument, ki vsebuje razpredelnico urnika za to obdobje (priloga 7),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000289, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o obračunu letnega dopusta (B020, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za ure razredništva (C205, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – interesne dejavnosti (D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – DSP ( D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o kilometrini – prevoz na delo (I020, neto znesek), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000290, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za ure razredništva (C206, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – interesne dejavnosti (D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000416, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za ure razredništva (C206, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – DSP ( D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000045, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za ure razredništva (C205, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – interesne dejavnosti (D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000277, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za ure razredništva (C206, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – interesne dejavnosti (D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek), podatek o znesku premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (M010, bruto znesek)
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000261, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za ure razredništva (C206, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – DSP (D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000282, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za ure razredništva (C206, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000412, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javnega uslužbenca, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – interesne dejavnosti (D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o kilometrini – prevoz na delo (I020, neto znesek), podatek o podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec junij 2018, šifra zaposlenega 000412, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javnega uslužbenca, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o kilometrini – prevoz na delo (I020, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 0000058, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javnega uslužbenca, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000349, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javnega uslužbenca, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za ure razredništva (C205, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti – interesne dejavnosti (D020, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o kilometrini – prevoz na delo (I020, neto znesek), podatek o podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000368, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), podatek o delovni uspešnosti  zaradi pov. pedag. obvez. (D070, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o kilometrini – prevoz na delo (I020, neto znesek), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • Obračuna plače za mesec maj 2018, šifra zaposlenega 000553, na način, da mu posreduje podatek o imenu in priimku javne uslužbenke, podatek o šifri naziva (Z371), podatek o plačnem razredu javnega uslužbenca (Z380), podatek o osnovni plači za obračun V (Z108), podatek o obračunu rednega dela (A010, bruto znesek), podatek o prazniku (B010, bruto znesek), podatek o dodatku za pripravljenost na določenem kraju (C131, bruto znesek), dodatku za poučevanje v kombiniranih oddel. (C207, bruto znesek), podatek o dež. preko pol. del. časa (O060, bruto znesek), podatek o prehrani – neto (I010), podatek o prevozu - neto (I050), podatek o terenskem dodatku (I100, neto znesek), podatek skupaj dodatki (X1, neto znesek),
 • dokumenta Šola v naravi – plavalna 3R 7.5-11.5.18 in 14.5-18.5.18, pri čemer je dolžan prekriti stolpec delovna doba,
 • Računa št. 2-1800000973 z dne 25. 5. 18 (2x), pri čemer je dolžan prekriti ime in priimek osebe, ki je fakturirala račun ter ime in priimek osebe, ki  je vodja prodaje TA Klas,
 • Računa št. 2-1800000826 z dne 21. 5. 2018 (2x), pri čemer je dolžan prekriti ime in priimek osebe, ki je fakturirala račun ter ime in priimek osebe, ki  je vodja prodaje TA Klas,
 • Računa št. 2-1800000974 z dne 25. 5. 2018 (2x), pri čemer je dolžan prekriti ime in priimek osebe, ki je fakturirala račun ter ime in priimek osebe, ki  je vodja prodaje TA Klas,
 • Računa št. 2-1800000827 z dne 21. 5. 2018 (2x), pri čemer je dolžan prekriti ime in priimek osebe, ki je fakturirala račun ter ime in priimek osebe, ki  je vodja prodaje TA Klas.
 1. V preostalem delu se pritožba prosilca zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 21. 12. 2018 po elektronski poti na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, s katero je zaprosil za posredovanje izpisa vseh odprtih obravnavanih področij dela, zadev, prijav, pobud v zvezi z javnim zavodom Osnovna šola (skupaj s podružnicami) Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj v trenutku priprave izpisa. Poleg navedenega je zaprosil tudi za posredovanje vseh informacij javnega značaja, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb zoper zavod (oz. v zvezi z zavodom) Osnovna šola (skupaj s podružnicami) Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj v obdobju od 1. 9. 2017 do datuma priprave dokumentacije. Z zaprošeno dokumentacijo se je želel seznaniti v elektronski obliki.

 

O zahtevi prosilca je organ odločil s sklepom in odločbo, št. Odl. 090-048-2018-16 z dne 5. 3. 2019 (v nadaljevanju izpodbijana odločba), s katero je:

- skladno s 129. členom ZUP s sklepom zavrgel prosilčevo zahtevo glede posredovanja vseh informacij javnega značaja, ki jih je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb zoper zavod (oz. v zvezi z zavodom) Osnovna šola (in podružnic) Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj v obdobju od dne 1. 9. 2017 do datuma priprave dokumentacije glede zadev št. 20102-175-2018, 20102-190-2018 in 20102-216-2018,

- zaradi podatka, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in varovanja osebnih podatkov z odločbo zavrnil dokumente pod št. 20102-396-2018; zaradi varovanja tajnosti vira prijave in varovanja osebnih podatkov zavrnil dostop do posameznih dokumentov, ki se nahajajo v zadevah 20102-427-2018, 20102-382-2018, 20102-293-2017; zaradi podatka iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organa in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnost organa zavrnil dostop do Dnevi dejavnosti 2018_2019_vsebine, dnevi dejavnosti_koledar_18_19 ter urniki izvedbe šole v naravi v spisovni zadevi št. 20102-382-2018,

- posredoval prosilcu napotilo, kje se zaprošene informacije nahajajo,

- zaradi varstva osebnih podatkov zavrnil dostop do frekvenčne liste 18. 9. 2018 s podpisi staršev, obračuna plač za posamezne strokovne delavce in odgovora ravnatelja z dne 21. 2. 2018 ter

- zavrnil dostop do računov Podjetja AP MS d.d., ker dokumenti ne predstavljajo informacij javnega značaja.

 

Zoper navedeno odločbo organa je prosilec dne 21. 3. 2019 vložil pritožbo, v kateri navaja:

- da ni prejel zahtevanega izpisa odprtih zadev,

- da se ne strinja s trditvijo organa, da bi z razkritjem dokumentov Dnevi dejavnosti 2018_2019_vsebine, dnevi dejavnosti_koledar_18_19 ter urniki izvedbe šole v naravi povzročili motnje pri delovanju šole,

- da štiri od petih povezav ne delujejo in torej dokumenti niso na voljo,

- da so plače javnih uslužbencev javne in zato prosi za njihovo posredovanje,

- da računi podjetja AP MS d.d. predstavljajo informacijo javnega značaja,

- da mu je bila brez obrazložitve posredovana samo prva stran dokumenta št. 20102-382-2018/3, pri čemer iz vsebine izhaja, da je strani več,

- da mu je organ, kljub zapisu, da mu zaradi varovanja tajnosti vira prijave in varovanja osebnih podatkov zavrača dostop do odgovora pobudniku št. 20102-293-2017-2 z dne 7. 9. 2017, le-tega s prekritimi osebnimi podatki posredoval,

-  da ni jasno, na kateri dan je organ pripravljal dokumentacijo ter

- da ravnateljeva obrazložitev in njegov pogled na predmet inšpekcijskega nadzora v šoli, načeloma ne vsebuje osebnih podatkov, katerih razkrijte bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov.

 

Organ je po preizkusu procesnih predpostavk in odločitvi, da izpodbijane odločbe ne bo spremenil, na podlagi 245. člena ZUP, pritožbo prosilca odstopil v reševanje IP z dopisom 090-048-2018-24 z dne 1. 4. 2019. V slednjem se je obenem opredelil tudi do pritožbenih navedb prosilca, zato ga je IP, skladno z določbo 9. člena ZUP, posredoval v vednost in izjasnitev prosilcu ter ga hkrati pozval, da (upoštevajoč dopis organa), natančno navede, kaj je še predmet spora. Prosilec je dne 24. 4. 2019 po elektronski sporočil, da vztraja pri svoji pritožbi v naslednjih točkah:

- organ je neupravičeno zavrnil dostop do prilog Dnevi dejavnosti 2018/19 (vsebina in njihov koledar) ter urnikov izvedb šole v naravi,

- organ je neupravičeno zavrnil dostop do plač javnih uslužbencev;

- organ je neupravičeno zavrnil posredovanje računa AP MS d.d.,

- organ je neupravičeno zavrnil dostop do odgovora ravnatelja z dne 21. 2. 2018, kajti obrazložitev ravnatelja in njegov pogled na inšpekcijski postopek v šoli, ki jo vodi, načeloma ne vsebuje osebnih podatkov, katerih razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov - naj organ po potrebi prikrije varovane osebne podatke in dokument posreduje.

 

Kot že zgoraj navedeno, je organ z izpodbijano odločbo zavrnil tudi dostop do računov podjetja AP MS d.d. (v nadaljevanju stranski udeleženec) z obrazložitvijo, da dokumenti ne predstavljajo informacij javnega značaja. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je organ stranskega udeleženca pozval k stranski udeležbi, pri čemer je ta odgovoril, da računi ne predstavljajo informacij javnega značaja, ki bi izvirali iz delovnega področja organa. Na takšno mnenje je organ oprl svojo odločitev, pri čemer pa mu izpodbijane odločbe in pritožbe kot stranki postopka ni vročil. Navedeno je storil IP, ki je stranskega udeleženca hkrati pozval k (morebitnemu) odgovoru. Slednjega IP do trenutka izdaje te odločbe, kljub poteku roka, določenega za odgovor, ni prejel.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP najprej pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločitev v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločitev preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Upoštevajoč odgovor prosilca z dne 24. 4. 2019, v katerem je ta izrecno navedel, v katerih delih vztraja pri pritožbi zoper izpodbijano odločbo, IP ugotavlja, da je predmet presoje konkretnega postopka odločitev organa glede:

- dostopa do prilog Dnevi dejavnosti 2018/19 (vsebina in njihov koledar) ter urnikov izvedbe šole v naravi,

- dostopa do plač javnih uslužbencev,

- dostopa do računov AP MS d.d. ter

- dostopa do odgovora ravnatelja z dne 21. 2. 2018.

 

Organ je zavrnil dostop do dokumentov Dnevi dejavnosti 2018_2019_vsebine, dnevi dejavnosti_koledar_18_19 ter urniki izvedbe šole v naravi v spisovni zadevi št. 20102-382-2018, s sklicevanjem na izjemo po 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ (izjema notranjega delovanja). IP pojasnjuje, da morata biti za obstoj te izjeme kumulativno izpolnjena dva pogoja, in sicer:

1. podatek mora izhajati iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo organa in

2. razkritje takšnega podatka bi povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti organa (t.i. specifični škodni test).

Z navedeno izjemo se varuje t.i. notranje razmišljanje organa, s čimer naj bi se omogočilo odkrito in odprto razmišljanje organa, ki bi bilo ovirano, če bi bilo povsem odprto za javnost. Varujejo se podatki, ki nastajajo ob oblikovanju politike organa. Namen te izjeme je preprečiti škodo, ki bi nastala pri kakovosti odločanja organa, saj razumno varovanje procesa »notranjega razmišljanja organa« ni nujno v neskladju z načelom odprtosti uprave. Če bi namreč vsi tovrstni dokumenti postali javni, bi to lahko resno ogrozilo kritično, inovativno in učinkovito delo javnega sektorja.

 

Organ je v izpodbijani odločbi navedel, da je prosilcu zavrnil dostop do dokumentov, ki so bili posredovani za potrebe inšpekcijskega postopka z namenom prikaza posameznih vsebin. Načrtovanje dela v šoli, načini organizacije in dogovarjanje o izvedbi, kljub namenu zakona, da se z dostopom do dokumentov zagotavlja transparentnost delovanja javnih zavodov, dokumenti predstavljajo in so namenjeni interni komunikaciji znotraj zavoda. Organ navaja, da bi z javno obravnavo dokumentov negativno vplivali na način vodenja in organizacije dela v šoli.

 

IP je vpogledal v dokument Dnevi dejavnosti 2018_2019_vsebine, dokument Dnevi dejavnosti_koledar_18_19 ter urnike izvedbe šole v naravi, pri čemer ugotavlja, da gre za dokumente, ki vsebujejo informacije (kot to že izhaja iz poimenovanja dokumentov) o dejavnostih šole, ki so razvidne navzven, pri čemer so nekatere dejavnosti že bile izvedene, nekatere pa še bodo tekom šolskega leta 2018/2019. Tako npr. dokument Dnevi dejavnosti 2018_2019_vsebine vsebuje podatke o kulturnih, naravoslovnih, tehniških ter športnih dnevih, njihovih vsebinah (kateri dogodek ter podatek o stroških (vstopnina + prevoz)) in podatkih o vodjah posamezne dejavnosti. Dokument Dnevi dejavnosti_koledar_18_19 vsebuje terminski plan dejavnosti, iz katerega je razvidno, kateri razred ima določeno dejavnosti na določeni dan. V urnikih izvedbe šole v naravi pa se nahajajo informacije o časovnem poteku dejavnosti v posameznem dnevu. IP meni, da v primeru obravnavanih dokumentov ne gre za dokumente, ki so bili sestavljeni v zvezi z notranjim delovanjem organa oz. ne gre za dokumente, iz katerih je razviden proces notranjega razmišljanja in oblikovanja mnenj, ki je sicer predmet varovanja izjeme notranjega delovanja, temveč gre za dokumente, ki so nastali v zvezi z izvajanjem javne službe, tj. osnovnošolskim izobraževanjem. Slednje izhaja tudi iz 19.a člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZOsn), ki določa, da so dnevi dejavnosti del obveznega programa osnovne šole. Prav tako 39.a člen citiranega zakona določa, da šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Glede na navedeno IP ugotavlja, da ni izpolnjen že prvi kriterij za obstoj navedene izjeme, kar pomeni, da izjema po 11. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ni podana. Kljub temu pa IP še dodaja, da bi tudi v primeru obstoja prvega kriterija zahtevani dokumenti morali prestati še t.i. škodni test oz. presojo, ali bi razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti organa. Dokazno breme je na strani organa, v konkretnem primeru torej osnovne šole. Po oceni IP zahtevana dokumentacija ne zajema informacij, katerih razkritje bi resno oviralo nadaljnje delo osnovne šole oziroma povzročilo motnje pri njenem delovanju. Še več, gre za informacije, ki so bile že realizirane (tako npr. urniki zimske šole v naravi v letu 2017, dnevi dejavnosti v mesecu marcu 2019) oz. še bodo v šolskem letu 2018/2019.

IP je pri odločanju o zadevi po uradni dolžnosti ugotavljal tudi obstoj drugih izjem od prostega dostopa po prvem odstavku 6. člena in 5.a členu ZDIJZ. Pri tem je ugotovil, da se v zgoraj navedenih dokumentih nahajajo tudi osebni podatki zaposlenih v šoli in učiteljev javnega zavoda, tj. Cšod - Centera šolskih in obšolskih dejavnosti. IP pojasnjuje, da v obravnavanem primeru ne gre za varovane osebne podatke in da podlago za njihovo razkritje predstavlja 1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Ta določa, da se dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke povezane z delovnim razmerjem javnega uslužbenca.

 

Prav tako je organ zaradi varstva osebnih podatkov zavrnil dostop do obračuna plač za posamezne strokovne delavce, ki jih je za potrebe tega pritožbenega postopka posredoval IP. Gre za 13 obračunov plač zaposlenih pri Osnovni šoli Stražišče Kranj ter dokument Šola v naravi – plavalna 3R 7.5-11.5.18 in 14.5-18.5.18, ki vsebuje podatke o stroških, vezanih na šolo v naravi. IP je v zvezi s pritožbeno navedbo glede plač javnih uslužbencev prosilca pozval, da pojasni njegovo pojmovanje plače in sporoči, ali vztraja pri posredovanju informacij o zneskih bruto plače, ali pa vztraja pri posredovanju obračuna plače, torej pri posredovanju celotnih obračunskih listov. Prosilec je dne 9. 5. 2019 sporočil, da vztraja pri posredovanju podatkov o:

 1. imenu in priimku,
 2. nazivu funkcije,
 3. številki pogodbe o zaposlitvi,
 4. plačnem razredu,
 5. osnovni bruto plači,
 6. obračunu rednega dela v bruto zneskih,
 7. obračunu letnega dopusta v bruto zneskih,
 8. drugih dodatkih v bruto zneskih (če iz njih ni razviden dodatek za delovno dobo),
 9. bonitetah v bruto zneskih,
 10. drugih dohodkih iz delovnega razmerja v bruto zneskih,
 11. izplačilu za nadomestilo stroškov prehrane na delu in prevoza na delo v bruto in neto znesku,
 12. skupnem povračilu stroškov in o bruto znesku, ki je bil vplačan kot premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

v kolikor se ti podatki nahajajo med dokumentacijo na podlagi dela zahtevka, ki se nanaša na "plače".

IP je torej skladno z odgovorom prosilca presojal obračune plač zgolj v okviru zgoraj opredeljenih podatkov.

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZSPJS) v zvezi z javnostjo plač v javnem sektorju v prvem odstavku 38. člena določa, da so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo. Pravno podlaga za obdelavo osebnih podatkov in njihovo posredovanje javnosti pa predstavlja tudi 1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, po kateri se, ne glede na obstoj morebitnih zakonskih izjem (razen taksativno naštetih – kamor pa varstvo osebnih podatkov ne spada) dostop do zahtevanih informacij dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali za podatke v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev ali v zvezi z opravljanjem javne funkcije. Po oceni IP so zgoraj omenjeni podatki v zvezi s plačami povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca ter porabo javnih sredstev. IP dodaja, da je glede vprašanja, ali gre v primeru konkretno zaprošenih podatkov za prosto dostopne informacije, že odločal v odločbi št. 090-55/2019 z dne 25. 3. 2019, v kateri je zapisal, da na plačilnih listah niso varovani podatki o imenu in priimku, o nazivu funkcije, o številki pogodbe o zaposlitvi, o plačnem razredu, o osnovni bruto plači, o obračunu rednega dela v bruto zneskih, o obračunu letnega dopusta v bruto zneskih, o drugih dodatkih v bruto zneskih (če iz njih ni razviden dodatek za delovno dobo), o bonitetah v bruto zneskih, o drugih dohodkih iz delovnega razmerja v bruto zneskih, o izplačilu za nadomestilo stroškov prehrane na delu in prevoza na delo v bruto in neto znesku, o skupnem povračilu stroškov in o bruto znesku, ki je bil vplačan kot premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pri vseh navedenih podatkih gre za podatke o porabi javnih sredstev in za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije, dostop do katerih se dovoli na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Podatek o porabi javnih sredstev predstavljajo bruto zneski izplačil, razen pri izplačilu za stroške prehrane na delu in prevoza na delo, kjer je bruto znesek enak neto znesku in od katerih se davki in prispevki ne obračunajo. Strošek za delodajalca kot izplačevalca plače v odnosu do zaposlenega je namreč bruto prejemek zaposlenega. IP je vpogledal v posredovane obračune plač in ugotovil, da te (deloma) vsebujejo zaprošene informacije, ki so, kot že navedeno, prosto dostopne in so navedene v prvi točki izreka te odločbe. Ne vsebujejo pa obračunski listi (razen enega obračuna plače) npr. podatka o bruto znesku, ki je bil vplačan kot premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se praviloma nahaja na koncu obračuna plač. IP na tem mestu pripominja, da se na koncu prve strani obračunskih listov nahaja zapis »Nadaljevanje na naslednji strani…«, pri čemer IP nadaljnjih strani ni prejel. Vsled navedenemu je IP pri organu preveril, ali razpolaga tudi z ostalimi stranmi plačilnih list. Ta je pojasnil, da gre za dokumentacijo, predloženo v inšpekcijskem postopku in da z njo razpolaga v takem obsegu, kot jo je posredoval IP, kar pomeni, da z ostalimi stranmi ne razpolaga. Prav tako obračuni plač ne vsebujejo  podatkov o številki pogodbe o zaposlitvi. Ker omenjeni podatki niso navedeni v obračunih plač, se pritožba prosilca v tem delu zavrne. V okviru te pritožbene navedbe je IP presojal tudi dokument Šola v naravi – plavalna 3R 7.5-11.5.18 in 14.5-18.5.18. Pravno podlago za razkritje tega dokumenta (razen stolpca delovna doba) predstavlja 1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ (poraba javnih sredstev). Gre namreč za dokument, ki vsebuje informacije o posameznih javnih uslužbencih ter izračunih za njihove dodatke.

Z izpodbijano odločbo je organ na podlagi mnenja stranskega udeleženca, da računi AP MS d.d. ne predstavljajo informacij javnega značaja, zavrnil dostop tudi do le-teh. IP ne more slediti navedbi organa, da računi stranskega udeleženca ne predstavljajo informacij javnega značaja. Zahtevani dokumenti namreč izpolnjujejo vse kriterije iz 4. člena ZDIJZ, tudi kriterij, da zahtevane informacije izvirajo iz delovnega področja organa. Informacija javnega značaja se lahko namreč nanaša na kakršnokoli vsebino na vseh področjih delovanja organa, ki so povezane z njegovimi aktivnostmi ali odločitvami, ki spadajo v njegov delokrog. Organizacija prevoza v okviru šole v naravi je zagotovo ena izmed takšnih aktivnosti. IP je vpogledal v posredovane račune in ugotovil, da gre za račune, ki so bili izdani Osnovni šoli Stražišče Kranj in se nanašajo na stroške občasnega avtobusnega prevoza v času šole v naravi. Gre torej za dokumente, ki se prosilcu posredujejo na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ (poraba javnih sredstev), in sicer se mu omogoči delni dostop do le-teh. Ob pregledu računov je IP namreč ugotovil, da ti vsebujejo osebne podatke vodje prodaje TA Klas, osebne podatke posameznika, ki je fakturiral račun ter osebne podatke direktorice podjetja Avtobusni promet Murska Sobota d.d. Kot varovanega osebnega podatka ni mogoče šteti osebnega podatka osebe, pooblaščene za zastopanje podjetja (direktorica) Avtobusni promet Murska Sobota d.d., za katere je vpis v javni register obvezen. Navedeni podatki so javni v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17) in Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami). Nasprotno pa velja za ime in priimek osebe, ki je fakturirala račun ter ime in priimek osebe, ki je vodja prodaje pri TA Klas. Pravne podlage za njihovo razkritje IP ni našel.

Zaradi varstva osebnih podatkov je organ zavrnil tudi dostop do odgovora ravnatelja z dne 21. 2. 2018. IP pojasnjuje, da je odločitev organa, da zavrne dostop do omenjenega dokumenta, v preteklosti že presojal, in sicer v dopolnilni odločbi št. 090-155/2018/5 z dne 17. 10. 2018. V slednji je zapisal, da zaprošeni dokument vsebuje osebne podatke, pri čemer IP pravne podlage za njihovo razkritje in posredovanje ni našel. Vsebina dokumenta se namreč nanaša na obravnavo individualnega primera in vsebuje individualno dejansko stanje in osebne podatke obravnavanih, zato niti delni dostop do njih ni mogoč.

IP tako zaključuje, da je pritožba prosilca delno utemeljena, saj je v pritožbenem postopku ugotovil, da je treba zadevo rešiti drugače. V skladu s prvim odstavkom 252. člena ZUP je IP tako delno odpravil izpodbijano odločbo in sam rešil zadevo, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. V preostalem delu ter delu, v katerem je organ dolžan zagotoviti varstvo osebnih podatkov, pa je pritožbo prosilca, v skladu z 248. členom ZUP, zavrnil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila :

Mevlida Deljanin, univ. dipl. prav.

asistentka svetovalca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.

informacijska pooblaščenka