Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 07.04.2017
Naslov: Prosilec - Državni izpitni center
Številka: 090-291/2016
Kategorija: Ali gre za delovno področje organa?, Ali gre za zlorabo pravice?, Osebni podatek
Status: Delno odobreno


Sodba Upravnega sodišča

 

POVZETEK:

V obravnavani zadevi je organ v ponovljenem postopku zahtevo prosilca delno zavrnil. Pri tem se je skliceval na zlorabo pravic in na tržno dejavnost. IP je v pritožbenem postopku odločil, da zloraba pravice ni podana, saj so predmet presoje zgolj in izključno podatki, iz baze podatkov, ki jo organ vodi v okviru izvajanja javne službe na področju NPZ in zagotovo ne razkrivajo raziskovalne metodologije. IP je poudaril, da so informacije, ki so predmet presoje v postopku po ZDIJZ, vselej »ustvarjene« za določen namen, ki običajno ni enak namenu, za katerega jih zahteva prosilec po ZDIJZ, pa slednje ni in ne more biti okoliščina, ki bi jo šteli za »zlorabo pravice«. Prav tako je IP odločil, da  organ ni pojasnil pravne podlage za obravnavanje zahtev vlagateljev v okviru tržne dejavnosti. Edino pojasnilo organa, da če gre za zadeve, ki jih organu ne nalaga področna zakonodaja (npr. Zakon o osnovni šoli, predpisi s področja NPZ), te sodijo v tržno dejavnost, po oceni IP ne vzdrži resne pravne presoje, saj se na ta način odpira pot arbitrarnim odločitvam, kar je v nasprotju s pravno varnostjo in predvidljivostjo in ne nazadnje tudi z vprašanjem enakosti pred zakonom.

 

ODLOČBA:

 

 

Številka: 090-291/2016/10

Datum: 7. 4. 2017

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 252. člena in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 15. 12. 2016, (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo z dne 9. 12. 2016, št. 090-7/2016, Državnega izpitnega centra, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 1. Pritožbi prosilca se delno ugodi in se odločba Državnega izpitnega centra, z dne 9. 12. 2016, št. 090-7/2016, delno odpravi. Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe v elektronski obliki ali v obliki fotokopije posredovati naslednje informacije iz »zelenega fascikla in USB ključka«:

·         dopis organa z dne 19.7.2011, št. 092-1/2011-38, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika,

·         elektronsko sporočilo organa z dne 5.3.2012 (št. 092-1/2012-17) (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek pri »za« (prejemnik),

·         elektronsko sporočilo organa z dne 12.9.2013 (št. 092-1/2013-214) (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek pri »za« (prejemnik),

·         elektronsko sporočilo organa z dne 26.9.2013, (št. 092-1/2013-92) (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti elektronski naslov pri »za« (prejemnik),

·         elektronsko sporočilo organa z dne 27.1.2015, (št. 092-1/2015-5) s priponko – z dopisom z dne 26.1.2015 št. 092-1/2015 (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek pri »za« (prejemnik) ter ime in priimek v naslovu prejemnika dopisa z dne 26.1.2015 št. 092-1/2015,

·         elektronsko sporočilo organa z dne 12.4.2011 (št. 092-1/2011-23) (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek pri »za« (prejemnik) in »zadeva«.

·         dopis organa z dne 20.4.2012, št. 092-1/2012-33, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika ter ime in priimek mentorja v zadnji vrstici prvega odstavka,

·         dopis organa  z dne 6.11.2012, št. 092-1/2012-33, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika,

·         dopis organa z dne 29.11.2012, št. 092-1/2012-81, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika,

·         dopis organa z dne 21.10.2014, št. 092-1/2014, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika,

·         dopis organa z dne 20.4.2015, št. 092-1/2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika,

·         elektronsko sporočilo z dne 3.5.2011 (št. 092-1/2011-29) (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti elektronski naslov pri »za« (prejemnik) in elektronski naslov in telefonsko številko pri podpisniku sporočila

·         dopis organa z dne 4.4.2012 št. 010-4/2012,

·         dopis organa z dne 12.11.2012 št. 092-1/2012, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika, naslov diplomske naloge ter ime in priimek mentorja (v prvem odstavku besedila dopisa) ter elektronsko sporočilo z dne 17.10.2012 (št. 092-1/2012-68) (brez vhodne pošte) , pri čemer je organ dolžan prekriti elektronski naslov oziroma ime in priimek vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za« (prejemnik).

·         dopis organa z dne 22.5.2012, št. 092-1/2012-36, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika ter imena in priimka dveh študentk v prvem odstavku besedila,

·         dopis organa z dne 14.5.2014, št. 092-1/2014, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika ter imena in priimke treh študentk v prvem odstavku besedila,

·         dopis organa z dne 19.5.2015, št. 092-1/2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika ter naslov doktorske disertacije v prvem odstavku besedila,

·         dopis organa z dne 18.9.2012, št. 092-1/2012-58, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika,

·         elektronsko sporočilo organa z dne 2.11.2011 (št. 092-1/2011-55) (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti elektronski naslov pri »za« (prejemnik) in elektronski naslov in telefonsko številko pri podpisniku sporočila,

·         elektronsko sporočilo organa z dne 15.2.2012 (št. 092-1/2012-12) (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti elektronska naslova pri »od« (pošiljatelj) in »za« (prejemnik) in elektronski naslov in telefonsko številko pri podpisniku sporočila,

·         dopis organa z dne 12.6.2012, št. 092-1/2012-40, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek v naslovu prejemnika,

·         elektronsko sporočilo organa z dne 4.11.2014 (št. 092-1/2014-494) (brez vhodne pošte), pri čemer je organ dolžan prekriti elektronski naslov pri »za« (prejemnik), priimek pri »spoštovani gospod« ter elektronski naslov v vsebini sporočila (zadnja vrsta)

·         iz zadeve št. 092-1/2015-87:

Ø  pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 5.10.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti podatke o raziskovalki v glavi in nogi pogodbe: ime in priimek, naslov ter podpis, v prvem členu: ime fakultete ter ime in priimek mentorja,

Ø  izjavo o varovanju podatkov z dne 5.10.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti: ime in priimek, naslov, podatke o zaposlitvi, podpis

Ø  račun št. 971 z dne 6.10.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek ter naslov prejemnika

Ø  elektronsko sporočilo organa z dne 18.9.2015, 10:23 (brez vhodne pošte),

Ø  podatke iz USB-ključka, in sicer: pojasnila_semen 30.9.2015 in analize 30.9.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti v Excel tabeli »ANALIZE« v zavihku BAZA _M&P: šifre učencev, celoten zavihek »ŠIFRE«_preizkusi, v zavihku »STATISTIKA«: regije, šifre učencev, statistiko skupaj, statistika – skupina 1, statistika – skupina 2.

·         iz zadeve št. 092-3/2015-6:

Ø  pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 16.2.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti podatke o raziskovalcu: ime in priimek, številko, ter naziv subjekta v drugi točki prvega člena pogodbe,

Ø  račun št. 314, z dne 13.3.2015,

Ø  elektronsko sporočilo organa z dne 13.3.2015, pri čemer je organ dolžan prekriti elektronski naslov ter ime in priimek pri »za« (prejemnik) in telefonsko številko pri podpisniku sporočila,

Ø  podatke iz USB-ključka: Excel tabela »podatki_cluster2«.

·         iz zadeve št. 092-1/2014-471:

Ø  dopis z dne 16.9.2014 št. 092-1/2014 pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek v naslovu prejemnika,

Ø  podatke iz USB ključka: mapa Analize, podmapa Gradivo, podpodmape: 6 sklopov.

·         iz zadeve št. 092-1/2013-57:

Ø  pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 8.5.2013, pri čemer je organ dolžan prekriti: podatke o raziskovalcu/prejemniku: ime in priimek, naslov, podpis (v glavi in nogi pogodbe), v prvem členu pogodbe: naslov fakultete ter ime in priimek mentorja,

Ø  izjava o varovanju podatkov z dne 8.5.2013, pri čemer je organ dolžan prekriti: ime in priimek, naslov, podatke o zaposlitvi, podpis,

Ø  elektronsko sporočilo organa z dne 17.5.2013, pri čemer je organ dolžan prekriti elektronski naslov ter ime in priimek pri »za« (prejemnik), ime v prvem stavku (pred pozdravljeni) in telefonsko številko pri podpisniku sporočila,

Ø  elektronsko sporočilo organa z dne 3.10.2013, pri čemer je organ dolžan prekriti elektronski naslov ter ime in priimek pri »za« (prejemnik), elektronski naslov v prvem odstavku sporočila in telefonsko številko pri podpisniku sporočila,

Ø  podatke iz USB-ključka: mapa Podatki, podmapa: 20 Excel tabel, pri čemer je organ dolžan prekriti podatke o številu učencev (skupaj ali po spolih) in vse podatke, ki so s tem podatkom povezani (povprečno število odstotnih točk, standardni odklon), povsod tam, kjer je število učencev manjše ali enako številu 5, pri čemer se prekrijejo tudi podatki za nasprotni spol, ne glede na število učencev (če je npr. številka enaka ali manjša od pet pri ženskah, se v tej vrstici prekrijejo tudi vsi podatki za moške ter obratno).

·         iz zadeve št. 092-1/2012-69:

Ø  pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 26.10.2012, pri čemer je organ dolžan prekriti podatke o raziskovalcih/prejemnikih: imena in priimke ter naziv subjekta v drugi točki »glave« pogodbe, imena, priimke in podpise raziskovalcev v »nogi« pogodbe ter naziv raziskave v drugi točki prvega člena pogodbe,

Ø  izjave o varovanju podatkov (4), pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek, naziv subjekta zaposlitve, rojstni datum ter podpis

·         podatke iz USB–ključka: mapa z dne 24.10.2012, podmapa Excel tabela »podatki_vzorčenje-RIC«, pri čemer je organ dolžan prekriti podatke o številu učencev in rezultate, ki so s tem podatkom povezani (vrstica v stolpcih dosežki: »F« in /ali »G«), povsod tam, kjer je število učencev manjše ali enako številu 5.

·         iz zadeve št. 092-1/2011-36

Ø  pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 7.7.2011, pri čemer je organ dolžan prekriti podatke o raziskovalcu/prejemniku: ime in priimek ter podatke o nosilcu projekta: ime in priimek ter naziv subjekta v prvi in drugi točki »glave« pogodbe ter ime, priimek ter podpis raziskovalca in nosilca projekta v »nogi« pogodbe, številka in naziv projekta ter ime in priimek nosilca projekta v drugi točki prvega člena pogodbe,

Ø  dopis organa z dne 7.7.2011, pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek v naslovu prejemnika ter elektronski naslov in telefonsko številko v drugem odstavku dopisa.

Ø  izjave o varovanju podatkov (2), pri čemer je organ dolžan prekriti ime in priimek, naslov, rojstni datum ter podpis,

Ø   podatke iz USB –ključka: mapa z dne 7.7.2011, podmapa: dve Excelovi tabeli: oddelki in podatki, pri čemer je organ dolžan v Excelovi tabeli »oddelki« prekriti vse podatke o številu učencev (skupaj in po spolih) povsod tam, kjer je število učencev manjše ali enako številu 5 (v vrstici za posamezno šolo se prekrijejo podatki iz vseh treh stolpcev »F«, »G« in »H«). V Excelovi tabeli »podatki« pa je organ dolžan prekriti celotno vrstico za posamezno šolo od vključno stolpca »G« do vključno stolpca »Y«, v kolikor je v kateremkoli stolpcu »G«, »H«, »I«, »J«, »L«, »M«, »P« »X« ali »Y« število učencev manjše ali enako številu 5.

 

 1. V preostalem delu se pritožba prosilca zavrne.
 1. Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilec je dne 24. 3. 2016 na organ naslovil zahtevo po ZDIJZ. V zahtevi je navedel, da je na spletu objavljen dokument organa, v katerem piše: "V vseh letih, ko je v Sloveniji NPZ, so bili raziskovalcem posredovani v papirni obliki in/ali na elektronskem mediju različni podatki". Prosilec je zahtevi priložil kopijo objavljenega dokumenta. Glede na navedeno je prosil, da mu organ posreduje kopije anonimiziranih (z zakritimi imeni in priimki) dokumentov in podatkov, o katerih organ piše. Kar je organ posredoval v papirnati obliki, naj mu organ posreduje v fotokopiji (v papirnati obliki), kar pa je organ posredoval na elektronskem mediju, naj mu organ posreduje po elektronskem mediju. Prosilec je navedel, da bo o tem napisal magistrsko nalogo.

 

O zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo z dne 26. 4. 2016, št. 090-7/2016, s katero je zahtevo zavrnil. Zoper odločbo je prosilec dne 3. 5. 2016 vložil pritožbo, o kateri je odločil IP z odločbo z dne 24.5.2016, št. 090-101/2016/2. IP je pritožbi ugodil, izpodbijano odločbo odpravil in zadevo vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ je v ponovljenem postopku o zahtevi prosilca odločil s sklepom z dne 19. 9. 2016, št. 090-7/2016, s katerim je zahtevo kot nepopolno zavrgel. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je prosilec dne 26. 9. 2016 pri organu vložil pritožbo, o kateri je odločil IP z odločbo z dne 8. 11. 2016, št. 090-218/2016/11 in odločil, da se sklep organa z dne 15. 9. 2016, št. 090-7/2016, odpravi. Zahteva prosilca za dostop dokumentov, ki jih je organ posredoval prosilcem na podlagi 32 vlog, s prošnjami za različne podatke o NPZ od leta 2004 do vključno leta 2010, se zavrne. V preostalem delu pa je IP zadevo vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ je v ponovnem odločanju odločil z odločbo z dne 9.12.2016, št. 090-7/2016, s katero je prosilcu delno ugodil tako, da:

 1. ga je napotil na javno objavljena letna poročila nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli na spletni naslov http://www.ric.si/preverjanje znanja/statisticni podatki/ in na javno objavljene neizpolnjene preizkuse znanja na spletni naslov http://www.ric.si/preverjanje znanja/predmeti/. Prosilcu je poslal fotokopije dokumentov in podatkov, ki jih je raziskovalec prejel za NPZ za slovenščino in matematiko za celotno Savinjsko regijo ter fotokopije dokumenta: Osnovni statistični podatki o uspešnosti odraslih na NPZ ob koncu tretjega obdobja – redni rok (po poizvedbah) od leta 2007 do 2011.
 2.  v delih, kjer posamezniki ali šole prosijo za podatke o posameznem učencu ali ravnatelji za svojo šolo in v delih, kjer posamezniki niso dopolnili vloge, se zahteva zavrne.
 3. v delu, ko je organ z raziskovalci sklenil pogodbe o dostopu do podatkov, v katerih so podatki, ki jih pridobi raziskovalec opredeljeni kot zaupni, se zahteva zavrne.
 4. v delu, to je glede podatkov, ki jih je organ posredoval raziskovalcem, vendar z njimi ne razpolaga več, se zahteva prosilca zavrne.
 5. v delu, to je glede podatkov, ki jih je organ posredoval raziskovalcem, ki so podpisali posebne izjave o zaupnosti podatkov in s katerimi je organ sklenil posebne pogodbe, se zahteva prosilca zavrne.
 6. Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ navedel, da je v zadnjih petih letih prejel 31 vlog raziskovalcev in raziskovalnih ustanov (v nadaljevanju: raziskovalci) za pridobitev različnih podatkov s področja NPZ. Organ je torej od 31 prejetih vlog v petih primerih raziskovalce pozval k dopolnitvi vlog, vendar ti svojih vlog niso dopolnili, zato je te postopke ustavil, ne da bi raziskovalcem posredoval kakršnekoli podatke. Zaradi neobstoja zahtevane informacije javnega značaja, je v tem delu zahtevo prosilca zavrnil, kot to izhaja iz 2. točke izreka izpodbijane odločbe. Organ je nadalje ugotovil, da so raziskovalci s sedmimi vlogami prosili za uporabo gradiv oziroma statističnih podatkov, objavljenih v Letnih poročilih nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. Raziskovalcem je bila odobrena uporaba gradiv oz. statističnih podatkov iz letnih poročil nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, ki so javno objavljena na spletnem naslovu organa www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticnijpodatki/, v skladu s 5. odst. 6. člena ZDIJZ. S tremi vlogami so raziskovalci prosili za uporabo praznih preizkusov znanja, ki so objavljeni na spletni strani organa na naslovu www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/. Organ je uporabo praznih preizkusov znanja v vseh treh primerih odobril pod pogojem iz Navodil o posredovanju podatkov in izposoji gradiv s področja dejavnosti Državnega izpitnega centra (Organ zahteva, da se ob vsakokratni uporabi nalog s spletne strani doda pojasnilo z besedilom: »Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani RIC-a, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih«). Ker so te tri zahtevane informacije javnega značaja že enostavno javno dostopne, je organ na podlagi 5. odst. 6. člena ZDIJZ o njih odločil, kot to izhaja iz 2. alineje 1. točke izreka te odločbe. S tremi vlogami so raziskovalci prosili za uporabo gradiv oz. statističnih podatkov, objavljenih v Letnih poročilih za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli in izpolnjene preizkuse znanja učencev za fiziko za leti 2012 in 2014 in slovenščino za leto 2014. O dostopu do gradiv oz. statističnih podatkov, objavljenih v Letnih poročilih za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli je organ, kot obrazloženo že zgoraj, odločil s 1. alinejo 1. točke izreka te odločbe. Zahtevo prosilca pa je treba v delu, ki se nanaša na izpolnjene preizkuse znanja učencev za fiziko za leti 2012 in 2014 in slovenščino za leto 2014, zavrniti, kot to izhaja iz 4. tč. izreka izpodbijane odločbe, ker organ z njimi ne razpolaga več. Organ namreč izpolnjene preizkuse znanja posameznih učencev v skladu z 2. odst. 23. člena Pravilnikom o NPZ v OŠ hrani le eno leto po opravljanju NPZ. Z eno vlogo je raziskovalec prosil za statistične podatke za osnovne šole iz matematike in slovenščine za celotno Savinjsko regijo. Organ s podatki, ki jih je prosilcu posredoval na podlagi te vloge še razpolaga, zato je organ v tem delu prosilcu ugodil, odločil kot to izhaja iz 3. alineje 1. točke izreka odločbe in te dokumente prosilcu poslal skupaj s to odločbo. V primeru ene vloge je starš prosil za statistične podatke za svojega otroka na NPZ. Organ je starša napotil na šolo, kjer je njegov otrok opravljal NPZ. Organ staršu ni posredoval nobenih podatkov in zaradi neobstoja zahtevane informacije javnega značaja, je treba zahtevo prosilca zavrniti, kot to izhaja iz 2. točke izreka izpodbijane odločbe. V primeru štirih vlog so ravnatelji posameznih osnovnih šol prosili za podatke svoje šole. Ravnateljem je bilo obrazloženo, da po nepotrebnem obremenjujejo sistem, saj vsaka šola razpolaga s podatki za svojo šolo. Organ ravnateljem ni posredoval nobenih podatkov in zaradi neobstoja zahtevane informacije javnega značaja, je treba zahtevo prosilca zavrniti, kot to izhaja iz 2. točke izreka izpodbijane odločbe. Z eno vlogo je raziskovalec prosil za statistične podatke o uspešnosti odraslih na NPZ. Organ ugotavlja, da je bil v zvezi s to zahtevo raziskovalcu posredovan dokument Osnovni statistični podatki NPZ ob koncu tretjega obdobja - redni rok (po poizvedbah) od leta 2007 do 2011. Organ s tem dokumentom še razpolaga v materializirani obliki (na papirju), zato je organ v tem delu prosilcu ugodil in odločil, kot to izhaja iz 4. alineje 1. točke izreka izpodbijane odločbe in ta dokument prosilcu poslal skupaj z odločbo. V primeru šestih vlog je organ z raziskovalci sklenil pogodbe o dostopu do podatkov, v katerih so podatki, ki jih pridobi raziskovalec opredeljeni kot zaupni. Nabor in strukturo podatkov je za raziskovalce po pogodbi pripravil organ po naročilu raziskovalca, ki je naročilo podal glede na potrebe svoje konkretne raziskave. Z razkritjem podatkov, ki so jih pridobili raziskovalci, bi organ razkril metodologijo raziskovalcev, proti njihovi volji. Zaupnost posredovanih podatkov po pogodbi torej ščiti raziskovalce in zaupnost odnosa med raziskovalcem in organom. Organ podatkov prosilcu ne sme posredovati, ker bi s tem lahko prizadel interese raziskovalcev, razkril bi njihove metodologije in rezultate, preden bi jih ti javnosti razkrili sami oziroma bi jih javnosti razkril brez ustreznih pojasnil v skladu znanstveno-raziskovalnimi načeli in standardi. S tem bi organ kršil tudi temeljna načela raziskovalne etike. Z razkritjem metodološke podlage, ki jo je uporabil raziskovalec, bi organ kršil Evropski kodeks ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti. Kršenje zaupnosti je ena od oblik nepoštenega ravnanja v skladu s tem kodeksom. Raziskovalci sicer morajo stremeti k transparentnosti svojih raziskav, vključno z vhodnimi podatki, ki so jih uporabili za raziskavo (seveda v mejah zaupnosti, ki jih posamezni sklopi podatkov zahtevajo zaradi subjektov, na katere se podatki nanašajo). Vsak raziskovalec mora imeti pravico, da sam odloči o mestu objave, formi, času objave in tudi o celotni ali delni objavi rezultatov in svojih raziskovalnih dognanj. Zato mora tudi prosilec, ko vstopa na področje znanstvenega ustvarjanja (kar izdelava magistrske naloge nedvomno je), spoštovati etična načela in zaupnost ter integriteto drugih mlajših raziskovalcev ali uveljavljenih profesorjev. Organ je v nadaljevanju opozoril na zlorabo pravice in poudaril, da bi prosilec v konkretnem primeru s pridobitvijo zahtevanih podatkov, ki so jih pridobili drugi raziskovalci pred njim, posegal v pravice teh raziskovalcev, pri čemer niti ne bi izvrševal nobene od osnovnih funkcij pravice do dostopa do informacij javnega značaja, ki jih konkretizira ZDIJZ. Na ogledu in camera IP in s kasnejšimi pojasnili je organ tudi obrazložil, da nesporno vsako vlogo pogleda, če gre za dokumente oz. informacije, ki jih organ ima ali ustvari pri opravljanju javne službe in iz proračuna RS ali EU financiranih proračunskih postavk. V teh primerih gre za zadeve, ki jih organu ne nalaga Zakon o osnovni šoli in noben predpis s področja nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) in to ni financirano iz proračuna RS ali EU in ni pokrito s sredstvi, ki jih organ dobi za opravljanje javne službe. Poleg javne službe, ki se financira iz proračuna RS, ima organ še tržno dejavnost. Če vloge s področja raziskovanja in delo organa ne sodijo med zadeve, ki jih nalagajo zakoni o osnovni šoli, takšno vlogo organ vodi v okviru tržne dejavnosti. Vseh šest vlog prosilcev je organ vodil v okviru tržne dejavnosti in na podlagi individualne presoje oz. usmeritev institucije odločil, da vlagatelju stroškov ne bo zaračunal (organ se lahko odloča tudi za »pro bono«). Strošek dela za pripravo podatkov oz. informacij je šel na račun tržne dejavnosti oz. drugih virov tržne dejavnosti. Zato je moral organ v tem delu (torej glede 6 vlog raziskovalcev, s katerimi je organ sklenil posebne pogodbe, ki so podpisali posebne izjave o zaupnosti in bi se z razkritjem podatkov, ki so jih pridobili, razkrile njihove raziskovalne metodologije brez pojasnil v skladu z znanstveno-raziskovalnimi standardi in načeli) na podlagi 5. odst. 5. člena ZDIJZ zahtevo prosilca zavrniti, kot to izhaja iz 5. točke izreka izpodbijane odločbe.

 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je prosilec dne 20. 12. 2016 pri organu vložil pritožbo, v kateri navaja, da je v zvezi s 25 vlogami prosil za "kopije dokumentov in podatkov", ki jih je organ poslal vlagateljem. Četudi je organ poslal dokument, ki je predstavljal poziv k dopolnitvi ali dokument, ki je obveščal ravnatelja, da mu ne bo poslal podatkov, ali dokument, katerega priloga je vmes bila že uničena - tudi vsi ti dokumenti so dokumenti. Prosilec je zahteval kopije teh dokumentov, zato pri dostopu glede teh 25 postopkov vztraja. V zvezi s 6 vlogami se prosilec ne strinja z opredelitvijo tržne dejavnosti, ki se izvaja »pro bono« in vztraja pri dostopu do navedenih informacij. Prosilec meni, da sklicevanje na »tržno dejavnost« pomeni prikrivanje dejavnosti organa, kar je lahko povezano s korupcijo, zato je nujno, da je delovanje organov transparentno.

 

Organ je pritožbo prosilca kot neutemeljeno, vendar dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe, z dopisom z dne 23. 12. 2016, št. 090-7/2016, s prilogami, poslal v odločanje IP. IP je z dopisom z dne 20.1.2017 organ pozval k posredovanju informacij, ki so predmet presoje. IP je zahtevane informacije prejel 6.2.2017 (»zeleni fascikel« z USB-ključkom).

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti izpodbijano odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. IP prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Glede na to, da se je prosilec pritožil glede vseh vlog, ki so v zvezi z zahtevo in jih organ obravnava, torej vseh 31 zadev, je IP primarno popisal vse zadeve v »zelenem fasciklu«, in sicer po številki organa in datumu prejema vloge:

 1. 092-1/2015-87 z dne 3.7.2015
 2. 092-1/2015-67 z dne 6.5.2015
 3. 092-1/2015-63 z dne 17.4.2015
 4. 092-3/2015-6 z dne 27.1.2015
 5. 092-1/2015-5 z dne 20.1.2015
 6. 092-1/2014-494 z dne 4.11.2014
 7. 092-1/2014-492 z dne 20.10.2014
 8. 092-1/2014-471 z dne 2.7.2014
 9. 092-1/2014-142 z dne 31.3.2014
 10. 092-1/2013-92 z dne 26.9.2013
 11. 092-2/2013-214 z dne 6.9.2013
 12. 092-1/2013-57 z dne 25.4.2013
 13. 092-1/2012-81 z dne 14.11.2012
 14. 092-1/2012-76 z dne 7.11.2012
 15. 092-1/2012-69 z dne 24.10.2012
 16. 092-1/2012-68 z dne 11.10.2012
 17. 092-1/2012-58 z dne 29.8.2012
 18. 092-1/2012-39 z dne 8.6.2012
 19. 092-1/2012-25 z dne 18.5.2012
 20. 092-1/2012-32 z dne 18.4.2012
 21. 010-4/2012-5 z dne 2.4.2012
 22. 092-1/2012-15 z dne 8.3.2012
 23. 092-1/2012-17 z dne 8.3.2012
 24. 092-1/2012-12 z dne 16.2.2012
 25. 092-1/2011-55 z dne 3.11.2011
 26. 092-1/2011-38 z dne 5.7.2011
 27. 092-1/2011-36 z dne 28.6.2011
 28. 092-1/2011-37 z dne 28.6.2011
 29. 092-1/2011-34 z dne 9.6.2011
 30. 092-1/2011-29 z dne 22.4.2011
 31. 092-1/2011-23 z dne 12.4.2011.

 

V obravnavanem primeru je organ prosilcu delno zavrnil dostop do zahtevanih informacij, kot izhaja iz izreka izpodbijane odločbe. Glede na to, da je predmet presoje lahko zgolj informacija, s katero organ razpolaga, torej da je podan kriterij materializirane oblike, je IP primarno presojal upravičenost zavrnitve dostopa v delih, v katerih organ zatrjuje, da z zahtevano dokumentacijo ne razpolaga oziroma tudi v delih, v katerih je organ sicer napotil prosilca na spletno stran, vendar mu ob tem ni posredoval »dopisa organa kot odgovor na vlogo«. Prosilec v pritožbi namreč vztraja pri dostopu do vseh dokumentov, s katerimi je organ odgovarjal na vloge, torej tudi v primeru napotitve, kar pomeni, da je v teh primerih predmet presoje »dokument organa o napotitvi«, če organ z njim razpolaga. Ker iz izpodbijane odločbe in posredovanih dokumentov ni bilo mogoče »identificirati« informacij, ki sodijo pod posamezno točko izreka odločbe, je IP pozval organ, da v tem delu odločitev dodatno razjasni v povezavi s številkami zadev. Organ je dne 27.3.2017 dodatno pojasnil, da organ na vlogo ni vedno odgovoril pisno, temveč je lahko komuniciral tudi samo telefonsko v smislu, da je organ vlagatelja obvestil, naj osebno prevzame ključek z želenimi podatki ali CD (odvisno od primera). Organ je posredoval številke zadev, ki sodijo k posameznim odločitvam organa, kot sledi v nadaljevanju:

-        »v petih primerih, ko je organ raziskovalce pozval k dopolnitvi vlog, vendar ti svojih vlog niso dopolnili, zato je te postopke ustavil, ne da bi raziskovalcem posredoval kakršnekoli podatke - neobstoj zahtevane informacije«, gre za naslednje zadeve: 092-1/2011-38 z dne 5.7.2011, 092-1/2012-17 z dne 8.3.2012, 092-2/2013-214 z dne 6.9.2013, 092-1/2013-92 z dne 26.9.2013, 092-1/2015-5 z dne 20.1.2015.

IP je vpogledal v navedene zadeve:

·         v zadevi št. 092-1/2011-38 z dne 5.7.2011 je organ odgovoril z dopisom z dne 19.7.2011, št. 092-1/2011-38, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

·         v zadevi št. 092-1/2012-17 z dne 8.3.2012, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 5.3.2012, št. 092-1/2012-17, kar pomeni da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek v delu elektronskega sporočila »za«. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ. IP ob tem poudarja, da imena in priimki javnih uslužbencev niso varovani osebni podatki, saj so na dokumentih navedeni v povezavi z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca, iz dokumenta pa niso razvidni njihovi elektronski naslovi, ki sodijo med varovane osebne podatke (izjema je elektronski naslov osebe, katere delo je povezano s poslovanjem s strankami). Slednje velja tudi v primerih, navedenih v nadaljevanju te odločbe.

·         v zadevi št. 092-2/2013-214 z dne 6.9.2013, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 12.9.2013 št. 092-1/2013-214, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer elektronski naslov vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za«. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

·         v zadevi št. 092-1/2013-92 z dne 26.9.2013, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 26.9.2013 št. 092-1/2013-92, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer elektronski naslov vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za«. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

·         v zadevi št. 092-1/2015-5 z dne 20.1.2015, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 27.1.2015 št. 092-1/2015-5 s priponko – z dopisom z dne 26.1.2015 št. 092-1/2015, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokumenta z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebujeta varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer elektronski naslov vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za« ter ime in priimek v naslovu prejemnika v priloženem dopisu z dne 26.1.2015 št. 092-1/2015. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokumenta v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

 

-       »s sedmimi vlogami so prosili za uporabo gradiv – organ je napotil na letna poročila«, gre za naslednje zadeve: 092-1/2011-23 z dne 12.4.2011, 092-1/2011-28 z dne 9.6.2011, 092-1/2012-32 z dne 18.4.2012, 092-1/2012-76 z dne 7.11.2012, 092-1/2012-81 z dne 14.11.2012, 092-1/2014-492 z dne 20.10.2014, 092-1/2015-63 z dne 17.4.2015.

IP je vpogledal v navedene zadeve:

·         v zadevi št. 092-1/2011-23 z dne 12.4.2011, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 12.4.2011 št. 092-1/2011-23, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer elektronski naslov oziroma ime in priimek vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za« in »zadeva«. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

·         v zadevi št. 092-1/2011-28 z dne 9.6.2011, organ ni odgovoril z dopisom, kar pomeni, da organ ne razpolaga z zahtevano dokumentacijo in je bila odločitev organa pravilna. V tem delu je pritožba prosilca neutemeljena.

·         v zadevi št. 092-1/2012-32 z dne 18.4.2012, je organ odgovoril z dopisom z dne 20.4.2012 št. 092-1/2012-33, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika ter ime in priimek mentorja (v prvem odstavku besedila dopisa). Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

·         v zadevi št. 092-1/2012-76 z dne 7.11.2012, je organ odgovoril z dopisom z dne 6.11.2012 št. 092-1/2012-33, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ

·         v zadevi št. 092-1/2012-81 z dne 14.11.2012, je organ odgovoril z dopisom z dne 29.11.2012 št. 092-1/2012-81, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ

·         v zadevi št. 092-1/2014-492 z dne 20.10.2014, je organ odgovoril z dopisom z dne 21.10.2014 št. 092-1/2014, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ

·         v zadevi št. 092-1/2015-63 z dne 17.4.2015, je organ odgovoril z dopisom z dne 20.4.2015 št. 092-1/2015, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ

 

-       »s tremi vlogami so raziskovalci prosili za uporabo praznih preizkusov znanja – napotitev na spletno stran«, gre za naslednje zadeve: 092-1/2011-29 z dne 22.4.2011, 010-4/2012-5 z dne 2.4.2012, 092-1/2012-68 z dne 11.10.2012.

IP je vpogledal v navedene zadeve:

·         v zadevi št. 092-1/2011-29 z dne 22.4.2011, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 3.5.2011 št. 092-1/2011-29, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer elektronski naslov oziroma ime in priimek vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za« (prejemnik) ter elektronski naslov podpisnika in telefonska številka. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

·         v zadevi št. 010-4/2012-5 z dne 2.4.2012, je organ odgovoril z dopisom z dne 4.4.2012 št. 010-4/2012, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da ne vsebuje nobenih izjem. Organ je dolžan prosilcu posredovati zahtevan dokument.

·         v zadevi št. 092-1/2012-68 z dne 11.10.2012, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 17.10.2012, št. 092-1/2012-68 in z dopisom z dne 12.11.2012 št. 092-1/2012, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokumenta z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebujeta varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer v dopisu z dne 12.11.2012 št. 092-1/2012, ime in priimek ter naslov prejemnika, naslov diplomske naloge ter ime in priimek mentorja (v prvem odstavku besedila dopisa), v elektronskem sporočilu z dne 17.10.2012, št. 092-1/2012-68 pa elektronski naslov oziroma ime in priimek vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za« (prejemnik). Organ je dolžan prosilcu posredovati dokumenta v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

 

-       »s tremi vlogami so raziskovalci prosili za uporabo gradiv oz. statističnih podatkov, objavljenih v Letnih poročilih za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli – napotitev na spletno stran, izpolnjene preizkuse znanja učencev za fiziko za leti 2012 in 2014 ter za slovenščino za leto 2014 - ne razpolagajo več«, gre za naslednje zadeve: 092-1/2012-35 z dne 18.5.2012, 092-1/2014-142 z dne 31.3.2014, 092-1/2015-67 z dne 6.5.2015

IP je vpogledal v navedene zadeve:

·         v zadevi št. 092-1/2012-35 z dne 18.5.2012, je organ odgovoril z dopisom z dne 22.5.2012, št. 092-1/2012-36, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. Drugih informacij v zadevi ni, saj kot je organ pojasnil, hrani podatke o NPZ le eno leto po njihovi izvedbi. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika ter imena in priimka dveh študentk v prvem odstavku besedila. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ

·         v zadevi št. 092-1/2014-142 z dne 31.3.2014, je organ odgovoril z dopisom z dne 14.5.2014, št. 092-1/2014, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika ter imena in priimke treh študentk v prvem odstavku besedila. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ,

·         v zadevi št. 092-1/2015-67 z dne 6.5.2015, je organ odgovoril z dopisom z dne 19.5.2015, št. 092-1/2015, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. Drugih informacij v zadevi ni, saj kot je organ pojasnil, hrani podatke o NPZ le eno leto po njihovi izvedbi. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika ter naslov doktorske disertacije v prvem odstavku besedila. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

 

-       »z eno vlogo je raziskovalec prosil za statistične podatke za osnovne šole iz matematike in slovenščine za celotno Savinjsko regijo. – prosilcu ugodili in posredovali dokumente«, gre za naslednjo zadevo: 092-1/2012-58 z dne 29.8.2012. IP je vpogledal v navedeno zadevo in ugotavlja, da je organ odgovoril z dopisom z dne 18.9.2012, št. 092-1/2012-58, kar pomeni, da obstaja tudi informacija, ki je predmet pritožbe prosilca. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek ter naslov prejemnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

-       »z eno vlogo je starš prosil za statistične podatke za svojega otroka na NPZ. Organ je starša napotil na šolo, kjer je njegov otrok opravljal NPZ. Organ staršu ni posredoval nobenih podatkov - neobstoj zahtevane informacije«, gre za naslednjo zadevo: 092-1/2011-37 z dne 28.6.2011. IP je vpogledal v navedeno zadevo in ugotavlja, da organ ni odgovoril z dopisom, kar pomeni, da organ ne razpolaga z zahtevano dokumentacijo in je bila odločitev organa pravilna. V tem delu je pritožba prosilca neutemeljena.

-       »v primeru štirih vlog so ravnatelji posameznih osnovnih šol prosili za podatke svoje šole. Ravnateljem je bilo obrazloženo, da po nepotrebnem obremenjujejo sistem, saj vsaka šola razpolaga s podatki za svojo šolo. Organ ravnateljem ni posredoval nobenih podatkov - neobstoj zahtevane informacije javnega značaja«, gre za naslednje zadeve: 092-1/2011-55 z dne 3.11.2011, 092-1/2012-12 z dne 16.2.2012, 092-1/2012-39 z dne 8.6.2012, 092-1/2014-494 z dne 4.11.2014.

IP je vpogledal v navedene zadeve:

·         v zadevi št. 092-1/2011-55 z dne 3.11.2011, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 2.11.2011 (št. 092-1/2011-55), kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer elektronski naslov oziroma ime in priimek vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za« (prejemnik) ter elektronski naslov in telefonska številka podpisnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

·         v zadevi št. 092-1/2012-12 z dne 16.2.2012, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 15.2.2012 (št. 092-1/2012-12), kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer elektronski naslov oziroma ime in priimek vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za« (prejemnik) in elektronski naslov pošiljatelja v delu »od« ter elektronski naslov in telefonska številka podpisnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

·         v zadevi št. 092-1/2012-39 z dne 8.6.2012, je organ odgovoril z dopisom z dne 12.6.2012, št. 092-1/2012-40, kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek v naslovu prejemnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ,

·         v zadevi št. 092-1/2014-494 z dne 4.11.2014, je organ odgovoril z elektronskim sporočilom z dne 4.11.2014 (št. 092-1/2014-494), kar pomeni, da zahtevana informacija obstaja. IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer elektronski naslov oziroma ime in priimek vlagatelja v delu elektronskega sporočila »za« (prejemnik), priimek pri »spoštovani gospod« ter elektronski naslov v vsebini sporočila (zadnja vrsta) Organ je dolžan prosilcu posredovati dokument v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ.

-       »z eno vlogo je raziskovalec prosil za statistične podatke o uspešnosti odraslih na NPZ. Organ ugotavlja, da je bil v zvezi s to zahtevo raziskovalcu posredovan dokument: Osnovni statistični podatki NPZ ob koncu tretjega obdobja - redni rok (po poizvedbah) od leta 2007 do 2011 - prosilcu so ugodili«, gre za naslednjo zadevo: 092-1/2012-15 z dne 8.3.2012. IP je vpogledal v navedeno zadevo in ugotavlja, da je organ posredoval zahtevane informacije. V tem delu je pritožba prosilca neutemeljena.

 

V nadaljevanju je IP presojal zavrnitev dostopa do šestih vlog, glede katerih je organ z raziskovalci sklenil pogodbe o dostopu do podatkov, ker so podatki, ki jih pridobi raziskovalec - opredeljeni kot zaupni. Gre za naslednje zadeve: 092-1/2015-87 z dne 3.7.2015, 092-3/2015-6 z dne 27.1.2015, 092-1/2014-471 z dne 2.7.2014, 092-1/2013-57 z dne 25.4.2013, 092-1/2012-69 z dne 24.10.2012, 092-1/2011-36 z dne 28.6.2011. Organ je dne 27.3.2017 še dodatno pojasnil, da je bila v zadevah 092-1/2015-87 z dne 3.7.2015 in 092-3/2015-6 z dne 27.1.2015 priprava gradiva plačana, zato je posredoval še dva računa.

 

Organ se je pri zavrnitvi dostopa do navedenih zadev primarno skliceval na zlorabo pravice, v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDIJZ. IP navedeni odločitvi ne more slediti, saj organ niti ni pojasnil, s čim oziroma na kakšen način naj bi prosilec pavico dostopa do informacij javnega značaja zlorabil. Organ je povzel teorijo na področju zlorabe pravice, ki pa je ni konkretiziral oziroma apliciral na dani primer oziroma je utemeljil zlorabo v tem, da je prosilec zahteval podatke, ki so jih pred njim pridobili raziskovalci, s čimer naj bi razkril njihove raziskovalne metodologije. IP poudarja, da so predmet presoje zgolj in izključno podatki, ki jih je organ posredoval vlagateljem, na podlagi kriterijev, ki so jih sicer res postavili vlagatelji, vendar takšni surovi podatki organa zagotovo ne razkrivajo raziskovalne metodologije. Gre namreč zgolj za statistične podatke organa, iz baze podatkov, ki jo organ vodi v okviru izvajanja javne službe na področju NPZ, med tem, ko o »raziskovalni metodologiji« govorimo takrat, ko so določeni podatki analizirani, primerjalno ovrednoteni, obdelani s pomočjo različnih metod (analize, sinteze, abstrakcije, itd.), česar pa zahtevani podatki ne razkrivajo niti ne predstavljajo, saj so bili v tej fazi šele pridobljeni, da se bodo »potencialno« za ta namen uporabili. Zaradi navedenega stališče organa, da nihče drug ne more pridobiti podatkov, ki jih je nekdo zahteval za raziskovalne namene, nima nobene pravne podlage, še najmanj pa v institutu »zlorabe pravice«. Zakaj več oseb ne bi smelo »analizirati ali zgolj pridobiti« istih podatkov? Prav temu so namreč namenjene raziskave oziroma različne metodologije, ki dajo vrednost in pomen znanstvenim raziskavam in razvojni dejavnosti. Zato nikakor ni mogoče govoriti o posegu v avtonomnost raziskovanja, če nekdo želi pridobiti informacije, ki so predmet presoje v obravnavanem primeru. Ne nazadnje pa je temu namenjen tudi ZDIJZ, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga javni sektor, s čimer se izvršuje njegova demokratična in nadzorna funkcija. Poleg tega je treba poudariti, da so informacije, ki so predmet presoje v postopku po ZDIJZ, vselej »ustvarjene« za določen namen, ki običajno ni enak namenu, za katerega jih zahteva prosilec po ZDIJZ, pa slednje ni in ne more biti okoliščina, ki bi jo šteli za »zlorabo pravice«. Zakonodajalec je namreč izrecno določil, da prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve oziroma izkazati pravnega interesa za dostop do informacij javnega značaja. V obravnavanem primeru ni sporno, da organ z zahtevanimi informacijami razpolaga v materializirani obliki, v okviru delovnega področja organa in slednje je tudi edino relevantno v postopku dostopa do informacij javnega značaja. Za kakšen namen jih je organ »ustvaril«, v tem postopku ni pomembno oziroma ne vpliva na odločitev, da zahtevane informacije izpolnjujejo kriterije iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ.

 

Nadalje IP ugotavlja, da v izpodbijani odločbi organ ne oporeka dejstvu, da so predmet presoje informacije, ki so povezane z NPZ, ki je javnopravna naloga organa, vendar pa zatrjuje, da so bili podatki »pripravljeni« v okviru tržne dejavnosti organa in da se lahko organ sam odloči, ali bo delo zaračunal ali ne. Ob tem se zastavlja vprašanje, po kakšnem »ključu« organ sprejme odločitev, kdaj bo »strošek dela računal in kdaj ne«, saj organ tega ni pojasnil. Prav tako ni pojasnil pravne podlage za tovrstno obravnavanje zahtev vlagateljev. Edino pojasnilo organa, da če gre za zadeve, ki jih organu ne nalaga področna zakonodaja (npr. Zakon o osnovni šoli, predpisi s področja NPZ), te sodijo v tržno dejavnost, po oceni IP ne vzdrži resne pravne presoje, saj se na ta način odpira pot arbitrarnim odločitvam, kar je v nasprotju s pravno varnostjo in predvidljivostjo in ne nazadnje tudi z vprašanjem enakosti pred zakonom. IP je vpogledal tudi v Statut organa z dne 6.5.1997 in v Sklep o ustanovitvi z dne 3.6.1993 s spremembami, vendar omenjena akta ne urejata tržne dejavnosti organa nič drugače kot Zakon o zavodih, saj zgolj splošno določata, da lahko organ pridobiva sredstva tudi s prodajo svojih storitev na trgu in iz drugih virov, kar ne omogoča nedvoumne niti verjetne ugotovitve, da zahtevane informacije sodijo v tržno sfero organa. Organ je naknadno, v okviru pritožbenega postopka, predložil dva računa, kar pomeni, da je od šestih vlog, ki so predmet presoje, organ v dveh primerih vlagateljem zaračunal strošek dela. Iz računov pa izhaja, da je bil podlaga za obračun stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, kar je okoliščina, ki pritrjuje stališču IP, da so zahtevane informacije povezane z izvajanjem javne službe, saj bi v nasprotnem primeru organ imel svoj »tržni cenik« (kot npr. AJPES), predvsem pa jasno opredelitev te tržne dejavnosti v svojih pravnih aktih. Tudi iz letnega poročila npr. za leto 2015[1], v katerem se organ posebej opredeljuje do »tržne dejavnosti«, ne izhaja, da bi tovrstne podatke šteli med tržno dejavnost. Posledično navedenega plačila zagotovo ni mogoče obravnavati v okviru »tržne dejavnosti«, saj je dejstvo, da so lahko organi, do uveljavitve nove Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki se je začela uporabljati 8.5.2016, imeli stroškovnike, na podlagi katerih so v postopkih dostopa do informacij javnega značaja zaračunali tudi strošek dela. Vendar tovrstni primeri, zgolj zaradi plačila, nikakor ne sodijo med »tržno dejavnost«. Odločanje o zahtevah po ZDIJZ in nudenje podatkov na tej pravni podlagi namreč nedvomno sodi med javnopravne naloge organe, ker jih regulira zakon.

 

Organ je sicer naknadno, dne 3.4.2017, predložil cenik s področja tržne dejavnosti RIC-a z dne 10.2.2017, v okviru katerega imajo posebej opredeljeno tarifo za »raziskovalce«. Vendar omenjenega dokumenta IP nikakor ne more upoštevati pri vprašanju »statusa« informacij za nazaj, ki so predmet presoje v obravnavanem primeru, saj ni nobenega dvoma, da v času vložitve zahteve, zlasti pa v času reševanja vlog raziskovalcev, organ z navedenim cenikom ni razpolagal. Ne da bi bilo slednje relevantno v obravnavanem primeru, pa IP pripominja, da omenjeni cenik niti ne izkazuje, da organ »lahko« »zaračuna« pripravo mikro podatkov in vzorcev iz baze, ki je povezana z »NPZ«, torej z javnopravnim delovanjem organa.

 

Po oceni IP je v obravnavani zadevi ključno, da je »baza podatkov«, iz katere so bile pridobljene zahtevane informacije, nastala v okviru opravljanja javnopravnih nalog na področju NPZ, zato tovrstne informacije sodijo v okvir delovnega področja organa, v skladu s prvim odstavkom 4. člena ZDIJZ. IP je že v svojih odločbah z dne 24.5.2016, št. 090-101/2016/2 in z dne 8. 11. 2016, št. 090-218/2016/11, opozoril na sodno prakso[2], ki je pri presoji, ali zahtevana informacija sodi v okvir javnopravnega delovanja organa ali v sfero tržne dejavnosti izredno restriktivna, v prid transparentnosti, prav zaradi možnosti zlorab. Drugačno stališče bi namreč lahko pomenilo, da bi za izvajanje javne službe ustanovljen in zato z javnimi sredstvi financiran organ zavračal posredovanje informacij o dejavnosti, ki jo opravlja, s pavšalnim sklicevanjem, da gre za tržno dejavnost, ne da bi bilo dejansko izkazano, da se ta dejavnost opravlja brez škode za izvajanje javne službe in po tržnih principih. Poleg tega pa je IP z odločbo št. 090-293/2015/8 z dne 22. 3. 2016, ki je potrjena s sodbo Upravnega sodišča RS opr. št. IU 630/2016-24 z dne 7.9.2016, že odločal o informacijah iz te iste podatkovne baze t.i. relacijske baze podatkov (angl. relational database) tipa Microsoft SQL Server, iz katere so bile »priklicane oziroma pripravljene« informacije za vlagatelje, ki so predmet presoje v obravnavanem primeru ter zaključil, da »podatkovna baza« izpolnjuje kriterije za informacije javnega značaja. Zato tudi iz tega razloga ni mogoče slediti organu, da zahtevane informacije lahko pridobijo samo raziskovalci, saj jih lahko zahteva vsakdo, seveda ob upoštevanju obstoja morebitnih izjem po ZDIJZ (npr. varstva osebnih podatkov, ipd.). Treba je upoštevati zlasti namen, zaradi katerega se je takšna baza podatkov NPZ sploh vzpostavila, in sicer naj bi dobra analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja predstavljala temeljno orodje za uspešno ukvarjanje s kakovostjo dela na osnovnih šolah[3], kar je nedvomno v javnem interesu. Morebitna bojazen o razvrščanju šol pa je povsem odveč, saj je povsem jasno, da informacije, ki so predmet presoje, predstavljajo zgolj statistične podatke, pridobljene po različnih kriterijih, tako po vsebini kot tudi po obsegu vključenih šol, glede na potrebe vlagateljev, zato nikakor ne morejo izkazovati »razvrščanja šol«. V nobenih od obravnavanih informacij namreč IP ni zasledil, tega pa ni izpostavil niti organ, da bi vlagatelji od organa zahtevali razvrščanje šol, temveč so zahtevali zgolj surove podatke. Takšno stališče je glede vprašanja razvrščanja šol zavzela tudi sodna praksa[4].

 

IP je vpogledal v navedene zadeve:

·         v zadevi št. 092-1/2015-87 z dne 3.7.2015, je organ z vlagateljico sklenil pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 5.10.2015, izjavo o varovanju podatkov z dne 5.10.2015 ter izstavil račun št. 971 z dne 6.10.2015. V zadevi se nahaja še elektronsko sporočilo organa z dne 18.9.2015 (brez vhodne pošte). Na priloženem USB ključku pa so podatki, ki so bili posredovani na podlagi sklenjene pogodbe (preizkusi, analize, pojasnila). IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer:

- pogodba o dostopu do podatkov RIC-a z dne 5.10.2015: podatke o raziskovalki v glavi in nogi pogodbe: ime in priimek, naslov ter podpis, v prvem členu: naslov fakultete ter ime in priimek mentorja,

- izjava o varovanju podatkov: ime in priimek, naslov, podatki o zaposlitvi, podpis,

- račun št. 971 z dne 6.10.2015: ime in priimek ter naslov prejemnika,

- na USB ključku predstavljajo varovane osebne podatke, saj je na podlagi teh podatkov oseba lahko določljiva: izpolnjeni in ovrednoteni preizkusi, v Excel tabeli »ANALIZE« v zavihku BAZA _M&P: šifre učencev, zavihek »ŠIFRE«_preizkusi, zavihek »STATISTIKA«: regija, šifra učenca, statistika skupaj, statistika – skupina 1, statistika – skupina 2.

Organ je dolžan prosilcu posredovati dokumente v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ, na način, kot izhaja iz tč. 1 izreka te odločbe.

·         v zadevi št. 092-3/2015-6 z dne 27.1.2015, je organ z vlagateljem sklenil pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 16.2.2015 ter izstavil račun št. 314 z dne 13.3.2015. V zadevi se nahaja še elektronsko sporočilo organa z dne 13.3.2015. Na priloženem USB ključku pa so podatki, ki so bili posredovani na podlagi sklenjene pogodbe (mapa z dne 27.1.2015, Excel tabela »podatki_cluster2«). IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer:

- pogodba o dostopu do podatkov RIC-a z dne 16.2.2015, podatke o raziskovalcu: ime in priimek, številko ter naziv subjekta, v drugi točki prvega člena pogodbe,

- elektronsko sporočilo organa z dne 13.3.2015, elektronski naslov ter ime in priimek pri »za« (prejemnik) in telefonska številka pri podpisniku sporočila.

Organ je dolžan prosilcu posredovati dokumente v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ, na način, kot izhaja iz tč. 1 izreka te odločbe.

·         v zadevi št. 092-1/2014-471 z dne 2.7.2014, je organ posredoval dopis z dne 16.9.2014 št. 092-1/2014 ter podatke na priloženem USB ključku (mapa Analize, podmapa Gradivo, podpodmape: 6 sklopov). IP je presojal dokument z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebuje varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer ime in priimek v naslovu prejemnika. Organ je dolžan prosilcu posredovati dokumente v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ, na način, kot izhaja iz tč. 1 izreka te odločbe.

·         v zadevi št. 092-1/2013-57 z dne 25.4.2013, je organ posredoval elektronski sporočili z dne 17.5.2013 in 3.10.2013 ter z vlagateljem sklenil pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 8.5.2013, izjavo o varovanju podatkov z dne 8.5.2013 ter podatke na priloženem USB ključku (podatki). IP je presojal dokumente z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebujejo varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer:

- pogodba o dostopu do podatkov RIC-a z dne 8.5.2013, podatke o raziskovalcu/prejemniku: ime in priimek, naslov, podpis (v glavi in nogi pogodbe), v prvem členu pogodbe: naslov fakultete ter ime in priimek mentorja,

- izjava o varovanju podatkov: ime in priimek, naslov, podatki o zaposlitvi, podpis

- elektronsko sporočilo organa z dne 17.5.2013: elektronski naslov ter ime in priimek pri »za« (prejemnik), ime v prvem stavku (pred pozdravljeni) in telefonska številka pri podpisniku sporočila,

- elektronsko sporočilo organa z dne 3.10.2013: elektronski naslov ter ime in priimek pri »za« (prejemnik), elektronski naslov v prvem odstavku sporočila in telefonska številka pri podpisniku sporočila,

- podatke iz USB-ključka: mapa Podatki, podmapa: 20 Excel tabel, podatki o številu učencev (skupaj ali po spolih) in vsi podatke, ki so s temi podatki povezani (povprečno število odstotnih točk, standardni odklon), povsod tam, kjer je število učencev manjše ali enako številu 5, pri čemer so varovani tudi podatki za nasprotni spol, ne glede na število učencev (če je npr. številka enaka ali manjša od pet pri ženskah so v tej vrstici varovani tudi vsi podatki za moške ter obratno).

IP ob tem pojasnjuje, da je kot mejo, kjer posamezniki niso več določljivi, določil število pet, ki z vidika ocene tveganja razkritja posameznikov, po oceni IP predstavlja prag, kjer posamezniki niso določljivi brez velikih stroškov, nesorazmernega napora in veliko časa[5]. Slednje velja tudi v nadaljevanju te odločbe.

Organ je dolžan prosilcu posredovati dokumente v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ, na način, kot izhaja iz tč. 1 izreka te odločbe.

·         v zadevi št. 092-1/2012-69 z dne 24.10.2012, je organ z vlagatelji sklenil pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 26.10.2012, izjave o varovanju podatkov (vse z dne 26.10.2012) ter podatke na priloženem USB ključku (podatki). IP je presojal dokumente z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebujejo varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer:

- pogodba o dostopu do podatkov RIC-a z dne 26.10.2012, podatke o raziskovalcih/prejemnikih: imena in priimke ter naziv subjekta v drugi točki »glave« pogodbe, ter imena, priimke in podpise raziskovalcev v »nogi » pogodbe, naziv raziskave v drugi točki prvega člena pogodbe,

- izjave o varovanju podatkov (4): ime in priimek, naziv subjekta zaposlitve, rojstni datum ter podpis

- podatki iz USB ključka: mapa z dne 24.10.2012, podmapa Excelova tabela podatki_vzorčenje_RIC: varovani so podatki o številu učencev in rezultati, ki so s tem podatkom povezani (vrstica v stolpcih dosežki: »F« in /ali »G«), povsod tam, kjer je število učencev manjše ali enako številu 5.

Organ je dolžan prosilcu posredovati dokumente v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ, na način, kot izhaja iz tč. 1 izreka te odločbe.

·         v zadevi št. 092-1/2011-36 z dne 28.6.2011, je organ z vlagatelji sklenil pogodbo o dostopu do podatkov RIC-a z dne 7.7.2011 s spremnim dopisom z dne 7.7.2011, št: 092-1/2011, izjave o varovanju podatkov ( z dne 3.7.2011 in 4.7.2011) ter podatke na priloženem USB ključku (podatki). IP je presojal dokumente z vidika obstoja izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da vsebujejo varovane osebne podatke, za katere ne obstaja zakonska podlaga za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja, in sicer:

- dopis organa z dne 7.7.2011: ime in priimek v naslovu prejemnika ter elektronski naslov in telefonska številka v drugem odstavku besedila.

- pogodba o dostopu do podatkov RIC-a z dne 7.7.2011: podatke o raziskovalcu/prejemniku: ime in priimek ter podatke o nosilcu projekta: ime in priimek ter naziv subjekta v prvi in drugi točki »glave« pogodbe ter ime, priimek ter podpis raziskovalca in nosilca projekta v »nogi« pogodbe, številka in naziv projekta ter ime in priimek nosilca projekta v drugi točki prvega člena pogodbe.

- izjave o varovanju podatkov (2): ime in priimek, naslov, rojstni datum ter podpis

- podatki iz USB –ključka mapa z dne 7.7.2011, podmapa: dve Excelovi tabeli: oddelki in podatki, v Excelovi tabeli »oddelki« so varovani podatki o številu učencev (skupaj ali po spolih) povsod tam, kjer je število učencev manjše ali enako številu 5, pri čemer so varovani tudi podatki za nasprotni spol in skupaj, ne glede na število učencev (če je npr. številka enaka ali manjša od pet pri ženskah se v tej vrstici prekrijejo tudi vsi podatki za moške in skupaj ter obratno). V Excelovi tabeli »podatki« pa so varovani podatki: celotna vrstico za posamezno šolo od vključno stolpca »G« do vključno stolpca »Y«, v kolikor je v kateremkoli stolpcu »G«, »H«, »I«, »J«, »L«, »M«, »P« »X« ali »Y« število učencev manjše ali enako številu 5.

Organ je dolžan prosilcu posredovati dokumente v obliki delnega dostopa, v skladu s 7. členom ZDIJZ, na način, kot izhaja iz tč. 1 izreka te odločbe.

 

IP je po uradni dolžnosti presojal obstoj morebitnih drugih izjem po ZDIJZ in ugotavlja, da slednje niso podane, prav tako pa jih ni zatrjeval niti organ.

 

Na podlagi vsega navedenega IP zaključuje, da je pritožba prosilca delno utemeljena, saj je organ na prvi stopnji iz ugotovljenih dejstev napravil napačen sklep in posledično napačno uporabil pravni predpis, zato je IP pritožbi prosilca delno ugodil in na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP odločbo organa delno odpravil in v tem delu sam rešil zadevo tako, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni po vročitvi te odločbe posredovati dokumente, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe. V preostalem delu je IP pritožbo prosilca zavrnil, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

 

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbe ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

svetovalka informacijske pooblaščenke           

 

 

 

Informacijski Pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka


[1] http://www.ric.si/mma/LETNO%20in%20FINANCNO%20POROCILO%20RIC%202015%20za%20splet/2016032909531184/

[2] Sodba Upravnega sodišča RS št. IU 902/2013-29 z dne 20.5.2015.

[3] Gradivo za pomoč pri analizi dosežkov nacionalnega preverjanja znanja, Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo, september 2008

[4] Sodba Upravnega sodišča RS št. IU 630/2016-24 z dne 7.9.2016.

[5] Takšno prakso je IP zasledil tudi pri Statističnem uradu RS.