Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 24.01.2017
Naslov: Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o. - Dravske elektrarne Maribor
Številka: 0902-21/2016
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovna skrivnost, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Prosilka je od zavezanke zahtevala vse pogodbe, ki jih je zavezanka sklenila s stranskim udeležencem od leta 2012 do 2016 in vse situacije, ki izkazujejo obseg in vsebino del za posle, sklenjene v letih 2014-2016. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da zahtevane pogodbe predstavljajo poslovno skrivnost zavezanke in stranskega udeleženca, zato je zavezanka dolžna razkriti le absolutno javne podatke iz navedenih pogodb, kot jih določa 6.a člen ZDIJZ. Ker je zavezanka prosilki posredovala le del podatkov, ki jih je iz pogodb izpisala, je IP zavezanki naložil, da prosilki posreduje pogodbe, na način, da z delnim dostopom omogoči dostop le do tistih podatkov, ki predstavljajo absolutno javne informacije. IP je tudi odločil, da situacije, ki izkazujejo obseg in vsebino del, ne predstavljajo informacije javnega značaja, kot jo opredeljuje 4.a člen ZDIJZ, zato zavezanka teh podatkov ni dolžna posredovati prosilki. IP je pritožbo v tem delu zavrnil kot neutemeljeno.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 0902-21/2016/10

Datum: 24. 1. 2017


Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), prvega odstavka 252 in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi Odvetniške družbe Marovt in partnerji d. o. o., Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilka) z dne 14. 11. 2016, zoper odločitev Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljevanju zavezanka), št. IP-2936/2016 z dne 8. 11. 2016, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 

1.         Pritožbi prosilke z dne 14. 11. 2016 se delno ugodi. Odločitev zavezanca št. IP-2936/2016 z dne 8. 11. 2016 se delno odpravi ter se odloči: Zavezanec je dolžan prosilki v roku 31 (enaintridesetih) dni od vročitve te odločbe v elektronski obliki posredovati:

 

1.1. iz naročilnice št. NRC12-0094 z dne 31. 1. 2012 in priložene ponudbe št. 020-BP/12 z dne 30. 1. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »skupaj« na ponudbi,

            - podatek o trajanju posla iz prve alineje ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.2. iz naročilnice št. NRC12-0101 z dne 3. 2. 2012 in priložene ponudbe št. 021-016/12 z dne 30. 1. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz stolpca »vrednost z DDV« na naročilnici,

            - podatek o trajanju posla iz prve alineje ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.3. iz naročilnice št. NRC12-0270 z dne 2. 4. 2012, priložene ponudbe št. 047-048P/12 z dne 27. 3. 2012 in priloženega predračuna št. 1200048P z dne 19. 3. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o računu pravne osebe iz uvoda predračuna,

            - podatek o vrsti posla iz vrstice »predmet« na ponudbi,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »skupaj« na predračunu,

            - podatek o trajanju posla iz prve alineje ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.4. iz naročilnice št. NRC12-0384 z dne 7. 5. 2012 in priložene ponudbe št. 070-072/12 z dne 18. 4. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »vrednost del z DDV« na prilogi ponudbe,

            - podatek o trajanju posla iz druge alineje ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.5. iz naročilnice št. NRC12-0897 z dne 9. 10. 2012 in priloženega predračuna št. P/1200241:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost z DDV« na predračunu,

1.6. iz naročilnice št. NRC12-0954 z dne 18. 10. 2012, priložene ponudbe št. 236-256M/12 z dne 16. 10. 2012 in priloženega predračuna št. P/1200256M:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost z DDV« na predračunu,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.7. iz naročilnice št. NRC13-0007 z dne 3. 1. 2013, priložene ponudbe št. 278-299/12 z dne 19. 12. 2012 in priloženega predračuna št. P/1200299:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost z DDV« na predračunu,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.8. iz naročilnice št. NRC13-0036 z dne 10. 1. 2013 in priložene ponudbe št. 004-004M/13 z dne 9. 1. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz stolpca  »vrednost z DDV« na naročilnici,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.9. iz naročilnice št. NRC13-0247 z dne 1. 3. 2013 in priložene ponudbe št. 036-BP/13 z dne 26. 2. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost del z DDV« na prilogi ponudbe,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.10. iz naročilnice št. NRC13-0312 z dne 18. 3. 2013 in priložene ponudbe št. 053-BP/13 z dne 11. 3. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost del z DDV« na prilogi ponudbe,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.11. iz naročilnice št. NRC13-0368 z dne 28. 3. 2013 in priložene ponudbe št. 067-065/13 z dne 22. 3. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »vrednost del z DDV« na prilogi ponudbe,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.12. iz naročilnice št. NRC13-0991 z dne 9. 9. 2013, priložene ponudbe št. 225-219M/13 z dne 29. 8. 2013 in predračuna št. P/1300219M:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost z DDV« na predračunu,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.13. iz naročilnice št. NRC13-1461 z dne 2. 12. 2013 in priloženega predračuna št. P/1300297M:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost z DDV« na predračunu;

1.14. iz naročilnice št. NRC13-1462 z dne 2. 12. 2013, priložene ponudbe št. 304-302/13 z dne 27. 11. 2013 in predračuna št. P/1300302:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o vrsti posla iz vrstice »predmet« na ponudbi,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost z DDV« na predračunu,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.15. iz naročilnice št. NRC14-0070 z dne 21. 1. 2014, priložene ponudbe št. 006-010M/14 z dne 17. 1. 2014 in predračuna št. P/1400010M:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost z DDV« na predračunu,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.16. iz naročilnice št. NRC14-0218 z dne 24. 2. 2014, priložene ponudbe št. 023-031M/14 z dne 21. 2. 2014 in predračuna št. P/1400031M:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla prvega stavka v stolpcu »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »vrednost z DDV« na predračunu,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.17. iz naročilnice št. NRC15-0147 z dne 11. 2. 2015 in priložene ponudbe št. 011-BP/15 z dne 10. 2. 2015:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »skupaj« na ponudbi,

            - podatek o trajanju posla iz prve točke ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.18. iz naročilnice št. NRC15-0167 z dne 18. 2. 2015 in priložene ponudbe št. 016-BP/15 z dne 16. 2. 2015:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice  »vrednost del po ponudbi« na prilogi ponudbe, skupaj s četrto alinejo ostalih določil ponudbe,

            - podatek o trajanju posla iz prve alineje ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.19. iz naročilnice št. NRC16-0033 z dne 15. 1. 2016 in priloženega elektronskega sporočila z dne 12. 1. 2016:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na ponudbi,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz alineje  »skupaj« na elektronskem sporočilu,

            - podatek o trajanju posla iz stavka elektronskega sporočila, ki se začne z besedo »izvedemo« in konča s piko;

1.20. iz naročilnice št. NRC16-0084 z dne 10. 2. 2016 in priložene ponudbe št. 023-BP/16 z dne 10. 2. 2016:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročilnice,

            - podatek o vrsti posla iz stolpca »opis« na naročilnici,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »skupaj« na ponudbi,

            - podatek o trajanju posla iz prve alineje ostalih določil ponudbe (vrstica: rok izvedbe);

1.21. iz naročila št. NR12-0049 z dne 11. 4. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz zadnjega dela prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča s piko,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena z DDV« na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz drugega odstavka na drugi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok za izvedbo del« in zaključi s piko;

1.22. iz naročila št. NR12-0064 z dne 16. 4. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz zadnjega dela prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča s piko,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena z DDV« na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz drugega odstavka na drugi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok za izvedbo del« in zaključi s piko;

1.23. iz naročila št. NR12-0116 z dne 12. 6. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča z besedo »Formin«,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »za plačilo« na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla predzadnjega odstavka na prvi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok izvedbe storitev« in zaključi z besedo »naročila.«;

1.24. iz naročila št. NR12-0125 z dne 21. 6. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča z besedo »Formin«

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »za plačilo« na prvi strani naročilnice,

            - podatek o trajanju posla iz osmega odstavka na prvi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok izvedbe storitev« in zaključi z besedo »naročila.«;

1.25. iz naročila št. NR12-0128 z dne 2. 7. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča z besedo »Zlatoličje«

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »za plačilo« na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz zadnjega odstavka na prvi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok izvedbe storitev« in zaključi z besedo »naročila.«;

1.26. iz naročila št. NR12-0134 z dne 5. 7. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča z besedo »Zlatoličje«,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »za plačilo« na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz predzadnjega odstavka na prvi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok izvedbe storitev« in zaključi z besedo »naročila.«;

1.27. iz naročila št. NR12-0170 z dne 21. 8. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča z besedo »Zlatoličje«,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »vrednost naročila« na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz osmega odstavka na prvi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok izvedbe storitev« in zaključi z besedo »naročila.«;

1.28. iz naročila št. NR13-0002 z dne 7. 1. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča z besedo »Formin«,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz tretje vrstice (oz. drugega odstavka) naročila, ki se začne s številčno vrednostjo in konča z besedo »DDV«,

            - podatek o trajanju posla iz predzadnjega odstavka na prvi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok izvedbe storitev« in zaključi z besedo »naročila.«;

1.29. iz naročila št. NR13-0013 z dne 15. 1. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »dajemo« in konča z besedo »Formin«

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »skupaj vrednost naročila z DDV« na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz šestega odstavka na prvi strani naročila, ki se začne z besedno zvezo »rok izvedbe storitev« in zaključi z besedo »zaključil.«;

1.30. iz naročila št. NR13-0109 z dne 27. 5. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »Izdelava« in konča z besedo »Zlatoličje«,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz 1. točke na prvi strani naročila (odstavek Cena del brez DDV),

            - podatek o trajanju posla iz prvega stavka 2. točke na prvi strani naročila (Rok izvedbe);

1.31. iz naročila št. NR13-0113 z dne 17. 6. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča z besedo »Miklavžu«,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena naročenih del«, skupaj z naslednjo vrstico ki opredeljuje informativni DDV na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz prve vrstice sedmega odstavka na prvi strani naročila, ki se prične z izrazom »Rok končanja del« in konča z besedo »naročila.«;

1.32. iz naročila št. NR13-0194 z dne 7. 10. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča  z zaklepajem in piko,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena za dobave in dela«, skupaj z vrstico ki opredeljuje informativni DDV, na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz drugega odstavka poglavja »rok izvedbe« na drugi strani naročila;

1.33. iz naročila št. NR13-0203 z dne 14. 10. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki je naveden med nevednicami,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena naročenih del«, skupaj z vrstico ki opredeljuje informativni DDV na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz prve vrstice poglavja »rok izvedbe« na prvi strani naročilnice;

1.34. iz naročila št. NR13-0223 z dne 11. 11. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki je naveden med pomišljajem in prvo naslednjo vejico,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena naročenih del«, skupaj z vrstico, ki opredeljuje informativni DDV na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz celotne vrstice poglavja »rok izvedbe del« na prvi strani naročila;

1.35. iz naročila št. NR13-0254 z dne 2. 12. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča s piko,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »vrednost naročila«,

            - podatek o trajanju posla iz drugega odstavka poglavja »Rok izvedbe« na drugi strani naročila;

1.36. iz naročila št. NR14-0129 z dne 3. 11. 2014:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča s piko,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »vrednost naročila«, skupaj z vrstico ki opredeljuje informativni DDV na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz prvega odstavka poglavja »Rok izvedbe del« na drugi strani naročila;

1.37. iz naročila št. NR15-0157 z dne 12. 11. 2015:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz prvega stavka naročila, ki se začne z besedo »naročamo« in konča s piko,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena naročila«, skupaj z vrstico ki opredeljuje informativni DDV na prvi strani naročila,

            - podatek o trajanju posla iz zadnjega stavka prvega odstavka poglavja »Rok izvedbe« na drugi strani naročila, ki se začne z besedo »rok« in zaključi s piko;

1.38. iz pogodbe št. PG12-0130 z dne 14. 6. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež, št. transakcijskega računa) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz naslova pogodbe, ki se začne za besedo »za« in konča s koncem naziva pogodbe na naslovni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »skupaj z DDV« 2. točke na tretji strani pogodbe,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in zadnjega stavka 4. točke na šesti strani pogodbe,

1.39. iz aneksa št. 1 k pogodbi št. PG12-0130 z dne 8. 8. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež, št. transakcijskega računa) iz uvoda aneksa (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz naslova predmeta pogodbe na naslovni strani aneksa,

1.40. iz aneksa št. 2 k pogodbi št. PG12-0130 z dne 4. 12. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež, št. transakcijskega računa) iz uvoda aneksa (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz naslova predmeta pogodbe na naslovni strani aneksa,

1.41. iz pogodbe št. PG12-0178 z dne 30. 7. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »pogodbena cena z DDV« 3. točke na drugi strani pogodbe,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 5. točke na četrti strani pogodbe,

1.42. iz naročila št. 20-067-12 (pogodba št. PG12-0195) z dne 29. 6. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda naročila,

            - podatek o vrsti posla iz tretje vrstice pod naslovom »Zadeva«, ki se začne z besedo »pripravljalna« in konča s piko;

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz prvega stavka pod 1. točko (ocenjena cena del brez DDV), ki se začne z besedo »skupna« in konča z enoto »EUR«,

            - podatek o trajanju posla iz 2. točke na prvi strani (rok izvedbe), oba stavka pod točko 2,

            - podatek o računu pravne osebe iz točke 5 na drugi strani naročila, ki se začne z besedo »št.« in konča s piko;

1.43. iz pogodbe št. PG12-0222 z dne 24. 8. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »pogodbena cena z DDV« 3. točke na drugi strani pogodbe,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 5. točke na tretji strani pogodbe,

1.44. iz pogodbe št. PG12-0249 z dne 28. 11. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »vrednost pogodbenih del« 3. točke na drugi strani pogodbe, skupaj z vrstico, ki opredeljuje informativni DDV,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 5. točke na četrti strani pogodbe,

1.45. iz pogodbe št. PG12-0299 z dne 2. 11. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »pogodbena cena z DDV« 3. točke na drugi strani pogodbe,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 5. točke na tretji strani pogodbe,

1.46. iz pogodbe št. PG12-0339 z dne 28. 11. 2012:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »pogodbena cena« 3. točke na drugi strani pogodbe, skupaj z vrstico, ki opredeljuje informativni DDV,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 5. točke na tretji strani pogodbe,

1.47. iz aneksa št. 1 k pogodbi št. PG12-0339 z dne 13. 2. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda aneksa (izvajalec),

            - podatek o trajanju posla iz 2. člena aneksa, ki se začne z besedo »izvajalec« in konča z datumom in piko;

1.48. iz pogodbe št. PG13-0167 z dne 25. 7. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »pogodbena cena« 3. točke na drugi strani pogodbe, skupaj z vrstico, ki opredeljuje informativni DDV,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 5. točke na tretji strani pogodbe;

1.49. iz aneksa št. 1 k pogodbi št. PG13-0167 z dne 1. 10. 2014:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda aneksa (izvajalec),

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz 3. člena, vrstica »zvišanje pogodbene cene« na drugi strani aneksa, skupaj z vrstico o informativnem DDV;

1.50. iz pogodbe št. PG13-0176 z dne 2. 8. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz naslova pogodbe, ki se začne za besedo »za« in konča s koncem naziva pogodbe na naslovni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena pogodbenih del brez DDV« 3. točke na tretji strani pogodbe,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in drugega stavka 5. točke na peti strani pogodbe;

1.51. iz aneksa št. 1 k pogodbi št. PG13-0176 z dne 1. 10. 2014:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda aneksa (izvajalec),

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz 3. člena, vrstica »zvišanje pogodbene cene« na drugi strani aneksa, skupaj z vrstico o informativnem DDV;

1.52. iz pogodbe št. PG13-0187 z dne 8. 8. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »pogodbena cena« 3. točke na drugi strani pogodbe, skupaj z vrstico, ki opredeljuje informativni DDV,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 5. točke na tretji strani pogodbe;

1.53. iz pogodbe št. PG13-0198 z dne 13. 8. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »pogodbena cena« 3. točke na drugi strani pogodbe, skupaj z vrstico, ki opredeljuje informativni DDV,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 6. točke na četrti strani pogodbe,

1.54. iz aneksa št. 1 k pogodbi št. PG13-0198 z dne 12. 11. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda aneksa (izvajalec),

            - podatek o trajanju posla iz 3. člena, ki se začne z besedo »rok« in konča z datumom in piko;

1.55. iz pogodbe št. PG13-0296 z dne 8. 11. 2013:

            - podatki o pogodbenem partnerju (naziv, sedež) iz uvoda pogodbe (izvajalec),

            - podatek o vrsti posla iz poglavja »Predmet pogodbe« na uvodni strani pogodbe,

            - podatek o pogodbeni vrednosti iz vrstice »cena brez DDV« 3. točke na drugi strani pogodbe,

            - podatek o trajanju posla iz prvega in tretjega stavka 5. točke na tretji strani pogodbe;

1.56.  v zvezi s pogodbo št. PG14-0200 z dne 24. 11. 2014 se prosilko napoti na naslednjo povezavo: enarocanje.si/ObjavaPogodb/GetPogodba.aspx;

1.57. v zvezi z aneksom št. 1 k pogodbi št. PG14-0200 z dne 24. 11. 2014 se prosilko napoti na naslednjo povezavo: enarocanje.si/ObjavaPogodb/GetPogodba.aspx;

1.58. v zvezi s pogodbo št. PG15-0114 z dne 17. 8. 2015 se prosilko napoti na naslednjo povezavo: www.enarocanje.si/ObjavaPogodb/GetPogodba.aspx;

 

v preostalih delih pa mora zavezanec vsebino pogodb, naročil, naročilnic in prilog prekriti.

 

2.         V delu, v katerem je prosilka zahtevala podatke iz pogodb, ki jih mora zavezanka v skladu s prejšnjo točko izreka te odločbe prekriti in v delu, v katerem je zahtevala dostop do situacij, ki izkazujejo obseg in vsebino del, se pritožba prosilke zavrne.

 

3.         V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilka je dne 31. 10. 2016 na zavezanko naslovila zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je navedla, da želi fotokopije:

- vseh pogodb, ki jih je zavezanka sklenila s ponudnikom Map trade d. o. o., Špindlerjeva ulica 2e, 2310 Slovenska Bistrica v letih 2012-2016 in

- situacije, ki izkazujejo obseg in vsebino del za posle, sklenjene v letih 2014-2016.

 

Zavezanka je prosilki dne 8. 11. 2016 posredovala dopis št. IP-2936/2016, da za posredovanje zahtevanih dokumentov ni utemeljenih razlogov. Kot zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja so zavezani v skladu s 6.a členom ZDIJZ i le v ožjem obsegu, in sicer le glede informacij o vrsti posla, pogodbenem partnerju, pogodbeni vrednosti in višini posameznih plačil in datumu in trajanju posla. Zavezanka je v nadaljevanju navedla, da so postali zavezanci šele v aprilu 2014 in jih zakon obvezuje za posredovanje podatkov šele od tega dne naprej. Zavezanka je zato prosilki posredovala tabelo s podatkom o predmetu naročila, predvidenim datumom zaključka in znesku naročila v izvedbi brez DDV za naročila od leta 2014 naprej. Vsa navedena naročila so zaključena. Skladno z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) so tudi objavili Obvestila o vsakem začetku postopka in o oddaji naročila.

 

Prosilka je dne 8. 11. 2016 zoper odločitev zavezanke vložila pritožbo, v kateri je navedla, da je prejela odgovor zavezanca, v katerem je ta navedel nekatera naročila, ne pa tudi pogodb in situacij. Prosilka navaja, da pogodbe in situacije ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti, zaradi česar predlaga, da IP zavezanki naloži posredovanje zahtevanih dokumentov.

 

Zavezanka je z dopisom št. IP-3281/2016 z dne 29. 11. 2016 pritožbo prosilke odstopila v reševanje IP, kot pravočasno, dovoljeno in vloženo po upravičeni osebi. Hkrati z odstopom pritožbe je zavezanka navedla, da meni, da je pritožba prosilke neupravičena in neutemeljena. Kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, je zavezanka namreč dolžna objaviti le informacije iz 6.a člena ZDIJZ. Prosilki so posredovali vse zahtevane informacije, zahtevo pa zavrnili v delu, ki se nanaša na posredovanje kopij pogodb in obračunskih situacij, saj za to ni pravne podlage v ZDIJZ. Zavezanka vztraja pri svoji odločitvi in predlaga, da se pritožba prosilke zavrne kot neutemeljena.

 

Ker zavezanka odstopu pritožbe ni priložila dokumentacije, ki jo je zahtevala prosilka, jo je IP z dopisoma št. 0902-21/2016/2 z dne 15. 12. 2016 in 0902-21/2016/4 z dne 20. 12. 2016 pozval k posredovanju zahtevanih dokumentov. Zavezanka je zahtevane pogodbe posredovala dne 19. 12. 2016 in 27. 12. 2016.

 

IP je z dopisom št. 0902-21/2016/6 z dne 3. 1. 2017 s postopkom in pritožbo seznanil stranskega udeleženca in ga pozval, da se vključi v postopek. Posredoval mu je tudi zahtevo prosilke, odločitev zavezanke in pritožbo prosilke, saj iz dokumentacije v spisu ni izhajalo, ali je to storila že zavezanka.

 

Stranski udeleženec je z dopisoma št. 001-0002-NŠF/17 z dne 11. 1. 2017 in 001-0002-NŠF/17 z dne 17. 1. 2017 priglasil stransko udeležbo in navedel, da so pogodbe in situacije opredeljene kot poslovna skrivnost, ki se tretjim osebam ne sme razkrivati. Izkazuje namreč vrsto, obseg in način dela, ki predstavlja prednost družbe, kot specialista za izvedbo določenih sanacijskih in rekonstrukcijskih del. Stranski udeleženec je priložil svoj sklep o poslovni skrivnosti z dne 16. 1. 2009 in 22. 11. 2013.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

V obravnavanem primeru ni sporno, da je zavezanka podvržena določbam ZDIJZ, saj je v skladu s 1.a členom ZDIJZ oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (RS ima v lasti 100% delež zavezanke, vir AJPES) in je kot zavezanka tudi vpisana v register zavezancev za informacije javnega značaja na spletni strani AJPES. Prav tako ni sporno, da je bila zavezanka pod prevladujočim vplivom tudi v času, ko je nastala informacija, ki je predmet zahteve, to je od leta 2012 dalje. IP ugotavlja, da zavezanka z zahtevano informacijo razpolaga in jo je tudi posredovala IP.

 

Ker so pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacije javnega značaja le tiste informacije, ki jih ZDIJZ primeroma navaja v 4.a členu, je IP v nadaljevanju presojal, ali zahtevane informacije sodijo med informacije javnega značaja, kot so opredeljene v 4.a členu ZDIJZ, in sicer:

 

- informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek;

 

- informacija o vrsti zastopnika, oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje. Na podlagi drugega odstavka 4.a člena ZDIJZ je informacija javnega značaja tudi informacija, ki je nastala na podlagi teh pravnih poslov oziroma je z njimi neposredno povezana, če je, ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega zakona (izjeme od prostega dostopa), za njeno razkritje podan prevladujoči javni interes iz drugega odstavka 6. člena tega zakona.

 

IP ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da se predmetne pogodbe nanašajo na izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj ali drugih storitev, kar ustreza opredelitvi informacije javnega značaja iz prvega odstavka 4.a členu ZDIJZ.

 

IP se že na tem mestu opredeljuje do navedb zavezanke, da je postala zavezanka šele meseca aprila 2014, zaradi česar jo zakon zavezuje za posredovanje podatkov šele od takrat naprej. Novela ZDIJZ-C zavezancem namreč ni naložila dolžnosti posredovanja le tistih informacij, ki so nastale po sprejemu navedene novele, temveč vseh tistih informacij, ki so nastale v času, ko je bil poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Peti odstavek 1.a člena ZDIJZ namreč določa, da je poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava zavezanec za dostop do informacij javnega značaja iz 4.a člena ZDIJZ, ki so nastale kadarkoli v času, ko je bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Navedeno pomeni, da so predmet zahteve vse pogodbe iz zahteve prosilke in ne le tiste, ki so nastale po aprilu 2014, kot si napačno razlaga zavezanka. IP pojasnjuje, da slednje ne pomeni, da ZDIJZ deluje retroaktivno, temveč da ZDIJZ v petem odstavku 1.a člena določa le obseg informacij javnega značaja, glede katerih so poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom zavezani za dostop do informacij javnega značaja, ne določa pa obveznosti poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom za nazaj. Njihovo dolžnostno ravnanje, torej postopanje z zahtevo in odločanje po ZDIJZ, ta določa le od uveljavitve ZDIJZ-C naprej. Predmet pritožbenega postopka so bile torej vse pogodbe, sklenjene od leta 2012 do dneva odločitve zavezanke. IP je kot pogodbe štel tudi naročilnice in naročila, saj oboje predstavlja sklenjeno pogodbo oz. pravni posel, ne glede na obličnost sklenitve samega pravnega posla.

 

IP v nadaljevanju ugotavlja, da je prosilka zahtevala dostop do pogodb (ne pa le do določenih informacij iz teh pogodb), ki nedvomno ustrezajo opredelitvi informacije javnega značaja iz 4.a členu ZDIJZ, kar pomeni, da bi se morala zavezanka v skladu s 25. in 26. členom ZDIJZ v povezavi s 26.a členom ZDIJZ, ob uporabi določbe 17. člena ZDIJZ, ki zahteva, da prosilka opredeli zahtevano informacijo in izbire oblike zahtevanih informacij (seveda ob predpostavki materializirane oblike), opredeliti do dostopa do konkretnih pogodb. Glede na to, da je prosilka zahtevala, da ji zavezanka v elektronski obliki posreduje zahtevane pogodbe, zavezanka pa ji je zgolj deloma izpisala zahtevane informacije, to pomeni, da zavezanka ni odločala niti o dokumentu, ki je predmet zahteve, niti o obliki zahtevane informacije, v skladu s postavljeno zahtevo. Zavezanka je s tem ravnala v nasprotju z zgoraj navedenimi določbami ZDIJZ, saj bi v tem delu morala prosilki omogočiti dostop do zahtevanih pogodb v obliki delnega dostopa, na način, da bi posredovala zahtevane pogodbe zgolj s podatki, ki so absolutno javni.   

 

Zakonodajalec je sicer s prvim odstavkom 6.a člena ZDIJZ določil absolutno javne podatke iz sklenjenih poslov, kar pa ne pomeni, da je s tem zavezanka razbremenjena dolžnosti odločati o dostopu do konkretnih pogodb, torej o dokumentih, ki ustrezajo opredelitvi informacije javnega značaja iz prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ. Osnovni namen ZDIJZ je namreč prav v tem, da se prosilcem omogoči dostop do konkretnega dokumenta, ki izkazuje zahtevano informacijo, s čimer se zagotavlja javnost in odprtost delovanja organov, kakor tudi krepitev transparentnosti in odgovornega ravnanja pri opravljanju z javnimi sredstvi in s finančnimi sredstvi poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Če bi namreč zakonodajalec želel, da bi bile iz »sklenjenih poslov« prosto dostopne zgolj »absolutno javne informacije«, brez možnosti dostopa do konkretnega dokumenta, bi to izrecno zapisal, a tega ni storil. Opredelitvi informacije javnega značaja iz prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ namreč ustreza celotna pogodba o pravnem poslu, če je seveda predmet zahteve, vendar ima zavezanec v preostalem delu (izven absolutnih informacij javnega značaja iz prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ) možnost sklicevanja na izjeme iz prvega odstavka 6. člena in 5.a člena ZDIJZ.

 

Glede na navedeno IP ugotavlja, da je zavezanka s tem, ko je prosilki zgolj izpisala določene informacije iz zahtevanih pogodb, napačno uporabila materialno pravo, zaradi česar je njena odločitev v tem delu nezakonita. Prav tako je zavezanka delno izpisala podatke le iz 8 pogodb, v pritožbenem postopku pa je IP ugotovil, da je relevantnih pogodb in aneksov 58.

 

Ker je prosilka zahtevala dostop od celotnih pogodb, je IP v nadaljevanju presojal, ali je glede dokumentov v celoti podana katera od izjem iz 5.a in prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Zaradi morebitnega vpliva odločbe na pravice in pravne koristi pogodbene stranke, s katero so bile sklenjene pogodbe, oz. izdane naročilnice, ki so predmet presoje, je IP v postopek pozval tudi stranskega udeleženca, ki je stransko udeležbo priglasil in uveljavljal izjemo poslovne skrivnosti.

 

Pojem poslovne skrivnosti je opredeljen v 39. členu ZGD-1. Po prvem odstavku 39. člena ZGD-1 se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom (subjektivni kriterij), po drugem odstavku istega člena pa podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (objektivni kriterij). Poleg tega IP opozarja, da ZGD-1 v tretjem odstavku 39. člena izrecno določa, da se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajev.

 

IP je vpogledal v vse naročilnice, naročila in pogodbe, ki jih je zavezanka sklenila s stranskim udeležencem in ugotovil, da vse pogodbe vsebujejo določila, da predstavljajo poslovno skrivnost. Glede naročil in naročilnic, ki takega določila ne vsebujejo, je stranski udeleženec predložil sklepa o poslovni skrivnosti, ki kot poslovno skrivnost opredeljujejo tudi navedene pravne posle (iz predloženih sklepov izhaja, da so poslovna skrivnost stranskega udeleženca med drugim tudi ponudbe za javna naročila, pogodbe, sporazumi pri pridobivanju poslov ipd.). Glede na navedeno IP ugotavlja, da zahtevane informacije izpolnjujejo t. i. subjektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti. Ob izkazanem subjektivnem kriteriju poslovne skrivnosti ni potrebe po ugotavljanju, ali je podan tudi objektivni kriterij poslovne skrivnosti, je pa treba preveriti, ali v konkretnem primeru pridejo v poštev določbe tretjega odstavka 39. člena ZGD-1, po katerem se kot poslovna skrivnost ne morejo označiti tisti podatki, ki so po zakonu javni.

 

Kot je bilo navedeno zgoraj, so na podlagi izrecne določbe prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ absolutno javni osnovni podatki o sklenjenem pravnem poslu, glede preostalih informacij iz pogodbe pa IP ugotavlja, da ne gre za informacije, ki bi bile po zakonu javne. IP hkrati ugotavlja, da ne gre za pogodbe, katerih razkritje bi bilo pomembno z vidika interesa javnosti. Ker gre za dve gospodarski družbi, ki delujeta na trgu, ima poslovna skrivnost še posebno veliko težo. Tudi zakonodajalec je v predlogu novele ZDIJZ-C navedel, da »informacije ne bodo vedno dostopne v celoti, tudi za informacije javnega značaja poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom bodo v splošnem veljale izjeme, določene v prvem odstavku 6. člena ZDIJZ (poslovna skrivnost, osebni podatki itd), razen kolikor bo določena absolutna javnost določenih, ozko opredeljenih podatkov«. Sicer svobodna gospodarska pobuda in s tem pravica do poslovne skrivnosti ne more biti neomejena, zlasti v razmerju do javne koristi, toda v konkretnem primeru IP ugotavlja, da javni interes za razkritje zahtevane informacije ni močnejši od varstva poslovne skrivnosti. IP poudarja, da je javni interes podan le takrat, ko se informacija nanaša na širši krog ljudi, ko gre npr. za vprašanje javnega zdravja, javne varnosti, za vprašanje, pomembno za širšo javno razpravo, za vprašanje, ki ima lahko neposredne finančne posledice za državo ali kadar gre za oškodovanje državnih sredstev ali sredstev lokalnih skupnosti. Prosilka v zahtevi ni navedla, niti verjetno izkazala okoliščine, ki bi terjale razkritje informacij na podlagi javnega interesa. Teh okoliščin pa ni zaznal niti IP.

 

V skladu z navedenim IP ugotavlja, da so zahtevane pogodbe oz. naročilnice informacija javnega značaja, vendar v celoti predstavljajo poslovno skrivnost, razen podatkov o vrsti posla, podatkov o pogodbenem partnerju, pogodbeni vrednosti in trajanju posla. Navedeni deli dokumentov v skladu s prvim odstavkom 6.a člena ZDIJZ predstavljajo absolutno javne podatke, zavezanka pa je ravnala napačno, ker prosilki ni omogočila dostopa do konkretnih dokumentov v obliki delnega dostopa. Zavezanka (posledično) tudi ni uporabila določbe 7. člena ZDIJZ, pa bi jo morala. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa na podlagi 7. člena ZDIJZ izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta (t. i. delni dostop). V skladu s 1. tč. prvega odstavka 21. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11; v nadaljevanju: Uredba) se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je na kopiji mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki.

 

Vse podatke iz zahtevanega dokumenta, glede katerih je IP ugotovil obstoj izjeme poslovne skrivnosti, je mogoče s prekritjem enostavno izločiti iz dokumenta ter prosilko seznaniti s preostalimi deli dokumenta, ne da bi to ogrozilo zaupnost poslovnih skrivnosti, zato je IP, na podlagi 7. člena ZDIJZ in Uredbe odločil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

IP še ugotavlja, da so tri od navedenih pogodb (oz. naročilnic, naročil, aneksov k pogodbi), objavljene na spletnem portalu javnih naročil, torej so že javno dostopne javnosti, zato je IP v tem delu prosilko napotil, da si informacijo ogleda na spletu in zavezanki ni naložil posredovanja teh pogodb.

 

IP na tem mestu še pojasnjuje, da nekateri od pregledanih dokumentov niso vsebovali vseh podatkov, ki so po zakonu javni (npr. računa pravne osebe ali podatka o trajanju posla), zato IP  zavezanki v posamičnih primerih ni odredil razkritja nekaterih, sicer absolutno javnih podatkov, saj IP zavezanki ne more naložiti razkritja podatkov, ki jih dokument ne vsebuje.

 

IP še dodaja, da zahteva prosilke po posredovanju situacij, ki izkazujejo obseg in vsebino del za posle, sklenjene v letih 2014-2016, v skladu s 4.a členom ZDIJZ, ne predstavlja informacije javnega značaja, ki bi jo bili poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom dolžni razkriti kot informacijo javnega značaja. Situacije, ki izkazujejo obseg in vsebino del za posle, sklenjene v letih 2014 – 2016, namreč ne ustrezajo definiciji informacije javnega značaja iz 4. a člena ZDIJZ, saj ne predstavljajo informacije iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek. IP je zato pritožbo prosilke v tem delu zavrnil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Iz obrazložitve izhaja, da je zavezanka na prvi stopnji napačno uporabil materialno pravo, zato je IP pritožbi prosilke delno ugodil ter na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP odgovor zavezanke delno odpravil in sam rešil zadevo, kot izhaja iz izreka te odločbe. V preostalem delu (v katerem je ugotovil, da je podana izjema poslovne skrivnosti oz. da zahtevane informacije ne predstavljajo informacij javnega značaja), pa je pritožbo prosilke, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil (kot izhaja iz druge točke izreka te odločbe).

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

 

Postopek vodila:

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka