Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 22.11.2012
Naslov: Kostmann, d.o.o. - Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste
Številka: 090-81/2011/14
Kategorija: Poslovna skrivnost, Javna naročila, Državna statistika, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
Status: Odobreno


Povezava do sodbe Upravnega sodišča (PDF)

POVZETEK:
Organ je zavrnil dostop do nekaterih dokumentov, predloženih v postopku javnega naročanja. Pooblaščenec je ugotovil, da objektivni kriterij poslovne skrivnosti ni podan, ker je dokazno breme za dokazovanje nastanka občutne škode na gospodarskem subjektu, na katerega se nanašajo podatki, ta pa se ni vključil v postopek, niti ni zatrjeval škode. Poleg tega je gospodarska družba v stečaju, njeno poslovanje je omejeno, zato ji z razkritjem podatkov škoda ne bi mogla nastati. Dodatno je šlo tudi za podatke, ki so po zakonu javni (npr. cena na enoto) in za izbranega ponudnika, pri katerem gre tudi za vprašanje porabe javnih sredstev. Prosilcu je bil tako omogočen tudi dostop do podatkov, ki bi v drugačnih okoliščinah lahko veljali za poslovno skrivnost (nekateri podatki iz poročil S.BON in BON-2).


Povezava do odločbe IP (PDF)