Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 10.04.2012
Naslov: Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o. - Zavod za gozdove Slovenije
Številka: 090-227/2011/20
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Notranje delovanje organa, Dokument v izdelavi, Osebni podatek
Status: Odobreno


Sodba Vrhovnega sodišča


Sodba Upravnega sodišča

POVZETEK
Prosilec je Zavod za gozdove Slovenije zaprosil za posredovanje različnih kategorij podatkov o gozdovih iz različnih elektronskih evidenc (npr. podatki o sestojih, odsekih, gojitvenih delih, izvedenem poseku, drevesnih vrstah itd.). Organ je zahtevo prosilca zavrnil v večjem delu, in sicer v delu, kjer se podatki nanašajo na posamezne sestoje (teh je več kot 30.000), izvedena dela in grafične sloje sestojev v digitalni obliki. Pri tem se je skliceval na izjemo varstva osebnih podatkov, notranjega delovanja, dokumenta v nastajanju in dejstva, da so podatki že javno objavljeni. Informacijski pooblaščenec je ugotovil, da izjeme niso podane, zaradi česar je pritožbi ugodil, z izjemo dveh kategorij podatkov, ki sta že dostopni na spletni RKG aplikaciji.


Povezava do odločbe IP (PDF)