Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Iskanje po vsebini
Izberite leto
Izberite vsebinsko področje
Datum Naslov Številka Kategorija Status
16.08.2017 Prosilec - Komisija za preprečevanje korupcije 090-120/2017 Osebni podatek, Test interesa javnosti, Javni uslužbenci, funkcionarji, Ničnost Delno odobreno
14.08.2017 Prosilec - Občina Mengeš 090-165/2017 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno
09.08.2017 Prosilec - Finančna uprava RS 090-166/2017 Davčna tajnost Zavrnjeno
09.08.2017 Prosilec - Mestna občina Ptuj 090-160/2017 Ali dokument obstaja? Odobreno
09.08.2017 Prosilec - Upravna enota Ljubljana 090-154/2017 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno
08.08.2017 Prosilec - Občina Cankova 090-127/2017 Kršitev postopka Vrnjeno v ponovno odločanje
08.08.2017 Prosilec - Policija 090-146/2017 Notranje delovanje organa Delno odobreno
08.08.2017 Prosilec - Pošta Slovenije d.o.o. 090-156/2017 Poslovna skrivnost Odobreno
07.08.2017 Prosilec - Generalni skretariat Vlade RS 090-107/2017 Tajni podatki, Test interesa javnosti Odobreno
04.08.2017 Prosilec - OŠ Rudolfa Maistra Šentilj - Vrtec Ceršak 090-155/2017 Stroški Delno odobreno
04.08.2017 Valtex & Co. d.o.o. - Ministrstvo za obrambo 090-157/2017 Javna naročila, Poslovna skrivnost Zavrnjeno
03.08.2017 Prosilec - Državni zbor RS 090-128/2017 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno
03.08.2017 Prosilec - Vrhovno državno tožilstvo 090-161/2017 Ali dokument obstaja? Zavrnjeno
02.08.2017 Nova 24TV Nova hiša d.o.o. - Urad RS za preprečevanje pranja denarja 090-136/2017 Tajni podatki, Mediji Delno odobreno
02.08.2017 Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji - Agencija za trg vrednostnih papirjev 090-132/2017 Osebni podatek, Omejitev po posebnem zakonu Delno odobreno
26.07.2017 Prosilec - Slovenski inštitut za standardizacijo 090-131/2017 Avtorsko delo, Ali gre za delovno področje organa? Odobreno
25.07.2017 Vipotnik Tomaž s.p. - Ministrstvo za notranje zadeve 090-116/2017 Javna naročila, Poslovna skrivnost Delno odobreno
20.07.2017 Sindikat policistov Slovenije - Ministrstvo za notranje zadeve 090-52/2017/8 Razno
19.07.2017 SAZU - Slovenski inštitut za standardizacijo 090-152/2017 Ali gre za pravico po ZDIJZ? Zavrnjeno
14.07.2017 A1 - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS 090-123/2017 Poslovna skrivnost, Kršitev postopka Vrnjeno v ponovno odločanje