Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 24.01.2014
Title: Zavod PIP - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Number: 090-229/2013/14
Category: Dokument v izdelavi, Osebni podatek, Notranje delovanje organa
Status: Sustained


POVZETEK:
Prosilec se je pritožil na odločbo organa, ki mu je v postopku po ZDIJZ, zavrnil dostop do prijave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na razpis EAHC za sofinanciranje delovanja EPC v letu 2014 ter do dokumentacije strokovne komisije, zadolžene za oceno prispelih vlog »Javnega razpisa za izbiro gostujoče organizacije in sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 2015« Organ se je pri tem skliceval na obstoj izjeme iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. V pritožbenem postopku je Pooblaščenec ugotovil, da v obravnavanem primeru niso izpolnjeni zahtevani pogoji za obstoj zatrjevane izjeme, saj dokumenti niso več v postopku izdelave, prav tako pa organ ni izkazal, kakšno napačno razumevanje bi lahko povzročilo razkritje dokumentov v javnosti. Pooblaščenec je poudaril, da gre za vsebino, ki je pravzaprav namenjena prav javnosti, kako in s kakšnim programom ima organ namen zagotavljati javno službo, ki bo varovala potrošnike, zato ne vidi razlogov, ki bi narekovali zavrnitev dostopa do zahtevanih informacij. Glede dokumentacije strokovne komisije je Pooblaščenec poudaril, da gre za informacije, ki izkazujejo, na kakšen način je organ oziroma strokovna komisija ugotavljala izpolnjevanje pogojev javnega razpisa in sprejela oceno ter predlog, kar je bila v danem primeru njena javnopravna naloga, ki mora biti prosto dostopna, ne glede na to, kakšna je bila na koncu odločitev pristojnega ministra. Pooblaščenec je zahtevane dokumente presojal tudi z vidika obstoja drugih izjem iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ in ugotovil, da je v določenem delu podana izjema iz 3. točke 1. odstavka 6. čl. ZDIJZ.


Povezava do odločbe IP (PDF)