Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 25.05.2020
Title: prosilec - Lokalna energetska Agencija Dolenjska, Posavje, Bela Krajina
Number: 090-283/2019
Category: Osebni podatek, Poslovna skrivnost
Status: Sustained in part


POVZETEK:

Prosilec je od organa zahteval dostop do pogodb, ponudb, naročilnic, računov, kartic komitentov, izpiske banke o odlivih in prilivih in korespondenco med organom in občino, javnim zavodom in dvema gospodarskima družbama. Organ je zahtevi prosilca delno ugodil (v delu, ki se nanaša na pogodbe, naročilnice, ponudbe, račune, zapisnike, rekapitulacije naročil in plačil in konto kartice s saldom) in delno zavrnil (v delu, ki se nanaša na korespondenco med organom in zahtevanimi subjekti). Pri zavrnitvi se je organ skliceval na izjemo varstva poslovne skrivnosti. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da izjema varstva poslovne skrivnosti v konkretnem primeru ni podana, zato je organu naložil posredovanje zahtevanih elektronskih sporočil na način, da predhodno prekrije varovane osebne podatke, ki so vsebovani v zahtevanih sporočilih.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-283/2019/9

Datum: 25. 5. 2020


Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec) z dne 27. 11. 2019, zoper odločbo Lokalne energetske agencije Dolenjska – Posavje – Bela krajina, Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško (v nadaljevanju organ), št. D-59/2019-JP z dne 25. 11. 2019, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 1. Pritožbi prosilca z dne 27. 11. 2019 se delno ugodi in se 2. točka izreka odločbe Lokalne energetske agencije Dolenjska – Posavje – Bela krajina št. D-59/2019-JP z dne 25. 11. 2019 delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe v elektronski obliki posredovati prosilcu:
 • elektronsko sporočilo z dne 28. 11. 2018 11:04 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 1. 2018 12:49 PM, pri čemer je dolžan prekriti elektronski naslov prejemnika;
 • elektronsko sporočilo z dne 16. 5. 2019 9:44 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove razen elektronskega naslova Kolegija in … ter telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 3. 7. 2017 2:30 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 21. 6. 2016 7:19 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 20. 6. 2016 12:55 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronke naslove in telefonske številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 9. 9. 2019 2:45 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 30. 8. 2019 11:10 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 30. 8. 2019 9:14, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 28. 8. 2019 2:55 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 27. 8. 2019 13:35, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke ter prvi stavek, ki sledi pozdravni vrstici;
 • elektronsko sporočilo z dne 21. 8. 2019 11:02, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke in prvi stavek sporočila;
 • elektronsko sporočilo z dne 21. 8. 2019 11:01 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 14. 8. 2019 12:45, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 13. 8. 2019 12:34, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 13. 8. 2019 12:33, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke in del besedila, ki je naveden med oklepajema;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 8. 2019 11:31, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 8. 2019 11:00 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 9. 8. 2019 13:44, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 9. 8. 2019 11:18 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 9. 8. 2019 10:46 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 8. 2019 1:30 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 29. 7. 2019 9:35 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 10. 2018 9:34 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 10. 2018 12:34 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 5. 2017 8:58 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 5. 2018 10:59 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in telefonske številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 5. 2018 10:43 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 5. 2018 11:47 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 7. 5. 2018 2:09 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 1. 2018 9:15;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 1. 2018 9:12 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen elektronskega naslova v vrstici »To:«;
 • elektronsko sporočilo z dne 11. 1. 2018 3:36 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen elektronskega naslova v vrstici »From:«;
 • elektronsko sporočilo z dne 4. 9. 2017 13:39:44, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen elektronskega naslova v vrstici »Od:«;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 10. 2018 9:51, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 9. 8. 2019 11:27, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 9. 8. 2019 12:59, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 30. 8. 2019 13:47, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 9. 2019 9:16, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 9. 2019 10:58, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 9. 2019 14:12, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 3. 9. 2019 14:38, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 5. 9. 2019 18:41, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove ter ime in priimek pošiljatelja;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 9. 2019 11:15, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in ime in priimek pošiljatelja;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 9. 2019 9:33, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 6. 9. 2019 11:01, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, ime in priimek prejemnika ter ime v začetku besedila;
 • elektronsko sporočilo z dne 6. 9. 2019 11:09, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove ter ime in priimek pošiljatelja;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 9. 2019 6:45, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove ter ime in priimek prejemnika;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 9. 2019 11:20, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove ter ime in priimek pošiljatelja;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 9. 2019 9:34, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 9. 2019 9:36, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 6. 6. 2019 11:01, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 4. 2019 2:26 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove razen prvo-navedenega elektronskega naslova v vrstici »Cc:«;
 • elektronsko sporočilo z dne 17. 12. 2018 5:25 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove razen prvo-navedenega elektronskega naslova v vrstici »Cc:«, telefonske in GSM številke ter imena in priimke v 2. in 4.-7. alineji četrtega odstavka besedila sporočila;
 • elektronsko sporočilo z dne 13. 12. 2018 4:12 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in telefonske številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 6. 2019 15:24, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 10. 4. 2019 8:18 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 4. 2019 14:27 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in telefonske številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2017 10:43 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2017 7:15 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 4. 2017 10:08 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 4. 2017 9:07 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 22. 5. 2019 13:24, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 22. 5. 2019 15:48, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 30. 5. 2019 13:16, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 30. 5. 2019 13:33, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 23. 4. 2019 12:38, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in telefonske številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 23. 4. 2019 12:50, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 24. 9. 2019 3:29 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 24. 9. 2019 1:25 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 23. 9. 2019 7:32 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 25. 4. 2019 12:10, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 25. 4. 2019 11:54, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 25. 4. 2019 8:58, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 7. 3. 2019 7:58, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 7. 3. 2019 8:18, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, ime in priimek pošiljatelja, ime podpisnika, ime in priimek v nazivu .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 7. 3. 2019 9:06, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke ter ime in priimek v prvi vrstici uvoda priloženega sporočila;
 • elektronsko sporočilo z dne 7. 3. 2019 14:36, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 3. 2019 09:03, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 27. 10. 2017 08:32, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 26. 10. 2017 12:16 PM, pri čemer je dolžan prekriti elektronski naslov prejemnika;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 11. 2017 10:30, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke ter prvi stavek od besede »Spoštovani« do pike na koncu prvega stavka;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 6. 2018 08:49, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in telefonske številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 6. 2018 11:37, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 6. 2018 11:50, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 1. 2018 08:22, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen prvo-navedenega elektronskega naslova prejemnika, telefonske in GSM številke ter ime in priimek v nazivu .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 11. 2017 9:17, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 11. 2017 10:35, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke
 • elektronsko sporočilo z dne 9. 11. 2017 08:21, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke
 • elektronsko sporočilo z dne 29. 11. 2018 08:54 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke, ime in priimek pošiljatelja, ime v podpisu ter ime in priimek v nazivu .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 29. 11. 2018 13:43, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 17. 12. 2018 8:17, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen elektronskega naslova v vrstici »To:«;
 • elektronsko sporočilo z dne 17. 12. 2018 8:28, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 11. 1. 2019 12:20 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen zadnje-navedenega v vrstici »Cc:«, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 10. 1. 2019 9:40 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen zadnje-navedenega v vrstici »Cc:«, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 10. 11. 2017 3:26 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2018 7:09 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 29. 5. 2018 11:42, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 29. 5. 2018 11:40, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 29. 5. 2018 11:19 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 29. 5. 2018 10:53 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2018 10:42 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2018 10:35 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2018 8:52, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in telefonske številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2018 9:26, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), telefonske in GSM številke ter imeni in priimka petega in sedmega prejemnika sporočila v vrstici »Za:«;
 • elektronsko sporočilo z dne 26. 4. 2018 13:20, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, ime in priimek pošiljatelja, ime v podpisu, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 7. 5. 2018 9:50, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, (razen e-naslova družbe …), ter imeni in priimka šestega in sedmega prejemnika sporočila v vrstici »Za:«;
 • elektronsko sporočilo z dne 7. 5. 2018 10:03, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), ime in priimek pošiljatelja in šestega prejemnika sporočila v vrstici »Kp:« ter ime in priimek v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 10. 8. 2018 07:19, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 10. 8. 2018 08:02, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 10. 8. 2018 08:31, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 10. 8. 2018 07:25, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen elektronskega naslova družbe …);
 • elektronsko sporočilo z dne 9. 8. 2018 10:50, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova petega in sedmega prejemnika v vrstici »To:«), ime in priimek tretjega prejemnika sporočila v vrstici »To:« ter telefonsko številko;
 • elektronsko sporočilo z dne 11. 12. 2017 13:53, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), ime in priimek pošiljatelja ter ime v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 6. 12. 2017 12:19:55, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, ime in priimek pošiljatelja, ime v podpisu, telefonske in GSM številke ter ime in priimek v nazivu .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 23. 1. 2018 09:47, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), ime in priimek pošiljatelja ter ime v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 1. 2018 13:35, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 1. 2018 12:49 PM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in telefonsko številko;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 1. 2018 08:40, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 11. 12. 2018 7:59, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 4. 2017 09:06, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen e-naslova pošiljatelja;
 • elektronsko sporočilo z dne 12. 4. 2017 13:25, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova prejemnika), telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 31. 1. 2018 10:15, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke ter ime v prvi vrstici vsebine sporočila;
 • elektronsko sporočilo z dne 31. 1. 2018 10:59, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke, ime in priimek pošiljatelja ter ime in priimek v nazivu .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 2. 2018 07:54, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke ter  ime v drugi vrstici vsebine sporočila;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 2. 2018 08:08, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, ime in priimek pošiljatelja in podpis na dnu vsebine sporočila;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 2. 2018 12:50, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove ter ime in priimek v nazivu .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 2. 2018 12:54, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, ime in priimek pošiljatelja in ime in priimek na dnu vsebine sporočila;
 • elektronsko sporočilo z dne 8. 11. 2017 10:33, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 13. 2. 2019 12:43, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 2. 2019 11:08, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 22. 2. 2019 09:23, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 22. 2. 2019 10:18, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 20. 4. 2017 08:48, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 20. 4. 2017 09:17, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 13. 11. 2017 10:00, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 13. 11. 2017 10:04, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 13. 11. 2017 10:05, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 4. 12. 2018 14:57, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 5. 12. 2018 07:26, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 5. 12. 2018 08:27, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 5. 12. 2018 09:31, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 5. 12. 2018 09:14, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 6. 12. 2018 11:17, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 6. 12. 2018 11:06, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 6. 12. 2018 11:00 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 5. 12. 2018 9:45 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 5. 12. 2018 9:32 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 5. 12. 2018 9:14 AM, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 24. 8. 2018 12:46, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (tudi v besedilu), ime na začetku besedila, telefonsko in GSM številko;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 1. 2018 08:10, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), ime in priimek pošiljatelja ter ime v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 17. 1. 2018 17:25, pri čemer je dolžan prekriti ime v pozdravu;
 • elektronsko sporočilo z dne 16. 11. 2016 08:09:37, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), ime in priimek pošiljatelja ter ime v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 14. 11. 2016 09:32, pri čemer je dolžan prekriti ime in priimek pošiljatelja ter ime v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 11. 11. 2016 16:24, v celoti;
 • elektronsko sporočilo z dne 11. 11. 2016 12:50, pri čemer je dolžan prekriti ime in priimek pošiljatelja ter ime v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 11. 11. 2016 12:38, v celoti;
 • elektronsko sporočilo z dne 10. 11. 2016 09:44, pri čemer je dolžan prekriti ime in priimek pošiljatelja ter ime v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 11. 2016 17:15:57, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), telefonske in GSM številke ter naziv .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 5. 2017 09:47, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove in telefonske številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 5. 2017 09:34, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 5. 2017 09:28, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 24. 2. 2019 19:39, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove ter ime in priimek prvo-navedenega prejemnika;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2018 09:31, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2018 15:43, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2018 09:31, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 20. 3. 2017 13:07, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 12. 2017 07:48, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 12. 2017 10:53, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke, ime in priimek pošiljatelja, ime v podpisu in naziv .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 11. 1. 2018 14:00, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen e-naslova družbe …), telefonske in GSM številke ter  ime navedeno v oklepaju v besedilu;
 • elektronsko sporočilo z dne 2. 3. 2018 08:47, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 3. 2019 13:24, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove,  ime in priimek pošiljatelja, ime v podpisu in naziv .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 3. 2019 13:27, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 3. 2019 13:55, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke, ime in priimek pošiljatelja in naziv .vcf priponke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 3. 2019 13:56, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 25. 4. 2018 14:00, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, GSM številke, ime in priimek pošiljatelja, ime v podpisu;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2019 09:26, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 19. 4. 2018 08:52, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen družbe …), telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 26. 4. 2018 10:30, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, ime in priimek pošiljatelja in podpis na dnu sporočila;
 • elektronsko sporočilo z dne 7. 5. 2018 10:03, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, me in priimek pošiljatelja in podpis na dnu sporočila
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 6. 2018 11:12, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 15. 6. 2018 11:13, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 6. 2018 08:04, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke ter prvo-navedeno ime v začetku besedila;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 6. 2018 09:09, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 6. 2018 09:06, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 6. 2018 09:12, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke;
 • elektronsko sporočilo z dne 18. 1. 2018 08.50, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove (razen družbe …), telefonske in GSM številke ter drugo-navedeni priimek v oklepaju v tretji alineji v besedilu;
 • elektronsko sporočilo z dne 26. 2. 2018 10:21, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, telefonske in GSM številke, ime in priimek drugo-navedenega prejemnika v vrstici »Kp:« ter priimek v prvem odstavku besedila, ki se nahaja pred besedno zvezo »(danes ali jutri)«;
 • elektronsko sporočilo z dne 28. 3. 2018 15:46, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove, razen e-naslova družbe …;
 • elektronsko sporočilo z dne 28. 3. 2018 16:04, pri čemer je dolžan prekriti vse elektronske naslove.
 1. V preostalem delu se pritožba prosilca zoper 2. točko izreka izpodbijane odločbe zavrne.
 1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Prosilec je dne 28. 10. 2019 na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer kopij ali elektronskih zapisov vseh pogodb, ponudb, naročilnic, računov, korespondence, elektronskih sporočil, v obdobju od 1. 1. 2016 - 28. 10. 2019, med organom in … in med organom in ….

 

Organ je prosilca dne 5. 11. 2019 pozval k dopolnitvi zahteve, in sicer da zahtevo specificira v delu, na kateri projekt oziroma za točno katero zadevo želi pridobiti informacije javnega značaja.

 

Prosilec je na poziv odgovoril z navedbo, da je njegova zahteva popolna. Na portalu ERAR vidi transakcije med …, … in organom, ne ve pa, na katere projekte se transakcije nanašajo. To želi preveriti in se seznaniti o teh projektih preko kopij dokumentov, ki jih bo prejel kot informacijo javnega značaja. Poudaril je še, da so dokumenti, v zvezi s porabo javnih sredstev, javni. Dne 6. 11. 2019 je organu poslal še dopis, da v izogib nejasnosti želi med zahtevanimi kopijami dokumentov prejeti tudi kartice komitentov … in …, iz katerih bo razviden denarni tok med njimi in organom. Prav tako zahteva kartico komitenta …., iz katerega bo razviden denarni tok med njim in organom. Hkrati s karticami komitentov želi prejeti tudi dokaz teh transakcij, dokazila (izpiske) banke o odlivih in prilivih na račun organa, iz katerih bo razvidno komu ali od koga, kdaj, v kakšni višini in na podlagi česa (pogodbe, naročilnice) je organ plačal … in …, kot tudi od koga, kdaj in v kakšni višini in na podlagi česa je organ dobil nakazilo oz. plačilo od … in …. Dne 11. 11. 2019 je prosilec svojo zahtevo dopolnil, da želi prejeti iste dokumente tudi za firmo …., v delu, v katerem se nanašajo na projektno dokumentacijo za nov vrtec v Žužemberku.

 

Organ je dne 25. 11. 2019 izdal odločbo, s katero je zahtevi prosilca delno ugodil, tako da se prosilcu posreduje pogodbe, naročilnice, ponudbe, račune, zapisnik, rekapitulacija naročil in plačil in konto kartice s saldom med organom in … v obdobju od 1. 1. 2016 do 28. 10. 2019 in med organom in … v istem obdobju. Organ je zahtevo prosilca zavrnil v delu, v katerem je prosilec zahteval posredovanje elektronskih sporočil med organom in … oz. organom in … v istem obdobju.

 

Organ je ugotovil, da gre v primeru elektronskih sporočil med organom in .. ter organom in … za izjemo varstva poslovne skrivnosti, saj gre za podatke, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

 

Prosilec je dne 27. 11. 2019 zoper odločbo organa vložil pritožbo, in sicer je navedel, da meni, da mu je bil dostop do kopij elektronskih sporočil zavrnjen neutemeljeno. Meni, da so v primeru elektronske pošte varovani načeloma zgolj t. i. prometni podatki (naslov prejemnika in pošiljatelja, podatki o času prejema pošiljanja ipd.), ne pa sama vsebina sporočila. Organ je javni zavod in ni gospodarska družba, zato se ne more sklicevati na varstvo poslovne skrivnosti v povezavi z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Meni tudi, da so povezave med organom, …, … ter med organom in …. vezane na porabo javnih sredstev. V interesu javnosti je, da se razkrije vsebina elektronskih sporočil. V primeru dvomov, ali je ali ni vsebina varovan osebni podatek, pa naj se opravi test interesa javnosti. Prosilec je vložil pritožbo v delu, ki se nanaša na korespondenco med organom in …, … ter družbo …., ki ni vezana na izmenjavo elektronskih sporočil. Prav tako ni odločil o zahtevi glede pogodb med organom in …, … in družbo … V delu, ki se nanaša na korespondenco, ki niso elektronska sporočila in pogodbe, organ ni niti odločil, niti ni izdal zavrnilne odločbe. V delu, ki ga je zavrnil, pa ga je zavrnil iz neutemeljenih razlogov, saj se je skliceval na neustrezno zakonsko podlago (zakon, ki ureja gospodarske družbe). Ob tem ni upošteval dejstva, da vsebina elektronskih sporočil ni varovan podatek.

 

Organ je odstopil dokumente in pojasnila glede pritožbene zadeve IP z dopisom št. 66/2019-JP z dne 30. 12. 2019. Iz pojasnila organa št. 05/2019-JP z dne 27. 1. 2020 izhaja, da je organ z izpodbijano odločbo odločil o vseh zahtevah prosilca, torej glede vseh subjektov, ki jih je prosilec navedel ( čeprav je v odločbi izrecno navedel le … in …, op. IP), saj organ navaja, da je vse zahteve obravnaval kot dopolnitev prve zahteve in ne kot nove vloge. Slednje je razvidno tudi iz prilog, ki so bile prosilcu poslane na USB ključku.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP ugotavlja, da prosilec izpodbija odločbo tako v zavrnilnem kot tudi v ugodilnem delu, saj naj ne bi prejel vseh dokumentov. IP pojasnjuje, da je s to odločbo obravnaval zgolj pritožbo glede zavrnilnega dela izpodbijane odločbe (tj. 2. tč. izreka odločbe organa), ne pa tudi pritožbe zoper ugodilni del (1. tč. izreka izpodbijane odločbe). T. i. pritožbo zoper ugodilni del je IP obravnaval ločeno, in sicer kot vprašanje izvršitve odločbe organa prve stopnje. Prosilec se namreč ne more pritožiti zoper odločbo v delu, v katerem mu je organ ugodil glede dostopa do dokumentov, saj je bilo s tem njegovi zahtevi ugodeno. Če organ ni v celoti izvršil »ugodilnega« dela odločbe, pa to ni predmet pritožbenega postopka, temveč je premet izvršilnega postopka. IP se zato v tej odločbi ni opredeljeval do dokumentov, glede katerih je organ prosilcu ugodil.

 

Predmet tega postopka so torej korespondenca, ki jo sestavljajo elektronska sporočila v obdobju med 1. 1. 2016 – 28. 10. 2019 med organom in …, organom in …, organom in družbo … in organom ter družbo …

 

Organ je IP odstopil preko 350 elektronskih sporočil (okvirno 363), pri čemer IP ugotavlja, da so se številna sporočila podvajala (takih je bilo preko 80), saj so bila sporočila poslana v obliki daljših mejlov in odgovorov nanje, v katerih so se osnovna sporočila podvajala v odgovorih prejemnikov ipd. IP je zato o dokumentih odločal s pregledom posredovanih sporočil, pri čemer je iz odločanja izločil vsa tista sporočila, za katera je lahko brez dvoma ugotovil, da se med sporočili podvajajo.

 

Organ je IP odstopil tudi elektronska sporočila, ki niso bila predmet zahteve prosilca. Gre bodisi za elektronska sporočila, ki so si jih pošiljali zaposleni pri organu samem (ne da bi jih hkrati poslali komu drugemu) bodisi gre za sporočila, ki so jih organu poslale tretje osebe oz. tretji organi (ki jih prosilec ni naštel), oz. sporočila, ki se ne nanašajo na korespondenco vezano na projekte, ki zanimajo prosilca, temveč gre za povsem tretjo vsebino (vprašanja občinskih svetnikov, vložene zahteve za dostop do informacij javnega značaja ipd.). Takih sporočil je bilo okvirno preko 70, pri čemer so se tudi nekatera od teh sporočil podvajala. Eno od posredovanih sporočil je bilo iz leta 2015 in zato ne sodi v časovni okvir postavljene zahteve prosilca. IP zato o sporočilih, ki niso bila predmet zahteve in pritožbe prosilca, v okviru tega pritožbenega postopka ni odločal.

 

Določen delež elektronskih sporočil je vseboval tudi priponke (ali več teh). Ker je prosilec od organa zahteval korespondenco, je IP pri odločanju štel, da kot korespondenca sporočil šteje besedilo sporočil, torej komunikacija med pošiljateljem in prejemnikom, ne pa tudi priložene datoteke. Glede priloženih datotek, ki jih organ ni odstopil v reševanje IP, lahko prosilec vloži novo zahtevo za dostop po ZDIJZ (v primeru, da ne gre za dokumente, o katerih je organ že odločil v okviru 1. točke izreka izpodbijane odločbe in prosilcu dostop dovolil).

 

Informacija javnega značaja je po določbi prvega odstavka 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene definicije so razvidni trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer:

1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa;

2. organ mora z njo razpolagati;

3. nahajati se mora v materializirani obliki.

 

IP ugotavlja tudi, da v obravnavanem primeru ni sporno, da je organ zavezanec po 1. členu ZDIJZ in da razpolaga z zahtevanimi dokumenti v materializirani obliki, sporno pa je, ali so zahtevani dokumenti prosto dostopne informacije javnega značaja.

 

 

O izjemi varstva poslovne skrivnosti

 

Organ je dostop do elektronskih sporočil med organom in ostalimi subjekti, navedenimi v zahtevi prosilca, zavrnil na podlagi izjeme varstva poslovne skrivnost. IP je zato v nadaljevanju presojal, ali zahtevana elektronska sporočila predstavljajo poslovno skrivnost.

 

Organ v izpodbijani odločbi ni podrobneje pojasnil, zakaj navedena elektronska komunikacija predstavlja izjemo poslovne skrivnosti, niti čigavo poslovno skrivnost predstavlja, temveč je dostop do elektronskih sporočil zavrnil pavšalno, s citiranjem zakonske določbe. Organ tudi ni presojal možnosti delnega dostopa po 7. členu ZDIJZ, na podlagi katerega bi presojal, ali predstavljajo poslovno skrivnost zgolj deli dokumentov, in če jih, ali je mogoče te podatke izločiti iz dokumenta in prosilcu omogočiti seznanitev s preostalim delom zahtevanih dokumentov.

 

Na podlagi 2. tč. prvega odstavka 6. člena ZDIJZ lahko organ prosilcu zavrne dostop do zahtevanih informacij, če se zahteva nanaša na podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

 

Po 39. členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09-UPB3 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) je poslovna skrivnost opredeljena kot podatek, ki ga določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost (1. odst. 39. člena ZGD-1). Ne glede na to pa se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, ki kot taki niso določeni s sklepom družbe, pa je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (2. odst. 39. člena ZGD-1). Po izrecni določbi 3. odst. 29. člena ZGD-1 se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki o kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajev. ZGD-1 tako loči dva kriterija, subjektivnega in objektivnega, glede na to, na kakšni podlagi je prepovedano razkritje poslovne skrivnosti.

 

IP na tej točki primarno izpostavlja, da predstavlja poslovna skrivnost institut, ki ga lahko uporabi gospodarska družba v smislu družb, ki so navedene v ZGD-1, organ v konkretnem primeru pa je pravnoorganizacijsko javni zavod. Komunikacija se nanaša na njegovo dejavnost, ki jo opravlja kot javno službo, komunikacija pa je potekala predvsem z drugimi javnimi zavodi oziroma z občino, torej ne gre za gospodarske družbe v smislu ZGD-1. Prav tako gre za komunikacijo, ki je v povezavi s projekti, ki jih je organ izvajal v okviru svojega javnega poslanstva, torej ne gre za komunikacijo, ki bi se nanašala na tržno dejavnost gospodarskih družb.

 

Prav tako mora biti za izpolnitev subjektivnega kriterija podana izrecna odredba o tem, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost. Ta odredba je lahko dana v splošnem aktu (npr. v pravilniku o poslovni skrivnosti), lahko pa je tudi posamična. Zaradi določnosti in preprečevanja nejasnosti mora biti odredba pisna, z njo pa morajo biti seznanjene osebe, ki so dolžne podatek varovati (komentar ZGD-1 k 1. odst. 39. čl.). S pisnim sklepom mora družba določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost (1. odst. 40. čl. ZGD-1). Tem zahtevam pa je potrebno dodati tudi zahtevo, ki velja za vse normativne akte. Odredba ne sme veljati za nazaj. Kar pomeni, da so lahko kršitve poslovne skrivnosti samo tista dejanja, ki so bila kot taka določena že v času, ko je odredba veljala (komentar ZGD-1 k 1. odst. 39. čl.). Organ v izpodbijani odločbi niti kasneje v pritožbenem postopku ni navedel ali priložil sklepa, s katerim bi naj bila navedena elektronska sporočila označena kot poslovna skrivnost. Niti iz samih elektronskih sporočil nikjer ne izhaja, da naj jih prejemniki obravnavajo kot poslovno skrivnost, ter temu primerno varujejo. Glavnina elektronskih sporočil je bila prav tako poslana med številnimi različnimi subjekti, pri čemer nihče ni bil opozorjen, naj vsebino varuje kot poslovno skrivnost. Na podlagi navedenega je treba zaključiti, da izpolnjenost subjektivnega kriterija glede poslovne skrivnosti ni izkazana.

 

Pri objektivnem kriteriju pa je nujno, da je potreba po varstvu očitna, kar pomeni, da je ali bi lahko bilo vsaki povprečni osebi jasno, da podatek mora biti zaupen že po svoji vsebini. Upoštevati je treba, da so lahko predmet poslovne skrivnosti samo podatki, ki pomenijo konkurenčno prednost podjetja v kakršnemkoli pogledu in katerih sporočanje neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu položaju podjetja. Ne morejo pa biti kot poslovna skrivnost zajeti podatki, ki ne vplivajo na tržni konkurenčni položaj (več o tem glej Komentar ZGD, 39. člen, str. 194 do 196). Dokazno breme glede obstoja poslovne skrivnosti po 2. odst. 39. čl. ZGD-1 je primarno na podjetju, čigar podatki naj bi se s poslovno skrivnostjo varovali. Družba oz. podjetje ima praviloma vsa ustrezna znanja in izkušnje o trgu, na katerem deluje in natančno ve, kaj, kako in zakaj bi lahko vplivalo na konkurenčni položaj družbe. Takšno je tudi stališče Upravnega sodišča v sodbi pod opr. št. U 32/2008-25 z dne 8. 10. 2008 in pod opr. št. U 284/2008-35 z dne 27. 5. 2009. IP je tako ugotavljal, ali je organ v pritožbenem postopku izkazal, da bi razkritje zahtevanih dokumentov vplivalo na njegov konkurenčni položaj na trgu.

 

V teoriji in praksi je sicer mogoče zaslediti stališča, da imajo poleg gospodarskih subjektov tudi javno pravni subjekti lahko poslovno skrivnost, toda le kadar nastopajo na trgu v konkurenčnih razmerah in le v delu dejavnosti, ki jo opravljajo kot gospodarsko dejavnost na trgu, vendar je IP z vpogledom v zahtevano korespondenco ugotovil, da se ta nanaša na sprotno komunikacijo, ki je potekala vzporedno z opravljanjem projektov organa, ki sodijo v njegovo javno službo (gre za komunikacijo, ki se nanaša na skupne projekte med organom in drugimi javni zavodi oz. …), in ne gre za komunikacijo glede strategij in tržnih skrivnosti posameznega subjekta. IP na tej točki izpostavlja tudi dejstvo, da je organ prosilcu ugodil glede dostopa do vseh pogodb, naročilnic, ponudb, računov, zapisnikov, rekapitulacije naročil in plačil in konto kartic s saldom. Pogodbe v zvezi s projekti, naročili, ponudbami torej že po sami odločitvi organa ne predstavljajo poslovne skrivnosti organa, posledično tudi ni mogoče za poslovno skrivnost po objektivnem kriteriju šteti korespondence, ki je nastala v zvezi z izvrševanjem navedenih projektov.

 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina (LEAD) je organ ustanovila Občina Krško, kot javni zavod, katerega naloge so:

- priprava in izvajanje projektov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

- izvajanje promocije in ozaveščanja javnosti,

– izvajanje razvojnih in raziskovalnih naloge,

– povezovanje institucij pri pripravi in izvajanju skupnih projektov,

– izvajanje prenosa dobrih praks in znanj,

– pripravljanje energetske strategije lokalnih skupnosti,

– skrb za trajnostni energetski razvoj in izobraževanje strokovne javnosti, občanov, javne uprave in gospodarskih subjektov,

– spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije s svetovanjem za dosego pozitivnih ekonomskih in okoljskih učinkov v malih in srednjih podjetjih,

– izdelovanje načrtov za zmanjšanje porabe električne in toplotne energije v zgradbah, ki so v javni rabi,

– pripravljanje načrtov zmanjšanja porabe električne energije javne razsvetljave ter skrbi za trajnostni energetski razvoj,

– sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, podjetji, ostalimi energetskimi agencijami, raziskovalnimi in razvojnimi institucijami, nacionalnimi in mednarodnimi zvezami agencij, prebivalci lokalnih skupnosti, nevladnimi organizacijami, potrošniki in ostalimi zainteresiranimi strankami.

 

Zlasti to, da se navedena dokumentacija nanaša na naloge, ki jih javni zavod opravlja kot svoje temeljne dejavnosti, dokazuje, da navedena dokumentacija ne more predstavljati tržne dejavnosti (te v odloku organ sploh nima opredeljene), posledično tudi ne more predstavljati dokumentacije, ki bi jo bilo mogoče šteti za dokumentacijo, ki se nanaša izključno na gospodarsko poslovanje organa, razkritje katere bi škodilo konkurenčnemu položaju podjetja. Posledično IP ugotavlja, da v navedeni situaciji ni izpolnjen niti objektivni kriterij poslovne skrivnosti. Ker se komunikacija nanaša na izvajanje javne službe javnega zavoda ter je povezana tudi s porabo javnih sredstev v okviru opravljanja navedenih nalog, je v skladu z namenom ZDIJZ, ki je v nadzoru širše javnosti nad delovanjem in poslovanjem javnega sektorja, nujno, da se omogoči dostop do dokumentov, ki obravnavajo izvrševanje javnih nalog in porabo javnih sredstev. Poleg tega organ niti ni konkretiziral, kako in zakaj bi razkritje zahtevanih dokumentov vplivalo na njegov položaj na trgu. IP je zato zaključil, da elektronska sporočila ne vsebujejo poslovnih skrivnosti organa.[1]

 

O izjemi varstva osebnih podatkov

 

ZDIJZ pri ugotavljanju izjeme varstva osebnih podatkov napotuje na določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1), na podlagi katerih nima vsak osebni podatek hkrati statusa t.i. varovanega osebnega podatka. Povedano drugače, razkritje osebnega podatka je v določenih primerih lahko dopustno. Takšen primer je npr. razkritje v okviru izvrševanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja. V zvezi z ugotavljanjem, ali se v posameznem dokumentu nahajajo osebni podatki, katerih razkritje javnosti bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, je bilo tako potrebno ugotoviti:

1. ali posamezen podatek ustreza definiciji osebnega podatka, in

2. ali za razkritje osebnega podatka javnosti obstaja pravna podlaga.

 

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, št. L 119 z dne 4. 5. 2106 in nasl.; v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), ki bistveno ne spreminja definicije osebnega podatka, v členu 4, pododstavek določa, da pomeni osebni podatek katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 86 določa, da javni organi oziroma javno ali zasebno telo lahko v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za javni organ ali telo, razkrije osebne podatke iz uradnih dokumentov, s katerimi razpolaga zaradi opravljanja nalog v javnem interesu, da se uskladi dostop javnosti do uradnih dokumentov s pravico do varstva osebnih podatkov v skladu s to uredbo. Ker razkritje osebnega podatka predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov po členu 4, pododstavku (2) Splošne uredbe o varstvu podatkov, je za presojo dopustnosti razkritja potrebno upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih podatkov, opredeljene v členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Iz navedenega člena kot splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov (torej tudi razkritje podatkov javnosti) zakonita (dopustna) med drugim tudi, če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (točka c), ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (točka e).

 

IP je ob natančnem pregledu sporočil ugotovil, da manjši del sporočil vsebuje tudi besedilo, ki ga je mogoče šteti za besedila zasebne narave, saj izražajo subjektivna stališča posameznikov ali gre za sporočila, ki niso vezana na opravljanje javne službe (npr. želje za prihajajoče praznike, subjektivno dojemanje določenih situacij, obvestila o izrabi letnega dopusta ipd.) IP je že v  svojih predhodnih odločbah[2] zavzel stališče, da kadar oseba, četudi gre za javnega uslužbenca oz. funkcionarja, navaja svoja osebna stališča glede določene problematike, govori o svojem doživljanju dogodkov in subjektivnem dojemanju teh, gre za njene vrednostne sodbe, ki izhajajo izključno iz osebnega mnenja, ki ga je oblikoval avtor določenega stališča. Tovrstna mnenja in stališča zato predstavljajo izjemo varstva osebnih podatkov.

 

IP je ugotovil, da navedenega osebnega mnenja tudi ni mogoče subsumirati pod določilo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, saj ne gre za podatke povezane z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca ali javnega funkcionarja. Iz samega zapisa namreč ne izhaja, da bi šlo za mnenje izraženo na podlagi opravljanja dela, temveč gre za osebno dojemanje posameznikov, ki sicer opravljajo delo javnega uslužbenca. Zgolj dejstvo, da je posameznik javni uslužbenec, ne pomeni, da o videnju in doživljanju dogodkov ne more imeti tudi osebnega mnenja. IP tako ni sledil prosilcu, ki navaja, da so varovani zgolj prometni podatki, ne pa sama vsebina sporočila. Vsebina sporočila je tudi varovana, če iz vsebine izhaja, da gre za izjavo, ki predstavlja osebno stališče posameznika ali se nanaša na njegovo zasebno sfero. Dejstvo, ali gre za osebno izpoved ali stališče osebe, kot javnega uslužbenca ali funkcionarja, je namreč treba presojati od primera do primera, glede na samo vsebino izjave in vse relevantne okoliščine. Kadar ne gre za stališče javnega uslužbenca, za katerega bi bilo mogoče uporabiti določbo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, njegovo razkritje ni dopustno, saj v navedenem delu ni zakonske podlage za obdelavo teh osebnih podatkov.

 

Podatki o času pošiljanja in prejema sporočila ter ime in priimek pošiljatelja, če gre za javnega uslužbenca, niso varovani osebni podatki, kot to zmotno navaja prosilec, je pa osebni podatek elektronski naslov javnega uslužbenca. Varovani osebni podatki so tudi ime in priimek zaposlenih pri gospodarskih družbah, saj ne gre za javne uslužbence, hkrati pa tudi ne gre za osebe, ki bi bile v AJPES javne, kot npr. direktor ali prokurist. Ker podlage za razkritje imen in priimkov posameznikov, ki so zaposleni v zasebnem sektorju, v konkretnem primeru ni bilo mogoče najti, jih je IP štel kot varovane.

 

IP je zato v 1. tč. izreka odločbe organu naložil posredovanje elektronskih sporočil na način, da organ z uporabo instituta delnega dostopa (7. čl. ZDIJZ) v sporočilih prekrije vse tiste podatke, za katere ne obstaja podlaga za razkritje v smislu tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Navedeni dokumenti pa hkrati vsebujejo tudi določene nevarovane osebne podatke, in sicer imena in priimke zaposlenih pri organu, zaposlenih v organih lokalne skupnosti, oz. drugih javnih uslužbencev.

Zakonsko podlago za obdelavo navedenih osebnih podatkov, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, predstavlja ZDIJZ. Razkritje osebnih podatkov v postopku dostopa do informacij javnega značaja je namreč dopustno v primeru, ko gre za osebne podatke, ki hkrati pomenijo tudi podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca (1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ) ali ko organ odloči, da je treba podatke razkriti zaradi prevladujočega javnega interesa (drugi odstavek 6. člena ZDIJZ).

 

Nevarovani so tudi elektronski naslovi družb (ki so javno objavljeni na spletu), kot tudi imena in priimki zastopnikov, ki so javno objavljeni v AJPES (direktorji družb, prokuristi ipd.)

 

IP je na podlagi navedenih argumentov in pravnih podlag pritožbi prosilca delno ugodil, ker je ugotovil, da je treba zadevo delno rešiti drugače. V skladu s prvim odstavkom 252. člena ZUP je IP tako delno odpravil izpodbijano odločbo in sam rešil zadevo, kot to izhaja iz točke 1 izreka te odločbe. V preostalem delu je pritožbo prosilca, na podlagi tretjega odstavka 248. člena ZUP (ker gre deloma za izjemo varstva osebnih podatkov in ne za izjemo varstva poslovne skrivnosti, kot je navedel organ), zavrnil, kot to izhaja iz točke 2 izreka te odločbe.

 

V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

 

Postopek vodila:

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

 


[1] Smiselno podobno je IP odločil tudi v drugih svojih odločbah, ko so se javni zavodi sklicevali na predmetno zadevo. Glej npr. odločbo IP št. 090-279/2011/13, v kateri je IP presojal dostop do revizijskega poročila o poslovanju doma upokojencev, ki je prav tako javni zavod. Navedena odločba je bila potrjena tudi na Upravnem sodišču RS s sodbo opr. št. II U 213/2012-12.

[2] Glej npr. odločbo IP št. 090-55/2018/3 z dne 17. 4. 2018.