Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Date: 14.06.2020
Title: prosilec - Krajevna skupnost Dobrova
Number: 090-48/2020
Category: Ali gre za delovno področje organa?, Osebni podatek
Status: Sustained in part


POVZETEK:

Organ je s sklepom zavrgel zahtevo za posredovanje kopij vseh izdanih projektnih pogojev, soglasij in sklenjenih pogodb za priključitev na vodovodno omrežje v določenem obdobju. IP je v nasprotju s trditvami organa ugotovil, da zahtevana dokumentacija sodi v delovno področje organa v smisli ZDIJZ in vsebuje varovane osebne podatke, ki jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost. IP je zato pritožbi delno ugodil in organu naložil, da na zahtevanih dokumentih izvede delni dostop ter jih posreduje prosilcu. Glede dokumentov, s katerimi prosilka že razpolaga, je IP pritožbo zavrnil, ker v tem delu prosilka nima pravovarstvenega interesa.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-48/2020/23

Datum: 15.6.2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 219. člena, prvega odstavka 252. člena ter prvega in drugega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi (v nadaljevanju prosilka), ki jo po pooblastilu zastopa …, z dne 12. 4. 2018, zoper sklep Krajevne skupnosti Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova (v nadaljevanju organ), brez številke z dne 28. 3. 2018, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

D E L N O  O D L O Č B O:

 

1. Pritožbi prosilke z dne 12. 4. 2018 zoper sklep Krajevne skupnosti Dobrova brez številke z dne 28. 3. 2018 se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči, da mora organ prosilki v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati fotokopije:

 

1.1. Pogodb o oskrbi z vodo in o finančnih obveznostih uporabnika za priključitev na omrežje javnega vodovoda oziroma za povečanje obstoječe priključne moči, pri čemer je organ dolžan prekriti imena, priimke, naslove in podpise uporabnikov vodovoda ter naslove, številke stanovanj in parcelne številke objektov:

- št. 04/10 z dne 24. 5. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0006/2010-1;

- št. 05/10 z dne 2. 6. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0007/2010-1;

- št. 01/10 z dne 2. 6. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0008/2010-1;

- št. 07/10 z dne 14. 6. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0010/2010-1;

- št. 08/10 z dne 21. 6. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0011/2010-1;

- št. 09/10 z dne 23. 6. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0012/2010-1;

- št. 02/10 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0013/2010-1;

- št. 10/10 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0014/2010-1;

- št. 11/10 z dne 13. 10. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0015/2010-1;

- št. 12/10 z dne 24. 10. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0016/2010-1;

- št. 01/11 z dne 24. 3. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0001/2011-1;

- št. 02/11 z dne 24. 3. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0002/2011-1;

- št. 1/11 z dne 23. 4. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0003/2011-1;

- št. 03/11 z dne 22. 8. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0004/2011-1;

- št. 04/11 z dne 22. 8. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0005/2011-1;

- št. 05/11 z dne 22. 8. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0006/2011-1;

- št. 06/11 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0007/2011-1;

- št. 07/11 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0008/2011-1;

- št. 08/11 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0009/2011-1;

- št. 10/11 z dne 5. 10. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0011/2011-1;

- št. 11/11 z dne 24. 10. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0012/2011-1;

- št. 12/11 z dne 14. 1 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0013/2011-1;

- št. 01/12 z dne 6. 2. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0001/2012-1;

- št. 02/12 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0002/2012-1;

- št. 03/12 z dne 4. 7. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0003/2012-1;

- št. 04/12 z dne 4. 7. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0004/2012-1;

- št. 05/12 z dne 27. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0005/2012-1;

- št. 06/12 z dne 27. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0006/2012-1;

- št. 07/12 z dne 27. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0007/2012-1;

- št. 08/12 z dne 27. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0008/2012-1;

- št. 09/12 z dne 27. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0009/2012-1;

- št. 10/12 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0010/2012-1;

- št. 11/12 z dne 27. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0011/2012-1;

- št. 12/12 z dne 27. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0012/2012-1;

- št. 01/12 z dne 5. 4. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0013/2012-1;

- št. 1/12 z dne 2. 4. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0014/2012-1;

- št. 02/12 z dne 5. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0015/2012-1;

- št. 03/12 z dne 25. 4. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0016/2012-1;

- št. 04/12 z dne 23. 5. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0017/2012-1;

- št. 2/12 z dne 20. 8. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0018/2012-1;

- št. 05/12 z dne 15. 10. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0019/2012-1;

- št. 13/12 z dne 24. 10. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 355-0020/2012-1;

- št. 1/12 z dne 7. 1. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0021/2012-1;

- št. 01/13 z dne 3. 6. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0001/2013-1;

- št. 02/13 z dne 5. 6. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0002/2013-1;

- št. 01/13 z dne 5. 6. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0003/2013-1;

- št. 01/13 z dne 12. 8. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0004/2013-1;

- št. 02/13 z dne 17. 10. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0005/2013-1;

- št. 01/13 z dne 4. 11. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0006/2013-1;

- št. 04/13 z dne 4. 11. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0007/2013-1;

- št. 05/13 z dne 4. 11. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0008/2013-1;

- št. 03/13z dne 6. 11. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0009/2013-1;

- št. 06/13 z dne 13. 11. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 355-0010/2013-1;

- št. 04/14 z dne 4. 2. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 355-0001/2014-1;

- št. 01/14 z dne 12. 5. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 355-0005/2014-1;

- št. 01/14 z dne 22. 5. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 355-0006/2014-1;

- št. 01/14 z dne 26. 6. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 355-0007/2014-1;

- št. 02/14 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0008/2014-1;

- št. 03/14 z dne 11. 8. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 355-0009/2014-1;

- št. 04/14 z dne 28. 8. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 355-0010/2014-1;

- št. 05/14 z dne 3. 9. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 355-0011/2014-1;

- št. 06/14 z dne 20. 10. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 355-0012/2014-1;

- št. 01/15 z dne 24. 2. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 355-0001/2015-1;

- št. 02/15 z dne 26. 2. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 355-0002/2015-1;

- št. 03/15 z dne 26. 2. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 355-0003/2015-1;

- št. 04/15 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0004/2015-1;

- št. 05/15 z dne 18. 3. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 355-0005/2015-1;

- št. 01/15 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0006/2015-1;

- št. 02/15 z dne 4. 11. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 355-0007/2015-1;

- št. 06/15 z dne 30. 11. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 355-0008/2015-1;

- št. 01/16 z dne 23. 3. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0001/2016-1;

- št. 01/16 z dne 18. 4. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0002/2016-1;

- št. 02/16 z dne 26. 5. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0003/2016-1;

- št. 03/16 z dne 26. 5. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0004/2016-1;

- št. 05/16 z dne 20. 6. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0006/2016-1;

- št. 06/16 z dne 3. 8. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0007/2016-1;

- št. 06/16 z dne 10. 8. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0008/2016-1;

- št. 01/07 z dne 22. 2. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0001/2017-1;

- št. 02/17 z dne 8. 3. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0002/2017-1;

- št. 01/17 z dne 13. 3. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0003/2017-1;

- št. 04/17 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0004/2017-1;

- št. 05/17 z dne 20. 3. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0005/2017-1;

- št. 03/17 z brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0006/2017-1;

- št. 06/17 z dne 26. 4. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0007/2017-1;

- št. 07/17 z dne 8. 5. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0008/2017-1;

- št. 08/17 z dne 16. 5. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0009/2017-1;

- št. 09/17 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0010/2017-1;

- št. 10/17 z dne 25. 5. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0011/2017-1;

- št. 11/17 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0012/2017-1;

- št. 12/17 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0013/2017-1;

- št. 13/17 z dne 31. 8. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0014/2017-1;

- št. 14/17 z dne 27. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0015/2017-1;

- št. 15/17 z dne 4. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0016/2017-1;

- št. 16/17 z dne 2. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0017/2017-1;

- št. 18/17 z dne 2. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0018/2017-1;

- št. 19/17 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0019/2017-1;

- št. 20/17 z dne 2. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0020/2017-1;

- št. 21/17 z dne 27. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0021/2017-1;

- št. 22/17 z dne 2. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0022/2017-1;

- št. 23/17 z dne 2. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0023/2017-1;

- št. 24/17 z dne 27. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0024/2017-1;

- št. 17/17 z dne 27. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0025/2017-1;

- št. 25/17 z dne 24. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0026/2017-1;

- št. 26/17 z dne 25. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0027/2017-1;

- št. 01/17 z dne 25. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0028/2017-1;

- št. 02/17 z dne 18. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0029/2017-1;

- št. 27/17 z dne 4. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 355-0031/2017-1;

- št. 28/17 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0032/2017-1.

 

1.2. Soglasij in projektnih pogojev, pri čemer je organ dolžan prekriti imena, priimke in naslove investitorjev ter njihovih zastopnikov, ki so fizične osebe, in parcelne številke ter naslove objektov:

- soglasje z dne 12. 5. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0007/2010-1;

- soglasje z dne 24. 5. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0010/2010-1;

- soglasje z dne 2. 6. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0011/2010-1;

- soglasje z dne 30. 6. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0012/2010-1;

- soglasje z dne 5. 7. 2020, ki se nahaja v zadevi št. 351-0013/2010-1;

- projektni pogoji z dne 11. 8. 2010, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0014/2010-1;

- projektni pogoji z dne 30. 8. 2010, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0016/2010-1;

- soglasje z dne 30. 8. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0017/2010-1;

- soglasje z dne 30. 8. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0018/2010-1;

- soglasje z dne 30. 8. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0019/2010-1;

- projektni pogoji z dne 6. 9. 2010, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0020/2010-1;

- projektni pogoji z dne 22. 9. 2010, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0021/2010-1;

- soglasje z dne 20. 9. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0022/2010-1;

- soglasje z dne 4. 10. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0023/2010-1;

- soglasje z dne 17. 11. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0024/2010-1;

- soglasje z dne 10. 11. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0025/2010-1;

- soglasje z dne 17. 11. 2010, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0026/2010-1;

- soglasje z dne 2. 12. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0027/2010-1;

- soglasje z dne 22. 12. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0028/2010-1;

- soglasje z dne 31. 12. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0029/2010-1;

- soglasje z dne 31. 1. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0002/2011-1;

- projektni pogoji z dne 2. 2. 2011, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0003/2011-1;

- projektni pogoji z dne 16. 3. 2011, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0004/2011-1;

- soglasje z dne 16. 3. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0005/2011-1;

- soglasje z dne 28. 3. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0006/2011-1;

- soglasje z dne 4. 4. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0007/2011-1;

- projektni pogoji z dne 18. 4. 2011, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0008/2011-1;

- soglasje z dne 9. 5. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0009/2011-1;

- soglasje z dne 23. 5. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0010/2011-1;

- soglasje z dne 27. 6. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0011/2011-1;

- soglasje z dne 22. 8. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0012/2011-1;

- soglasje z dne 22. 8. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0013/2011-1;

- soglasje z dne 26. 9. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0014/2011-1;

- soglasje z dne 3. 10. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0015/2011-1;

- soglasje z dne 7. 11. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0016/2011-1;

- soglasje z dne 23. 11. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 351-0017/2011-1;

- soglasje z dne 4. 1. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0018/2011-1;

- soglasje z dne 30. 1. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0001/2012-1;

- projektni pogoji z dne 29. 2. 2012, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0002/2012-1;

- projektni pogoji z dne 15. 2. 2012, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0003/2012-1;

- soglasje z dne 15. 2. 2020, ki se nahaja v zadevi št. 351-0004/2012-1;

- soglasje z dne 12. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0005/2012-1;

- soglasje z dne 19. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0006/2012-1;

- soglasje z dne 21. 3. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0007/2012-1;

- soglasje z dne 4. 4. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0008/2012-1;

- projektni pogoji z dne 23. 4. 2012 in soglasje z dne 30. 5. 2012, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0009/2012-1;

- soglasje z dne 15. 5. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0011/2012-1;

- soglasje z dne 9. 7. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0015/2012-1;

- soglasje z dne 27. 8. 2012, projektni pogoji z dne 16. 3. 2011 in soglasje z dne 16. 3. 2011, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0016/2012-1;

- soglasje z dne 3. 9. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0018/2012-1;

- projektni pogoji z dne 17. 9. 2012, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0019/2012-1;

- soglasje z dne 17. 9. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0020/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0033/2012-1;

- soglasje z dne 16. 1. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0001/2013-1;

- projektni pogoji z dne 3. 4. 2013, soglasje z dne 18. 2. 2013 in projektni pogoji z dne 18. 2. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0002/2013-1;

- soglasje z dne 3. 4. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0003/2013-1;

- soglasje z dne 18. 2. 2013 in projektni pogoji z dne 3. 4. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0004/2013-1;

- soglasje z dne 18. 2. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0005/2013-1;

- soglasje z dne 20. 2. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0006/2013-1;

- projektni pogoji z dne 8. 4. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0007/2013-1;

- soglasje z dne 8. 4. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0008/2013-1;

- projektni pogoji z dne 22. 4. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0009/2013-1;

- soglasje z dne 24. 4. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0010/2013-1;

- projektni pogoji z dne 5. 6. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0011/2013-1;

- soglasje z dne 22. 5. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0012/2013-1;

- soglasje z dne 22. 5. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0013/2013-1;

- projektni pogoji z dne 29. 5. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0014/2013-1;

- soglasje z dne 16. 10. 2013 in soglasje z dne 17. 7. 2013, ki se nahajata v zadevi št. 351-0016/2013-1;

- projektni pogoji z dne 26. 8. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0019/2013-1;

- soglasje z dne 26. 8. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0020/2013-1;

- soglasje z dne 21. 8. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0021/2013-1;

- soglasje z dne 26. 8. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0022/2013-1;

- soglasje z dne 23. 9. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0023/2013-1;

- soglasje z dne 11. 11. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0024/2013-1;

- soglasje z dne 21. 10. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0025/2013-1;

- projektni pogoji z dne 11. 11. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0026/2013-1;

- soglasje z dne 11. 11. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0027/2013-1;

- projektni pogoji z dne 20. 1. 2014, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0001/2014-1;

- soglasje z dne 22. 1. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0003/2014-1;

- soglasje z dne 17. 2. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0004/2014-1;

- soglasje z dne 12. 3. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0005/2014-1;

- soglasje z dne 24. 3. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0006/2014-1;

- soglasje z dne 14. 4. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0007/2014-1;

- soglasje z dne 23. 4. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0008/2014-1;

- soglasje z dne 16. 6. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0013/2014-1;

- projektni pogoji z dne 12. 8. 2014, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0016/2014-1;

- soglasje z dne 22. 9. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0018/2014-1;

- soglasje z dne 28. 1. 2015 in soglasje z dne 14. 12. 2015, ki se nahajata v zadevi št. 351-0001/2015-1;

- projektni pogoji z dne 18. 1. 2015, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0002/2015-1;

- soglasje z dne 2. 2. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0003/2015-1;

- soglasje z dne 18. 2. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0006/2015-1;

- projektni pogoji z dne 19. 3. 2015, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0007/2015-1;

- soglasje z dne 13. 4. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0008/2015-1;

- soglasje z dne 4. 5. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0009/2015-1;

- soglasje z dne 6. 5. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0010/2015-1;

- soglasje z dne 13. 5. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0011/2015-1;

- soglasje z dne 10. 6. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0013/2015-1;

- soglasje z dne 15. 6. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0014/2015-1;

- projektni pogoji z dne 9. 9. 2015, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0016/2015-1;

- soglasje z dne 9. 9. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0017/2015-1;

- projektni pogoji z dne 28. 9. 2015, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0018/2015-1;

- soglasje z dne 4. 11. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0019/2015-1;

- soglasje z dne 25. 11. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0020/2015-1;

- projektni pogoji z dne 30. 11. 2015, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0021/2015-1;

- soglasje z dne 16. 12. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0022/2015-1;

- soglasje z dne 25. 11. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0022-1/2015-1;

- soglasje z dne 16. 12. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0023/2015-1;

- projektni pogoji z dne 25. 11. 2015, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0024/2015-1;

- soglasje z dne 16. 12. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0025/2015-1;

- projektni pogoji z dne 4. 1. 2016, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0026/2015-1;

- projektni pogoji z dne 28. 12. 2015, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0027/2015-1;

- soglasje z dne 18. 1. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0001/2016-1;

- soglasje z dne 29. 1. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0003/2016-1;

- projektni pogoji z dne 13. 1. 2016, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0004/2016-1;

- soglasje z dne 7. 3. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0005/2016-1;

- soglasje z dne 10. 2. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0006/2016-1;

- soglasje z dne 7. 3. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0007/2016-1;

- soglasje z dne 11. 4. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0007-1/2016-1;

- projektni pogoji z dne 11. 5. 2016, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0012/2016-1;

- soglasje z dne 4. 5. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0013/2016-1;

- soglasje z dne 11. 5. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0014/2016-1;

- soglasje z dne 11. 5. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0015/2016-1;

- projektni pogoji z dne 7. 3. 2016, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0016/2016-1;

- soglasje z dne 6. 6. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0017/2016-1;

- soglasje z dne 27. 6. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0018/2016-1;

- soglasje z dne 13. 7. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0018-1/2016-1;

- soglasje z dne 13. 7. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0019/2016-1;

- soglasje z dne 3. 8. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0020/2016-1;

- projektni pogoji z dne 11. 8. 2016, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0021/2016-1;

- soglasje z dne 12. 9. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0022/2016-1;

- projektni pogoji z dne 23. 11. 2016, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0023/2016-1;

- projektni pogoji z dne 12. 12. 2016, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0024/2016-1;

- soglasje z dne 12. 12. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0025/2016-1;

- soglasje z dne 21. 12. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0026/2016-1;

- projektni pogoji in soglasje z dne 21. 12. 2016, ki se nahajata v zadevi št. 351-0027/2016-1;

- soglasje z dne 23. 1. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0001/2017-1;

- projektni pogoji z dne 13. 2. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0002/2017-1;

- soglasje z dne 13. 2. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0003/2017-1;

- soglasje z dne 13. 2. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0004/2017-1;

- soglasje z dne 1. 3. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0005/2017-1;

- projektni pogoji z dne 19. 4. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0006/2017-1;

- soglasje z dne 19. 4. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0007/2017-1;

- soglasje z dne 19. 4. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0009/2017-1;

- soglasje z dne 24. 4. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0011/2017-1;

- soglasje z dne 19. 4. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0013/2017-1;

- soglasje z dne 15. 5. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0014/2017-1;

- soglasje z dne 29. 5. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0016/2017-1;

- soglasje z dne 12. 7. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0018/2017-1;

- projektni pogoji z dne 4. 9. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0020/2017-1;

- soglasje z dne 4. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0021/2017-1;

- soglasje z dne 23. 10. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0023/2017-1;

- projektni pogoji z dne 15. 11. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0024/2017-1.

 

2. Glede varovanih osebnih podatkov, ki jih je organ dolžan prekriti v skladu s 1. točko tega izreka, in glede pogodb (št. 01/14 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0002/2014-1; št. 02/14 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0003/2014-1; št. 03/14 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0004/2014-1), soglasij (soglasje z dne 12. 8. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0012/2014-1; soglasje z dne 16. 7. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0014/2014-1; soglasje z dne 18. 4. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0010/2016-1; soglasje z dne 11. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0022/2017-1) in projektnih pogojev (projektni pogoji z dne 17. 1. 2011, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0001/2011-1; projektni pogoji z dne 20. 1. 2014, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0028/2013-1; projektni pogoji z dne 16. 6. 2014, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0010/2014-1; projektni pogoji z dne 12. 8. 2014, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0011/2014-1; projektni pogoji z dne 24. 4. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0010/2017-1; projektni pogoji z dne 24. 5. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0012/2017-1), s katerimi prosilka že razpolaga, se pritožba prosilke z dne 12. 4. 2018 zavrne.

 

3. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilka je 21. 12. 2017 podala zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je navedla, da v zvezi z izvrševanjem priporočila št. 3 Poročila o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja organa št. NRev 039/2017-I z dne 10. 10. 2017, ki ga je izdelal Inštitut za javno finančno pravo ter na podlagi zakonske obveznosti organa za posredovanje informacij, prosi organ, da ji posreduje kopije vseh izdanih projektnih pogojev, soglasij in sklenjenih pogodb za priključitev na vodovodno omrežje v obdobju od 1. 5. 2010 do 31. 10. 2017.

 

Organ je s sklepom brez številke z dne 28. 3. 2018 zahtevo prosilke zavrnil in v obrazložitvi navedel, da so vodovodi Dobrova, Brezje, Hruševo in Osredek v zasebni lasti in gre pri tem za zasebne podatke. Organ je poudaril, da gre za zasebne vodovode in ne javne vodovode (ene in druge ureja Uredba o oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS, št. 88/12). Pri tem gre za zasebne in ne javne podatke. Predstavniki organa in predstavniki vodovodnih odborov pa nimajo mandata od lastnikov vodovodov, da te podatke posredujejo brez njihovega soglasja tretjim osebam. Organ meni, da bi s posredovanjem podatkov brez soglasja lastnikov prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov lastnikov vodovodov.

 

Dne 12. 4. 2018 je prosilka zoper sklep brez številke z dne 28. 3. 2018 vložil pritožbo, v kateri je povzel 4. člen ZDIJZ in navedel, da ZDIJZ informacij ne loči na tiste, ki bi se vezale na zasebni sektor oziroma bile z njim povezane, od informacij, ki bi se vezale izključno na javni sektor. Iz tega vidika je popolnoma brezpredmetna argumentacija organa, da se zahteva nanaša na zasebne vodovode. Tudi sicer prosilka nasprotuje stališču, da gre za zasebne vodovode. Organ je bil ustanovljen s Statutom Občine Dobrova – Polhov Gradec in je samostojna pravna oseba (tako določa tudi Odlok o krajevnih skupnostih Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 37/96). Organ je nedvomno zavezanec po ZDIJZ, saj je vpisan v Register zavezancev pri AJPES. Zahtevane informacije javnega značaja so informacije, ki izhajajo iz delovnega področja organa. Organ je namreč upravljalec vodovodnega omrežja Dobrova, Brezje, Hruševo in Osredek in tega tudi ne zanika. Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/2010) se lahko na željo lastnikov javnega vodovodnega sistema vodovodni sistem prenese v last občine ali krajevne skupnosti (prvi odstavek 39. člena). Dejstvo, da je organ upravljalec zadevnih vodovodnih omrežij, pa izhaja tudi iz izpisa spletne strani www.mojaobcina.si (»Iz KS Dobrova«) ter iz izpisa iz spletne strani Občine Dobrova-Polhov Gradec – odgovorne osebe za oskrbo s pitno vodo, kjer je prav tako navedeno, da je za zadevna vodovodna omrežja odgovoren organ. Organ v izpodbijanem sklepu ne zanika, da bi bil upravljalec zadevnih vodovodnih omrežij, niti, da z zahtevanimi dokumenti (informacijami javnega značaja) ne razpolaga. Nasprotno, ker dokumentov ne želi predati, ker po mnenju organa predstavljajo osebne podatke in se nanašajo na zasebne vodovode, posredno tudi priznava, da z dokumenti dejansko razpolaga. Vse zahtevane informacije se torej nanašajo na vodovodna omrežja v upravljanju organa, torej izhajajo iz delovnega področja organa, nahajajo se v materializirani obliki pri organu (projektni pogoji, soglasja, sklenjene pogodbe), dokumentacijo pa je bodisi izdelal organ sam ali pa jo pridobil od drugih oseb. Informacije torej nedvomno predstavljajo informacije javnega značaja in bi jih organ skladno z ZDIJZ moral predložiti prosilki. Vsak prosilec ima skladno z ZDIJZ na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali pa pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Organ nadalje v izpodbijanem sklepu navaja, da dokumentacije ne more posredovati zaradi varstva osebnih podatkov. Celotna dokumentacija v nobenem primeru ne more predstavljati osebnih podatkov in je zato argument, da iz tega razloga organ dokumentacije ne more posredovati, brezpredmeten. Osebne podatke, ki se nahajajo v dokumentaciji, bi lahko organ enostavno izbrisal oziroma počrnil in tako zadostil določbi 6. člena ZDIJZ, ki kot eno izmed izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja določa tudi osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Prekritje oziroma izločitev takih podatkov mora organ ustrezno utemeljiti, zahtevane informacije pa v preostalem delu predložiti prosilki. Na podlagi vsega navedenega prosilka IP predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep odpravi in organu naloži, da prosilki posreduje fotokopije zahtevane dokumentacije.

 

Organ je z elektronsko pošto z dne 2. 3. 2020 pritožbo prosilke z dne 12. 4. 2018 kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi odstopil IP, skladno z določbo prvega in drugega odstavka 245. člena ZUP.

 

Zaradi razjasnitve dejanskega stanja je IP z dopisom št. 090-48/2019/3 z dne 4. 3. 2020 organ pozval, da mu posreduje dokumente, ki so predmet zahteve, brez prekritih podatkov. Organ je na dopis IP odgovoril dne 7. 5. 2020, pri čemer je zaprosil, da IP zaradi velikega obsega zahtevane dokumentacije v njegovih prostorih izvede ogled in camera. IP je zato z namenom popolne in pravilne ugotovitve dejanskega stanja dne 20. 5. 2020 v prostorih organa opravil ogled in camera, na podlagi katerega je nastal zapisnik št. 090-48/2020/9.

 

Dne 8. 6. 2020 je prosilka poslala dopis z dodatnimi pojasnili glede pritožbe. Navedla je, da je bil med prosilko in organom 13. 11. 2019 sklenjen Dogovor o prenosu vodovodnih sistemov Dobrova, Brezje, Hruševo in Osredek v upravljanje Občini Dobrova –Polhov Gradec. Skladno s 3. členom dogovora se je organ zavezal, da bo ob prenosu vodovodnega omrežja prosilki predal vso razpoložljivo projektno dokumentacijo vodovodnega omrežja, gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, služnostne pogodbe, evidenco in dokumentacijo izdanih projektnih pogojev in soglasij za priklop na vodovod, druge morebitne pogodbe, povezane z oskrbo s pitno vodo, evidenco uporabnikov vodovodnega omrežja, kataster vodovodnega omrežja, HACCP program in izvedene ukrepe na vodovodnem omrežju. Organ se je torej z navedenim dogovorom zavezal prosilki izročiti vso dokumentaciji, ki je bila tudi predmet predmetne zahteve po ZDIJZ (pri čemer je zahteva po ZDIJZ ožja, kar se tiče časovnega obdobja ter vsebinsko). Svoje zaveze iz dogovora organ še ni izpolnil, oziroma jo je izpolnil le v manjšem delu. Prosilka je poudarila, da je organ skladno z dogovorom prenesel v upravljanje prosilki (javna) vodovodna omrežja Dobrova, Brezje, Hruševo in Osredek. Prosilka je v nadaljevanju obširno pojasnila, zakaj meni, da v konkretnem primeru ne gre za zasebni vodovod, ampak za javno vodovodno omrežje ter za izvajanje javne službe s strani prosilke.

 

Dne 11. 6. 2020 je prosilka pritožbo dopolnila še z izpiskom iz sistema PISO, iz katerega izhaja, da je vodovod na Dobrovi vpisan v kataster gospodarske javne infrastrukture. Posredovala je še izpis iz registra izvajalcev javnih služb varstva okolja, kamor vsako leto poroča glede izvajanja gospodarske javne službe, med njimi pa je naveden tudi vodovod Dobrova, kot upravljalec pa je tukaj že zavedena prosilka (v PISO še vedno organ).

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan izpodbijano odločbo preizkusiti v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Informacija javnega značaja je na podlagi določbe 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz definicije informacije javnega značaja torej izhajajo trije pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno, in sicer informacija mora izvirati iz delovnega področja organa, organ mora z njo razpolagati in nahajati se mora v materializirani obliki.

 

Prosilka je zahtevala kopije vseh izdanih projektnih pogojev, soglasij in sklenjenih pogodb za priključitev na vodovodno omrežje v obdobju od 1. 5. 2010 do 31. 10. 2017. Organ je IP na ogledu in camera izročil naslednjo dokumentacijo, ki vsebuje dokumente, ki so predmet zahteve:

1. dokumentacijo, ki vsebuje projektne pogoje in soglasja ter je ta razporejena po letih od 2010 do 2017:

- leto 2010: od številke zadeve 351-0007/2010-1 do številke zadeve 351-0029/2010-1,

- leto 2011: od številke zadeve 351-0001/2011-1 do številke zadeve 351-0018/2011-1,

- leto 2012: od številke zadeve 351-0001/2012-1 do številke zadeve 351-0033/2012-1,

- leto 2013: od številke zadeve 351-0001/2013-1 do številke zadeve 351-0028/2013-1,

- leto 2014: od številke zadeve 351-0001/2014-1 do številke zadeve 351-0018/2014-1,

- leto 2015: od številke zadeve 351-0001/2015-1 do številke zadeve 351-0027/2015-1,

- leto 2016: od številke zadeve 351-0001/2016-1 do številke zadeve 351-0027/2016-1,

- leto 2017: od številke zadeve 351-0001/2017-1 do številke zadeve 351-0024/2017-1.

2. sklenjene pogodbe za priključitev na vodovodno omrežje (dejanski naslov posamezne pogodbe je: Pogodba o oskrbi z vodo in o finančnih obveznostih uporabnika za priključitev na omrežje javnega vodovoda, oziroma za povečanje obstoječe priključne moči; v nadaljevanju pogodba), ki so razporejene po letih od 2010 do 2017:

- leto 2010: od številke zadeve 355-0006/2010-1 do številke zadeve 355-0016/2010-1,

- leto 2011: od številke zadeve 355-0001/2011-1 do številke zadeve 355-0013/2011-1,

- leto 2012: od številke zadeve 355-0001/2012-1 do številke zadeve 355-0021/2012-1,

- leto 2013: od številke zadeve 355-0001/2013-1 do številke zadeve 355-0011/2013-1,

- leto 2014: od številke zadeve 355-0001/2014-1 do številke zadeve 355-0012/2014-1,

- leto 2015: od številke zadeve 355-0001/2015-1 do številke zadeve 355-0008/2015-1,

- leto 2016: od številke zadeve 355-0001/2016-1 do številke zadeve 355-0009/2016-1,

- leto 2017: od številke zadeve 355-0001/2017-1 do številke zadeve 355-0032/2017-1.

 

Glede dela zahtevanih dokumentov zadeva še ni zrela za odločitev, zato bo IP o teh dokumentih odločil z novo delno odločbo. ZUP v 219. členu namreč določa, da lahko pristojni organ v primerih, kadar se lahko o kakšni zadevi odloča po delih oziroma po posameznih zahtevkih, pa so posamezni deli oziroma zahtevki primerni za odločitev, izda odločbo samo o teh delih oziroma zahtevkih (delna odločba). Delna odločba velja glede pravnih sredstev in glede izvršbe za samostojno odločbo. ZUP delno odločbo predvideva za primere, ko je del postopka ali posamezen zahtevek stranke ločljiv od ostalih in hkrati že primeren za odločitev, medtem ko ostali deli ali zahtevki še niso primerni za odločitev. IP je namreč na ogledu in camera in po podrobnem pregledu zahtevane dokumentacije ugotovil, da glede navedenih dokumentov še ni popolnoma ugotovljeno relevantno dejansko stanje, ali dokumenti vsebujejo podatke, ki so v 5.a in 6. členu ZDIJZ opredeljeni kot izjema od načela prostega dostopa do informacij javnega značaja. Ker gre za dokumente, ki vsebujejo podatke o pravnih osebah, je zaradi vključitve stranskih udeležencev potreben daljši čas za pridobitev vseh ustreznih pojasnil in odgovorov. Dokumenti v tem sklopu so:

- projektni pogoji z dne 26. 5. 2010, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0009/2010-1;

- projektni pogoji z dne 29. 8. 2012, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0017/2012-1;

- projektni pogoji z dne 7. 11. 2012, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0022/2012-1;

- projektni pogoji z dne 22. 10. 2012, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0021/2012-1;

- projektni pogoji z dne 15. 7. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0015/2013-1;

- projektni pogoji z dne 26. 8. 2013, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0017/2013-1;

- projektni pogoji z dne 11. 4. 2016, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0008/2016-1;

- projektni pogoji z dne 24. 4. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0008/2017-1;

- soglasje z dne 26. 5. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0008/2010-1;

- soglasje z dne 1. 9. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 351-0015/2010-1;

- soglasje z dne 23. 4. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0010/2012-1;

- soglasje z dne 20. 6. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0012/2012-1;

- soglasje z dne 20. 6. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0013/2012-1;

- soglasje z dne z dne 20. 6. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0014/2012-1;

- soglasje št. z dne 7. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0022/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0023/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0024/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0025/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0026/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0027/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0028/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0029/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0030/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0031/2012-1;

- soglasje z dne 26. 11. 2012, ki se nahaja v zadevi št. 351-0032/2012-1;

- soglasje z dne 2. 10. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0015/2013-1;

- soglasje z dne 26. 8. 2013, ki se nahaja v zadevi št. 351-0018/2013-1;

- soglasje z dne 20. 8. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0015/2014-1;

- soglasje z dne 10. 8. 2015, ki se nahaja v zadevi št. 351-0015/2015-1;

- soglasje z dne 3. 2. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0002/2016-1;

- soglasje z dne 4. 11. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0009/2016-1;

- soglasje z dne 18. 4. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0011/2016-1;

- soglasje z dne 7. 6. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0015/2017-1;

- soglasje z dne 19. 6. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0017/2017-1;

- soglasje z dne 7. 8. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0019/2017-1;

- pogodba št. 06/10 z dne 7. 6. 2010, ki se nahaja v zadevi št. 355-0009/2010-1;

- pogodba št. 09/11 z dne 25. 10. 2011, ki se nahaja v zadevi št. 355-0010/2011-1;

- pogodba št. 04/13 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0011/2013-1;

- pogodba št. 04/16 z dne 8. 6. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0005/2016-1;

- pogodba št. 07/16 z dne 23. 8. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 355-0009/2016-1,

 

Po pregledu vse dokumentacije, ki jo je organ izročil IP na ogledu in camera, je IP ugotovil, da vsebuje tudi zadeve, ki po vsebini ne ustrezajo zahtevi prosilke, in sicer:

- soglasje z dne 30. 4. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0002/2014-1 in predstavlja soglasje za možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje, ki ga upravlja organ;

- soglasje z dne 5. 5. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0009/2014-1 in predstavlja soglasje za možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje, ki ga upravlja organ;

- soglasje z dne 22. 9. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0017/2014-1 in predstavlja soglasje za možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje, ki ga upravlja organ;

- v zadevi št. 351-0004/2015-1 ni nobenega dokumenta, ki bi ustrezal zahtevi (organ je vlogo zavrgel);

- v zadevi št. 351-0005/2015-1 ni nobenega dokumenta, ki bi ustrezal zahtevi (organ je vlogo zavrgel);

- v zadevi št. 351-0012/2015-1 ni nobenega dokumenta, ki bi ustrezal zahtevi (organ je vlogo vrnil investitorju);

- v zadevi št. 351-0014-1/2015-1 ni nobenega dokumenta, ki bi ustrezal zahtevi (organ je vlogo vrnil investitorju);

- v zadevi št. 351-0017-1/2015-1 ni nobenega dokumenta, ki bi ustrezal zahtevi (organ je vlogo vrnil investitorju).

 

IP je po pregledu dokumentacije, ki mu jo je organ izročil na ogledu in camera, ugotovil, da vsebuje naslednje pogodbe, jih je z organom sklenila prosilka:

- pogodba št. 01/14 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0002/2014-1;

- pogodba št. 02/14 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0003/2014-1;

- pogodba št. 03/14 brez datuma, ki se nahaja v zadevi št. 355-0004/2014-1.

Iz prevzete dokumentacije nadalje izhaja, da je prosilka navedena kot investitorica v naslednjih projektnih pogojih:

- projektni pogoji z dne 17. 1. 2011, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0001/2011-1;

- projektni pogoji z dne 20. 1. 2014, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0028/2013-1;

- projektni pogoji z dne 16. 6. 2014, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0010/2014-1;

- projektni pogoji z dne 12. 8. 2014, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0011/2014-1;

- projektni pogoji z dne 24. 4. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0010/2017-1;

- projektni pogoji z dne 24. 5. 2017, ki se nahajajo v zadevi št. 351-0012/2017-1.

V prevzeti dokumentaciji se nahajajo tudi naslednja soglasja, v katerih je prosilka je navedena kot investitorica:

- soglasje z dne 12. 8. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0012/2014-1;

- soglasje z dne 16. 7. 2014, ki se nahaja v zadevi št. 351-0014/2014-1;

- soglasje z dne 18. 4. 2016, ki se nahaja v zadevi št. 351-0010/2016-1;

- soglasje z dne 11. 9. 2017, ki se nahaja v zadevi št. 351-0022/2017-1.

Glede pogodb, ki jih je organ sklenil s prosilko in dokumentov, ki so bili izdani na podlagi vloge prosilke kot investitorice, prosilka nima pravovarstvenega interesa, ker z navedenimi dokumenti nedvomno že razpolaga. Z dostopom prosilcev do lastnih vlog, vloženih pri organu, oz. do dokumentov, ki jih je prosilec že prejel od organa, namreč ni varovan namen zakonodajalca, tj. seznanjanje javnosti z delom organov oziroma zavezancev po ZDIJZ (tako npr. sodba Upravnega sodišča, št. I U 1043/2009 z dne 26. 1. 2011). Posledično je IP pritožbo prosilke v delu, ki se nanaša na zgoraj navedene dokumente, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe, in sicer na podlagi drugega odstavka 248. člena ZUP. IP je namreč ugotovil, da so bile v postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, ki pa niso bistvene. Drugi odstavek 248. člena ZUP določa, da pritožbeni organ zavrne pritožbo tudi tedaj, kadar spozna, da so bile v postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, da pa niso bistvene. Organ je izpodbijani akt, brez številke z dne 28. 3. 2018, poimenoval kot sklep, čeprav bi ga moral poimenovati odločba. Z izpodbijanim sklepom je organ namreč meritorno odločil o pravici dostopa do informacij javnega značaja. Ker iz vsebine izpodbijanega akta izhaja, da gre za odločbo, je IP navkljub napačni opredelitvi oziroma poimenovanju izpodbijanega akta zaključil, da ta pomanjkljivost v postopku ni bistveno vplivala na pravilnost in zakonitost odločitve organa oziroma da pomanjkljivosti v postopku na prvi stopnji niso bile bistvene.

 

Glede dokumentov v delu, v katerem je zadeva zrela za odločitev in v katerem ima prosilka pravovarstveni interes, je IP ugotovil, da organ razpolaga z zahtevanimi informacijami in da se te nahajajo v materializirani obliki. Navedba organa, s katero je organ v izpodbijanem sklepu poudaril, da gre za zasebne vodovode in ne javne vodovode, bi lahko kazala na to, da organ zanika obstoj tretjega kriterija za opredelitev informacije javnega značaja. IP je zato v nadaljevanju pojasnil, zakaj zahtevane informacije izvirajo iz delovnega področja organa.

 

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je namenjen pridobivanju informacij, ki so v povezavi z javnopravnim, oblastnim delovanjem. Pri javnopravnem delovanju pa ni pomembna konkretna oblika tega delovanja (oblastno odločanje ali ne-oblastno zagotavljanje določenih storitev), temveč, da se javne naloge ali dejavnosti skladno z načelom zakonitosti izvršujejo na podlagi norm javnega prava, v okviru, ki ga te norme za to dejavnost določajo, ter skladno z namenom varstva javnega interesa. Informacija javnega značaja je torej tista informacija, ki služi uradnemu namenu organa, gre torej za informacije, povezane s katerokoli javno (public) ali upravno funkcijo organa (tako tudi Priporočilo št. 2 (2002) Odbora ministrov državam članicam o dostopu do uradnih dokumentov in Obrazložitveni memorandum, sprejet v okviru Sveta Evrope z dne 21. 2. 2002). Informacije javnega značaja so torej tudi vse informacije, ki so kakorkoli povezane z izvajanem dejavnosti javne službe oziroma ki kažejo na dejstvo oziroma okoliščino, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje javnih nalog. Takšno stališče izhaja tudi iz ustaljene upravno sodne prakse.[1]

 

V konkretnem primeru zahtevani dokumenti se po vsebini nanašajo na oskrbo s pitno vodo, ki se, na podlagi 1. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12; v nadaljevanju Uredba o oskrbi s pitno vodo), izvaja v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe. V zvezi s tem IP poudarja, da argument organa, da gre v konkretnem primeru »za zasebne vodovode in ne javne vodovode«, ne zdrži resne pravne presoje, saj že iz samih presojanih pogodb (npr. iz naslova pogodbe in iz 1. člena pogodbe) izhaja, da so sklenjene z namenom priključitve na omrežje javnega (in ne zasebnega) vodovoda, poleg tega je organ v teh pogodbah izrecno naveden kot »upravljalec javnega vodovoda Dobrova«. V skladu z 20. točko 1. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo je upravljavec javnega vodovoda pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe. Dejstvo, da je bil organ v trenutku izdaje izpodbijanega sklepa upravljalec predmetnega javnega vodovoda, s svojimi pritožbenimi navedbami potrjuje tudi občina (to je v konkretnem primeru prosilka). Iz navedenega izhaja, da je organ zahtevane pogodbe sklepal v zvezi z izvajanjem nalog javne službe oskrbe s pitno vodo. Kot upravljalec gospodarske javne infrastrukture (med katero sodi tudi javni vodovod), je organ v obdobju, na katerega se nanaša obravnavana zahteva, izdajal tudi soglasja in projektne pogoje. To področje je takrat urejal Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZGO-1), ki je v prvem odstavku 2. člena opredelil pomen teh dokumentov. Projektni pogoji so, v skladu s točko 5.5.1. prvega odstavka 2. člena ZGO-1, pogoji, ki jih v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta in skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi z zakonom ali predpisom in na podlagi izvedbenega prostorskega akta, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne dokumentacije. V točki 5.5.3. prvega odstavka 2. člena ZGO-1 pa je soglasje za priključitev opredeljeno kot pogoji upravljalca gospodarske javne infrastrukture, s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo in da bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje. Gre torej za vrsto dokumentov, ki je nedvomno v zvezi z izvajanjem nalog javne službe oskrbe s pitno vodo. Dodatno to potrjuje tudi dejstvo, da je organ v obravnavanem obdobju kot upravljalec javnega vodovoda dejansko izdajal soglasja in projektne pogoje. Namreč, če bi šlo za zasebni vodovod, organ takšnih dokumentov sploh ne bi smel izdajati, ker na podlagi četrtega odstavka 13. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/2010 in 35/2010) upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora. Na podlagi vsega navedenega je IP zaključil, da vsi zahtevani dokumenti sodijo v delovno področje organa v smislu ZDIJZ, ker so povezani z izvajanem dejavnosti javne službe in hkrati kažejo tudi na dejstva oziroma okoliščine, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvrševanje javnih nalog organa. V konkretnem primeru zahtevane informacije izpolnjujejo vse kriterije, ki jih določa 4. člen ZDIJZ in zato predstavljajo informacije javnega značaja.

 

Ker je prosilka v dopolnitvi pritožbe z dne 8. in 11. 6. 2020 izpostavila dejstvo, da je bil med njo in organom sklenjen dogovor o prenosu vodovodnih sistemov in druge s tem povezane okoliščine, IP poudarja, da za pravilno in zakonito presojo dejanskega stanja v zadevi po ZDIJZ niso relevantne posebne okoliščine prosilca ter njegova povezava s presojanimi dokumenti. Odločitev na podlagi ZDIJZ namreč učinkuje erga omnes (t.j. enako nasproti kateremu koli prosilcu), kar pri posredovanju dokumentov pomeni, da mora biti posredovani dokument oz. informacija enaka, ne glede na to, kdo jo je zahteval. Posledično so za odločitev v predmetni zadevi pravno povsem nerelevantne vse trditve prosilke, ki se nanašajo na sklenitev omenjenega dogovora in njegove posledice. Pomembno je torej le dejstvo, da je prosilka podala zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v skladu z določili ZDIJZ. V postopku s takšno zahtevo pa je lahko, ob doslednem upoštevanju kriterija univerzalnega prosilca, odločitev samo univerzalna. Če organ ne spoštuje zavez iz omenjenega dogovora, kot zatrjuje prosilka, lahko prosilka neodvisno od postopka po ZDIJZ zoper organ uvede druge postopke, ki so namenjeni sankcioniranju kršitve takšnih zavez (npr. sodno reševanje sporov).

 

Organ je zavrnil dostop do vse zahtevane dokumentacije z obrazložitvijo, da bi z razkritjem zahtevanih informacij prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov lastnikov vodovodov. Prosilka v pritožbi dvomi v upravičenost takšne odločitve, zato je bilo treba v nadaljevanju pritožbenega postopka ugotoviti, ali zahtevane informacije vsebujejo podatke, ki so izjema od prostega dostopa po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

S 25. 5. 2018 se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), ki ureja varstvo osebnih podatkov in v določenih delih zamenjuje ZVOP-1, kar pomeni, da se v določenih delih ZVOP-1 ne uporablja več. Ob tem je mogoče ugotoviti, da predmetna uredba bistveno ne spreminja definicije upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov in ne definicije osebnega podatka ter ne spreminja definicije javnega in zasebnega sektorja. Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, pri čemer je določljiv posameznik tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika (prva točka 4. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Kot obdelavo osebnih podatkov pa predmetna uredba opredeljuje vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (druga točka 4. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Obdelava osebnih podatkov je zakonita, če je podana ena od pravnih podlag, ki jih določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov v prvem odstavku člena 6.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč točko c prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predstavlja ZDIJZ. Razkritje osebnih podatkov v postopku dostopa do informacij javnega značaja je dopustno v primeru, ko gre za osebne podatke, ki hkrati pomenijo, na primer tudi podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca (1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ) ali ko organ odloči, da je treba podatke razkriti zaradi prevladujočega javnega interesa (drugi odstavek 6. člena ZDIJZ).

IP je tako ugotovil, da so po tej »izjemi od izjem« prosto dostopni vsi podatki, ki so neposredno povezani z opravljanjem funkcije predsednika krajevne skupnosti, predsednika vodovodnega odbora ter predsednika vaške skupnosti, in sicer so to ime, priimek, podpis in navedba funkcije. Vsi navedeni posamezniki se v zahtevanih dokumentih pojavljajo v zvezi z izvajanjem njihovih javnopravnih nalog (v imenu organa so podpisniki sklenjenih pogodb in izdanih soglasij ter projektnih pogojev), torej v javnopravni funkciji in ne v zasebnem svojstvu. Posledično so to osebni podatki, ki upoštevaje 1. alinejo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ ne morejo pomeniti izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja, ker so v zvezi z opravljanjem javne funkcije. Podobno stališče je IP že zavzel v svoji praksi, npr. v odločbi št. 090-221/2010/1 z dne 17. 12. 2010, odločbi št. 090-175/2019 z dne 6. 8. 2019.

 

Nadalje je IP ugotovil, da v obravnavanem primeru ni podana nobena od zgoraj navedenih pravnih podlag, po kateri bi bilo zakonito posredovanje osebnih podatkov fizičnih oseb, ki so sklenile pogodbo z organom in ki so vložile vlogo za izdajo soglasja ter projektnih pogojev. Glede imen, priimkov, naslovov in podpisov teh fizičnih oseb v obravnavani dokumentaciji je IP zahtevo prosilke zavrnil, ker so varovani osebni podatki. Prav tako so varovani osebni podatki zastopnikov teh fizičnih oseb (imena, priimki in naslovi), ki so prav tako fizične osebe.

 

V konkretnem primeru so varovani osebni podatki tudi parcelne številke. IP je že večkrat zavzel stališče (npr. odločba št. 090-218/2011/2 z dne 23. 11. 2011, odločba 090-289/2011/2 z dne 18. 1. 2012), da podatki, ki se nanašajo na posamezno nepremičnino (parcelna številka, katastrska občina, velikost parcele,...), niso varovani osebni podatki. Če prosilec, na podlagi parcelnih številk, z vpogledom v zemljiško knjigo, določi posameznike, ki so lastniki parcel, ne gre za obdelavo osebnih podatkov v nasprotju z ZVOP-1 oziroma Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Zaradi varstva zasebnosti pa v zemljiško knjigo, ki je sicer javna knjiga, praviloma ni mogoče vpogledovati po osebi oziroma ni mogoče pridobiti podatkov o vseh zemljiških parcelah, ki jih ima v lasti določen posameznik. Navedeno prakso IP je potrdilo tudi Upravno sodišče RS s sodbo IU 1719/2012 z dne 19. 6. 2013 in poudarilo, da je IP pravilno ugotovil, da je na podlagi parcelne številke preko podatkov, objavljenih v javnih knjigah, mogoče identificirati lastnika posameznih parcel, vendar pa je ob tem potrebno upoštevati, da dostop do osebnih podatkov iz zemljiške knjige ne pomeni neustavnega, nezakonitega ali neupravičenega posega v zasebnost in dostojanstvo posameznikov, ki sta varovana z ZVOP-1. Zemljiška knjiga je namreč javna knjiga, ki je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Sama parcelna številka torej ni varovan osebni podatek. Vendar v konkretnem primeru parcelne številke kažejo tudi na osebne okoliščine, ki niso razvidne iz javnih knjig, zato njihovo posredovanje ni dovoljeno, saj ne obstaja nobena pravna podlaga, ki bi to omogočala. Vprašanje, kdo ima z organom sklenjeno pogodbo za priključitev na vodovodno omrežje, oziroma kdo je organ zaprosil za izdajo projektnih pogojev ali soglasja za priključitev na vodovodno omrežje, namreč ni povezano s stanjem v zemljiški knjigi, zato se morajo ti podatki prekriti, ker gre za varovane osebne podatke. Smiselno enako stališče je IP zavzel npr. v odločbi št. 090-294/2015 z dne 12. 4. 2016. V nekaterih dokumentih je poleg parcelne številke objekta naveden tudi naslov objekta ali številka stanovanja v objektu. Tudi navedena podatka sta v konkretnem primeru varovana osebna podatka, saj prav tako kažeta na enake osebne okoliščine kot parcelna številka. IP ni zaznal razlogov, zaradi katerih bi bilo treba varovane osebne podatke razkriti zaradi prevladujočega javnega interesa (drugi odstavek 6. člena ZDIJZ), tega pa tudi prosilka ni zatrjevala. Ti podatki tudi niso povezani s porabo javnih sredstev (tretji odstavek 6. člena ZDIJZ), ker glede na pogodbeno dogovorjene obveznosti uporabnik plača priključnino za priključitev objekta oziroma za povečanje obstoječe priključne moči, razširitev in uporabo vodovodnih objektov in naprav, poleg tega pa uporabnik nosi tudi vse ostale stroške v zvezi s priključkom na javni vodovod (npr. priključek do vključno obračunskega vodomera vzdržuje upravljalec na stroške uporabnika; uporabnik na svoje stroške zgradi in obnavlja priključek od javnega vodovodnega omrežja do vključno vodovodnega jaška z vodomerom; uporabnik krije stroške morebitne prestavitve naprav upravljalca, ki bi nastale zaradi gradnje uporabnikovega objekta oziroma priključka objekta; uporabnik je dolžan poravnati morebitne odškodninske in škodne obveznosti, ki bi nastale z izvedbo tega priključka; uporabnik krije stroške rednih pregledov, zamenjave vodomera in drugih elementov oziroma naprav priključka). Iz navedenega izhaja, da podatki iz zahtevanih pogodb, soglasij in projektnih pogojev niso povezani s porabo sredstev organa kot upravljalca predmetnega vodovodnega omrežja oziroma s porabo javnih sredstev.

 

Kadar dokument, ki je sicer informacija javnega značaja, vsebuje tudi varovane podatke (npr. podatke, ki predstavljajo varovane osebne podatke) je treba omogočiti t.i. delni dostop, in sicer s prekritjem podatkov, ki predstavljajo izjemo od prostega dostopa, na kar je pravilno opozoril tudi organ v pritožbi. Institut delnega dostopa je urejen v 7. členu ZDIJZ, ki določa, če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena (npr. osebne podatke) in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta. To pomeni, da je dolžnost organa, da mora institut delnega dostopa uporabiti vedno, razen če to po kriterijih 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16, v nadaljevanju Uredba ZDIJZ) ne bi bilo izvedljivo oziroma, ko (in če) delno razkritje ne bi ogrozilo zaupnosti varovanih informacij. IP je ocenil, da je izvedba delnega dostopa v konkretnem primeru izvedljiva, zato je zahtevi prosilke v tem delu delno ugodil na način, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Sklepno

 

Upoštevaje vse navedeno je IP, skladno z določbo prvega odstavka 252. člena ZUP, delno odpravil odločbo prve stopnje s svojo odločbo in v tem delu sam rešil zadevo tako, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

V preostalem delu, torej glede prekritih podatkov in glede posredovanja dokumentov, s katerimi prosilka že razpolaga, pa je IP pritožbo prosilke kot neutemeljeno zavrnil, na podlagi drugega odstavka 248. člena ZUP, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali, zato je IP odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5, s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Jasna Duralija, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 


[1] npr. sodba Vrhovnega sodišča RS I Up 122/2006, z dne 25. 4. 2007 in sklep št. X Ips 96/2011, z dne 4. 7. 2012, sodbi Upravnega sodišča RS št. I U 902/2013-29, z dne 20. 5. 2015 in št. I U 1422/2015-18, z dne 30. 11. 2016.