Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Search by content
Choose year
Choose category
Date Title Number Category Status
06.09.2016 Verbund Hydro Power GMBh - Agencija RS za okolje 090-154/2016/10 Okoljski podatki, Poslovna skrivnost, Kršitev postopka Refused
23.10.2006 Več prosilcev zoper Ministrstvo za finance RS 021-63/2006/5 Ali dokument obstaja?, Osebni podatek Refused
27.07.2009 Vasja Jager, novinar - DDC svetovanje inženiring 090-102/2009 Ali je organ zavezanec?, Mediji Refused
13.09.2006 Vanja Pirc, novinarka Mladine zoper Vrhovno državno tožilstvo 021-58/2006 Organ ni odstopil pristojnemu organu Sustained
04.08.2017 Valtex & Co. d.o.o. - Ministrstvo za obrambo 090-157/2017 Javna naročila, Poslovna skrivnost Refused
12.03.2018 Valtex & Co. d.o.o. - Ministrstvo za obrambo 090-31/2018 Poslovna skrivnost, Javna naročila Refused
30.06.2008 Urban Matej, odvetnik Odvetniške družbe Brecelj in partnerji - Okrožno sodišče v Ljubljani 021-65/2008/4 Osebni podatek, Kazenski postopek Sustained in part
28.02.2017 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij - JP Energetika Šentrupert d.o.o. 0902-24/2016 Ali gre za delovno področje organa?, Ali dokument obstaja? Returned to readjudication (on a case)
02.08.2010 Univerza v Mariboru - SVIZ 090-146/2010/2 Ali je organ zavezanec? Refused
26.01.2009 Univerza v Mariboru - Svet RS za visoko šolstvo 021-89/2008/6 Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji Sustained
30.01.2019 UniCredit Banka Slovenije d.d.- Občina Kočevje 090-4/2019 Ali dokument obstaja?, Osebni podatek, Poslovna skrivnost Sustained in part
27.07.2015 Umanotera - Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano 090-176/2015 Notranje delovanje organa, Osebni podatek Sustained
31.12.2014 Umanotera - MF, FURS 090-228/2014 Davčna tajnost, Okoljski podatki, Test interesa javnosti Refused
24.07.2019 UKC Ljubljana - Medicinska fakulteta 090-167/2019 Ali gre za delovno področje organa?, Ali gre za inf. javnega značaja?, Kršitev postopka Returned to readjudication (on a case)
01.12.2010 Turk Ana, novinarka na Kanalu A - Študentska organizacija Slovenije 090-118/2010/10 Ali je organ zavezanec?, Poslovna skrivnost, Test interesa javnosti, Mediji Sustained
05.04.2018 TSMedia d.o.o. - Družba za upravljanje terjatev bank 090-5/2018 Poslovna skrivnost, Mediji Refused
21.02.2017 TSmedia d.o.o. - Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 090-288/2016 Ponovna uporaba Sustained
12.09.2018 TSmedia d.o.o. - Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 090-288/2016/16 Ponovna uporaba, Osebni podatek, Odločbe po sodbah Upravnega sodišča Refused
23.03.2018 TS media d.o.o - Ministrstvo za pravosodje 090-12/2018 Osebni podatek, Kršitev postopka Sustained
08.12.2006 Trebec Igor, odvetnik zoper Kobilarna Lipica 021-93/2006/3 Ali gre za inf. javnega značaja? Sustained
Prikaz rezultatov od 101 do 120</span> od vseh 3384</span>