Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

FOIA Decisions

+ -
Search by content
Choose year
Choose category
Date Title Number Category Status
04.09.2013 ZZI d.o.o. - Carinska uprava RS 090-28/2011/17 Odločbe po sodbah Upravnega sodišča, Javna naročila, Poslovna skrivnost Sustained
29.03.2018 Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije - Luka Koper 0902-3/2018 Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Test interesa javnosti, Poslovna skrivnost Sustained
30.11.2016 Zveza Srbske diaspore Slovenije - Ministrstvo za kulturo 090-192/2016 Avtorsko delo, Ali dokument obstaja?, Osebni podatek Sustained in part
17.11.2014 Zveza Srbske diaspore Slovenije - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 090-227/2014 Osebni podatek Refused
19.11.2014 Zveza Srbske diaspore Slovenije - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 090-249/2014 Osebni podatek Refused
16.12.2013 Zveza potrošnikov Slovenije - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 090-227/2013/5 Osebni podatek, Stroški Sustained
16.12.2013 Zveza potrošnikov Slovenije - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 090-232/2013/7 Dokument v izdelavi, Osebni podatek Sustained in part
11.03.2011 Zveza ekoloških gibanj Slovenije - Agencija za radioaktivne odpadke 090-26/2011 Dokument v izdelavi, Poslovna skrivnost, Avtorsko delo, Okoljski podatki Sustained
30.04.2010 Zveza društev upokojencev Slovenije - Agencija za zavarovalni nadzor 090-18/2010/6 Poslovna skrivnost, Upravni postopek, Osebni podatek Sustained in part
28.07.2006 Zveza društev invalidov in oseb z invalidnostjo Invalid zoper FIHO 0900-228/2006/7 Ali gre za inf. javnega značaja? Sustained
17.05.2010 Žverca, Društvo za pomoč živalim - Zavetišče Zonzani 090-54/2010/4 Ali je organ zavezanec?, Poslovna skrivnost Sustained
25.11.2009 Žverca, Društvo za pomoč živalim - Oskar Vitovlje, Zavod za oskrbo, nego in vzgojo živali 090-74/2009/10 Ali je organ zavezanec?, Poslovna skrivnost Sustained in part
30.03.2010 Žverca, društvo za pomoč živalim - Meli center Repče d.o.o. 090-104/2009/14 Ali je organ zavezanec?, Poslovna skrivnost, Notranje delovanje organa Sustained
01.06.2010 Žurnal media, d.o.o. - Univerzitetni klinični center Ljubljana 090-9/2010/7 Ali gre za inf. javnega značaja?, Mediji, Osebni podatek, Javni uslužbenci, funkcionarji Sustained in part
25.02.2008 Žurnal 24 - Ministrstvo za zdravje 021-5/2008 Poslovna skrivnost, Kazenski postopek, Dokument v izdelavi, Notranje delovanje organa, Osebni podatek, Test interesa javnosti, Mediji Sustained
02.12.2013 Zupanc Anja, novinarka Žurnal 24 - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij 090-220/2013/8 Osebni podatek, Test interesa javnosti, Mediji Refused
01.08.2012 Žolnir d.o.o. - Elektro Celje d.d. 090-118/2012/15 Ali je organ zavezanec?, Javna naročila, Osebni podatek, Poslovna skrivnost Sustained in part
09.02.2011 Zgaga Blaž-samostojni novinar - Ministrstvo za obrambo 090-13/2011/2 Tajni podatki, Zahteva za umik stopnje tajnosti Sustained
07.11.2011 Zgaga Blaž, samostojni novinar - Generalni sekretariat Vlade RS 090-138/2011/19 Tajni podatki, Poslovna skrivnost Sustained in part
24.06.2014 Zemljič Petra, ČZP Večer - Narodni dom Maribor 090-94/2014/7 Poslovna skrivnost, Ostali sodni postopki, Kršitev materialnega prava Sustained
Prikaz rezultatov od 1 do 20</span> od vseh 3320</span>