Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.
Sedež ali naslov: Celovška cesta 160
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5222966000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA STRANK O IZVEDENIH POSTOPKIH ODOBRITVE, IDENTIFIKACIJE TER OCENE TEHNIČNEGA STANJA VOZILA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki vozil kateri uvažajo vozila iz drugih držav
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev potrdila o skladnosti vozila
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Lastnik: Priimek in ime, naslov, davčna št., št. osebnega dokumenta, tel. št., Vložnik če ni lastnik: Priimek in ime, naslov, št. osebnega dokumenta, tel. št., Vozilo: vrsta vozila, znamka, komercialna številka, identifikacijska številka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA STRANK - TEHNIČNI PREGLEDI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Strinjanje s pogoji uporabe med ponudnikom ter uporabnikom spletne strani TP.LPP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitve, ki na spletni strani TP.LPP opravijo registracijo v sistem MOJA VOZILA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Rezervacije termina oz. prednaročilo storitve tehničnega pregleda vozila, izračunov stroškov zavarovanja in ostalih stroškov registracije za motorna vozila in priklopna vozila, obveščanja uporabnika o poteku tehničnega pregleda in prometnega dovoljenja preko SMS sporočil, e-pošte, in po pošti na naslov, obveščanja in pošiljanja novic uporabnikom, ki se bodo na to storitev prijavili.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo dokler je profil uporabnika aktiven. V primeru neaktivnosti se podatki samodejno izbrišejo po 3 letih. Na pisno zahtevo uporabnika se podatki iz sistema izbrišejo najkasneje v roku 1 meseca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov in kraj bivanja, rojstni datum, spol, datum opravljenega vozniškega dovoljenja, datum poteka vozniškega dovoljenja; naziv podjetja, sedež podjetja, matična številka; mobitel, elektronski naslov; znamka in tip vozila, registrska številka vozila, podatki o vozilu (prostornina in moč motorja,masa, število sedežev, stanje števca, datum veljavnosti tehničnega pregleda in datum veljavnosti prometnega dovoljenja.); podatki o vrsti zavarovanja in pridobljenem bonusu, podatek ali ima lastnik vozila otroka, ki še ni dopolnil 7 let, podatek o mladem vozniku, ki ima manj kot 3 leta vozniških izkušenj ter podatek o tem ali je vozilo v lasti pravne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Možnost upravljanja in dostopanja do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki so zadolženi za administracijo spletne strani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA DOGODKOV VOZNIKOV S SLUŽBENIMI VOZILI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vozniki službenih vozil in avtobusov,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistično obdelavo, vodenje evidenca prekrškov, uporabi se kot kriterij za oceno voznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum in čas dogodka, ime in priimek zaposlenega, stroškovno mesto, reg. št. in znamka vozila, smer vožnje, mesto dogodka, uliva dogodka, ocena škode na vozilu, oznaka dogodka, podpis, hitrost, podatki o alkotestu, proga, prevoženi KM, ocena krivde, vzrok dogodka, policijska postaja, kraj sodišča, bolniška od-do, kraj zdravilišča, možen kraj ogleda, lokacija dogodka, okoljevarstveni dogodek, zavarovanje, vrsta in opis dogodka, vrsta ukrepa, opredelitev do dogodka, opis ukrepa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v LPP d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo, za uradne namene in statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna števila, davčni urad, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas delavca-v urah ter dejavnost podjetja. 5.1. Podatki o delavčevem delovnem času - možno število delovnih ur s polnim in skrajšanim delovnim časom - skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega,od tega: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, ustavitve dela - skupaj neopravljene ure - skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev podjetja, od tega: ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo plače, drugo - neopravljene ure, za ketere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij, delodajalcev in organov - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače - ure na delu daljšem od polnega delovne časa - vrednost urne postavke v točkah 5.2. Podatki o plači delavca - izplačana bruto plača od tega: za delo s polnim in krajšim delovnim časom od polnega in za delo daljše od polnega delovne časa - bruto plača iz dobička - izplačana čista plača, od tega: za delo s polnim in s krajšim delovnim časom od polnega in za delo daljše od polnega delovne časa - nadomestilo čiste plače iz sredtev organizacije oziroma delodajalca, od tega: nadomestilo čiste plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo z dela, druga nadomestila čiste plače iz sredstev organizacij oziroma delodajalca - nadomestila čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev - čista plača iz dobička - neto prejemki delavca za neposredno porabo sredstev skupne porabe organizacije oziroma sredstev delodajalca, od tega: za regres za letni dopust, za jubilejne nagrade, za odpravnino in drugo - bruto plača za opravljeni delovni čas in opravljeni delovni čas za zadnje tri mesece po mesecih - osnova za boleznine nad 30 dni 5.3. Podatki o delih na delovnem mestu, ki jih delavec opravlja in za katere šteje zavarovalna doba s povečanjem - število ur pri delih na delovnem mestu, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem - odstotek povečanja(vozniki, ki so imeli 1.1.2000 več 25 let delovne dobe ali več) - številka police obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 5.4 Podatki o odtegljajih in dodatkih na neto plače - prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje - prostovoljno dodatno pokojnisko zavarovanje - administrativne prepovedi(krediti itd.) - sodne prepovedi in davčne odločbe - pogrebnine - sindikalna članarin - preživnine - transakcijski račun - prostovoljno življenjsko zavarovanje - število vzdrževanih članov - prevoz na delo - prehrana med delom
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O DELOVNEM ČASU TER PRIHODU IN ODHODU ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci LPP d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca mesečnega delovnega časa za obračun plač ter evidence prihodov in odhodov na podlagi Pravilnika o delovnem času.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - matična številka, - dan v tednu, datum, ura prihoda, ura odhoda, čas, - vrsta časa(redno delo, dopust ipd.).
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, osebe, ki na katerikoli pravni podlagi delajo v organizaciji (študenti, dijaki, praktikanti, itd..) po 1. točki 3.člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, emšo,vrsta in status zaposlitve poklic, ki ga opravlja, število ur dela pred nezgodo. Podatki o nezgodi: časovni podatki o nezgodi in kraj nezgode, opredelitve po šifrantu( narava poškodbe, poškodovani deli telesa, delovno okolje, delovni proces, aktivnosti v času poškodbe vzrok in način poškodbe, materialni povzročitelj, opis nezgode, podatki o nudenju prve pomoči in pričakovani bolniški stalež. Podatki o prijavitelju: ime in priimek, delovno mesto, telefonska št.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Inšpektorat RS za delo, lečeči zdravnik in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O ŠKODNIH DOGODKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v LPP d.o.o., lastniki vozil in ostali udeleženci v prometnih nezgodah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporaba podatkov v zavarovalnih in škodnih postopkih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zavarovanec: priimek in ime, naslov, tel. št., registrska št, vrsta in znamka vozila, datum prve registracije, št. šasije, leto izdelave, tip vozila, zavarovalnica, prevoženi KM, čas zavarovanja, št. police, Voznik: ime in priimek ter naslov, št. vozniškega dovoljenja, kategorije, datum in kraj izdaje, čas veljavnosti od-do, datum nastanka škodnega primera, opis primera in skica, opredelitev glede odgovornosti, podatek o morebitni prisotnost policije in o izvajanju psihofizičnih stanj, namen vožnje, hitrost vozila ob dogodku, Tretje osebe: ime in priimek ter naslov soudeleženca pri prometni nesreči ter reg. št. vozila, ime in priimek ter naslov morebitnih potnikov in prič škodnega dogodka., ogled kraja dogodka in opis poškodbe, Priloge: poročilo o poškodbi, kopija vozniškega dovoljenja, zapisnik o poškodbi
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnice,Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanj pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, fotografija delavca kraj, občina, in država rojstva, državljanstvo, status ( aktiven, neaktiven), tip pogodbe - naslov stalnega in začasnega bivališča ter naslov prebivališča za prevoz, zaselek in občina bivališča, telefonska številka, - delovna knjižica (registrska številka, datum in občina izdaje), osebni dokument (številka, datum in izdajatelj), - poklic, šolska izobrazba, končana šola in datum zaključka šolanja, študij ob delu, datum sklenitve pogodbe, trajanje pogodbe, - kraj dela, delovna naloga, vrsta delovnega razmerja, delovni čas (ur tedensko), datum razporeditev, napredovanja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, ukvarjanje z dopolnilnim delom - število dni letnega dopusta, datum prejema jubilejnih nagrad, vojaška obveznost, leto končanja vojaške obveznosti, - številka, kategorije, omejitve, datum izdaje in veljavnosti ter izdajatelj vozniškega dovoljenja, izdajatelj, - stopnja invalidnosti, številka odločbe, omejitve pri opravljanju dela, odstotek telesne okvare, - delovna doba do vstopa, predhodna delovna doba v podjetju, zavarovalna doba, zavarovalna doba s povečanjem, dokupljena zavarovalna doba, - podatki o družinskih članih, za potrebe odmere letnega dopusta in davčnih olajšav pri plači : priimek in ime, spol, sorodstvo, davčna številka, datum rojstva , prostovoljno pokojninsko zavarovanje znesek in številka police, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, številka police, - koriščenje očetovskega dopusta z nadomestilom, koriščenje očetovskega dopusta s plačilom prispevka za socialno varnost od minimalne plače, število kazenskih točk, datum začetka in datum konca veljavnosti, banka in številka transakcijskega računa, številka tahografske kartice, datum začetka in konca veljavnosti, veljavnost strokovne sposobnosti za voznike avtobusa, datum začetka in datum konca, opravljanje dopolnilnega dela, časovna razmejitev
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA POSNETKOV VIDEO-NADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, obiskovalci, stranke, potniki, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje premoženja, varovanje zaposlenih, varovanje potnikov, strank in poslovnih partnerjev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: video posnetek posameznika, datum in čas video posnetka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci LPP d.o.o in pristojni organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Območje varovanja osebnih podatkov zajema lokacija LPP d.o.o. Celovška 160, poslovna enota potniška blagajna Slovenska cesta 56 in avtobusi LPP. Prostori, kjer se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na informacijskem sistemu in je varovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter sledenju osebi, ki je podatke osvežila. Do navedenih osebnih podatkov lahko dostopajo s strani direktorja pooblaščene osebe. Posnetki s kamerami, ki so nameščene v avtobusih LPP se začasno shranjujejo na diskovnem mediju v posameznem vozilu. Čas hranjenja posnetkov je cca 48 ur delovanja vozila. Po preteku tega časa se posnetki samodejno prepisujejo. Posnetki zajeti iz poslovne stavbe, tehničnih pregledov, mehanične delavnice in potniške blagajne so začasno shranjeni na snemalnikih, ki so nameščeni v posameznih objektih. Maksimalni čas hranjenja zajetih posnetkov je eno leto. Po preteku tega časa se posnetki samodejno prepišejo. V LPP d.o.o. posnetkov trajno ne shranjujemo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pridobljenih pri izvajanju videonadzora, ki ga je 4.1.2016 odobril direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezan
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Voznik: priimek in ime, datum prevoza, vrsta prevoza, relacija, čas odhoda in prihoda, stanje števca KM ob začetku oz. končani vožnji, stanje KM ob predhodnem in trenutnem točenju goriva, št. dobavnice, podatki o gorivu in drugem materialu (št. dobavnice, vrsta, količina ter kraj točenja), druga navodila, Podatki o vozilu: znamka oz. tip vozila, št. sedežev in stojišč, reg. št.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi, ki uveljavljajo pri družbi pravice iz preostale delovne zmožnosti - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, zaselek in občina bivališča, telefonska številka, - kraj dela, delovna naloga, vrsta delovnega razmerja, delovni čas (ur tedensko), datum sklenitve delovnega razmerja, - poklic, šolska izobrazba, končana šola in datum zaključka šolanja, - vrsta invalidnosti, odločb ZPIZ, datum začetka uveljavljanja pravic, odstotek telesne okvare, izpisi iz delovne knjižice zaposlenega, - podatki na obrazcih DD-1 in DD-1A
 • Uporabniki zbirke: Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje,Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pooblaščeni osebni zdravnik, ostali uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV IMETNIKOV TERMINSKIH VOZOVNIC – KARTIC URBANA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007), Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) Pogodba med uporabnikom terminske kartice Urbana in zavezancem ter privolitev uporabnika v obdelavo osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki javnega prevoza v mestnem in primestnem potniškem prometu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava terminskih vozovnic, izračun subvencij, reševanje reklamacij,statistični podatki
 • Rok hrambe (neobvezno): 1. Subvencionirane vozovnice: še 5 let po vpisu v evidenco nakar se podatki izbrišejo 2. Ostale terminske vozovnice: še eno leto po preteku veljavnosti terminske vozovnice nakar se podatki izbrišejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Subvencionirana vozovnica: Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča oz. naslov prebivališča v času študija, naziv dijaškega ali študentskega doma, Ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika (samo za mladoletne vlagatelje), naziv in naslov izvajalca vzgojno izobraževalnega programa, šolsko oz. študijsko leto,letnik ter status vlagatelja ( dijak, študent, udeleženec izobraževanja odraslih), vrsta prevoza, relacija prevoza b) Ostale terminske vozovnice (splošne, splošne s popustom za brezposelne,upokojenske,mesečne prenosne, letne , službene, brezplačne): Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča. c) šolska terminska izkaznica podatki kot za subvencionirano vozovnico d) osnovnošolska vozovnica: priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, šolsko leto, razred obiskovanja, naziv šole
 • Uporabniki zbirke: blagajnik v potniški blagajni vodja potniške blagajne pogodbeni izvajalci, ki so zadolženi za vzdrževanje sistema (Imovation d.o.o. in podizvajalec Margento R&D d.o.o.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v arhivskih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV O ODVZETIH VOZOVNICAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki javnega prevoza v mestne in primestnem prometu, ki so vložili pisni ugovor na odvzeto kartico Urbano 
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Na podlagi soglasja uporabnika se preverijo validacije pri pooblaščenemu podizvajalcu ( Margento R&D d.o.o.) in obveščanju uporabnikov o rešitvi njihovega ugovora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) Ime in priimek, 2) naslov, 3) elektronski naslov, 4) telefon, 5) št. Urbane - kartice
 • Uporabniki zbirke: vodja oddelka prometne kontrole
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli dostopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacija v fizični obliki se shranjuje v zaklenjeni omari, ki se nahaja v prostorih vodje oddelka prometne kontrole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU, IZPOPOLNJEVANJU IN USPOSABLJANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene osebe, ki na katerikoli pravni podlagi delajo v organizaciji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izobraževanja, ki so nujno potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti (novi postopki dela, uvajanje in seznanjanje z novo delovno opremo, itd...)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime, priimek, organizacijska enota,datum, čas, kraj, izvajalec, vrsta izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV PRIDOBLJENIH NA PODLAGI GPS SLEDENJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vozniki avtobusov in ostali zaposleni, ki zaradi narave dela upravljajo z avtobusom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanja položaja vozila in upravljajočega voznika v realnem času z namenom optimizacije voznih redov, optimizacije voznega parka, uporabe conskega sistema javnega potniškega prometa, detekcije avtobusnih postajališč, napovedi prihoda avtobusa, priprave vseh potrebnih poročil ipd. Omenjene funkcionalnosti ni mogoče doseči z drugačnimi oz. milejšimi ukrepi, kot je uporaba GPS tehnologije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vozilo: Položaj in prikaz poti avtobusa, reg. št., izpis trenutnih in preteklih podatkov, čas. V primeru prijave v sistem sledenja: ime in priimek zaposlenega, ki upravljajo z avtobusom
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v nadzornem centru, vodje, analitiki in ostali pooblaščeni delavci, kateri za svoje delo potrebujejo omenjene podatke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnični vidik zavarovanja zbirke osebnih podatkov, ki nastanejo na podlagi sledenja avtobusov s pomočjo GPS naprav, je izveden s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, v katero spadajo: varovanje strežniških prostorov, varovanje sistemske in aplikativne programske opreme, preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu in po njem, omejen in zabeležen dostop do zbranih osebnih podatkov le pooblaščenim osebam ter časovno omejitvijo, koliko časa se podatki shranjujejo oz. izbrišejo.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o GPS sledenju, ki ga je 4.1.2016 odobril direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO PREKO POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo delo preko pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela - uporaba podatkov za statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek, ime, stalni naslov, poštna številka, občina, začasni naslov, poštna številka, občina, elektronski naslov, drugo prebivališče npr. naslov študentskega doma, EMŠO, davčna številka, številka mobilnega telefona, študent, dijak, naziv šole, naziv fakultete, naslov študentskega servisa, delo opravlja od, delo opravljal do, višina plačila, organizacijska dodelitev, stroškovno mesto, datum izplačila, podatki o zdravniškem pregledu, datum opravljanja izpita iz varstva pri delu in požarne varnosti
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke spremenila. - Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v matični knjigi in personalnih mapah, je shranjena v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA O PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik, zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjemniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje podjemnih pogodb – varstvo pravnega prometa
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, - naročnik, - predmet pogodbe – delo, - obseg dela, - čas trajanja pogodbenega razmerja, - pogodbena vrednost, - datum podpisa pogodbe, - aneksi k podjemni pogodbi
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA O AVTORSKIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorskih pogodb – varstvo pravnega prometa
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - število delavnih ur, - ime avtorske agencije, - predmet pogodbe, - čas trajanja pogodbenega razmerja, - datum sklenitve pogodbe, - aneksi k pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDR
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Praktikanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje ZDR-ja in pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas trajanja prakse
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, stalni naslov, poštna številka, občina, začasni naslov, poštna številka, občina, drugo prebivališče npr.naslov študentskega doma, EMŠO, davčna številka, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, študent, dijak, naziv šole, naziv fakultete, program šole, fakultete, organizacijska dodelitev, stroškovno mesto, delo opravljal od, delo opravljal do, številka osebnega računa, datum izplačila, datum opravljanja izpita iz varstva pri delu in požarne varnosti, datum potrdila o opravljeni obvezni strokovni praksi.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – naslov stalnega prebivališča b) podatki o usposabljanju: - delovno mesto, - datum opravljenega pregleda, - datum predvidenega naslednjega pregleda c) dodatni podatki iz napotnice: - dekliški priimek, - EMŠO, - izobrazba, - stopnja izobrazbe, - poklic, - datum zaposlitve, - delovno mesto, - datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, - datum izjave o varnosti z oceno tveganja, - opis delovnega procesa, - delovna oprema, - predmeti dela, - izpostavljenost tveganjem, - ukrepi, - osebna varovalna oprema, - posebne zdravstvene zahteve, - neustreznost delovnega mesta, - pripombe delodajalca, - kraj izdaje napotnice, - datum izdaje napotnice d) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: - status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, - predlagano drugo delo, - razlog za morebitno neizdano oceno, - predlagani ukrepi, - kraj zdravniškega pregleda, - datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 podpisal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA STRANK - SPREJEMNA PISARNA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računa, reševanje reklamacij, obveščanje stranke o poteku opravljanja storitve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, št. telefon, vrsta in opis storitve, datum začetka in zaključek storitve, oprema, številke (registrska, šasije, motorja) model - tip, stanje KM, datum prve registracije, datum zadnjega rednega servisa, opis del, podatki o plačilu
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O OBISKOVALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji obiskovalci, ki vstopajo na lokacijo družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja na lokaciji družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, čas prihoda in odhoda, namen obiska, h komu so namenjeni, reg. št.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe družbe, pogodbeni izvajalec varovanja SINTAL d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PODATKOV O REZERVIRANI ŠTEVILKI REGISTRSKE TABLICE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, katere na novo registrirajo vozilo oz. uvozniki vozil in želijo uporabiti storitev TCO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zapis registrske številke v digitalni tahograf
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka šasije, podjetje, rezervirana registrska številka, datum
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA ZAPOSLENIH ZA ZAVAROVALNICO - NEZGODNO ZAVAROVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki želijo skleniti nezgodno zavarovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja za zaposlene, neposredno obročno plačevanje iz naslova plače zaposlenega
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaposleni: priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna št., tel. št.,datum zaposlen pri delodajalcu, Upravičenci v primeru smrti: priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna št., podpis, Zavarovani družinski člani: Priimek in ime, EMŠO, davčna št., sorodstvo, podpis
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica AdriaticSlovenica in uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami omarah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Organizacijski predpis o uporabi službenih mobilnih telefonov OrgP-0-12
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, ki za nemoteno delo in boljšo izrabo delovnega časa potrebujejo mobilni telefon
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev naročniškega razmerja, obračun stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zahtevek: Ime in priimek, delovno mesto, naročniška številka, znamka in tip mobitela, vrednost, status naročniškega razmerja, prenos številke, sprememba delovnega mesta, naslov, v primeru ločenega računa tudi naslov rojstni datum, davčna št., opredelitev glede limita, vzrok za zamenjavo ali nakupa, znamka in tip, datum, priimek vodje. Prevzem : Ime priimek, delovno mesto, datum, ime in priimek osebe katera predaja mobitel, tip, serijska št., klicna št.,
 • Uporabniki zbirke: Ponudnik mobilne telefonije Telekom inuporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA GOSTOV POČITNIŠKIH KAPACITET

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, katere koristijo počitniške kapacitete
 • Namen obdelave osebnih podatkov: rezervacija termina, obračun najema, prijava letovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijavnica: Ime in priimek, naslov, interna št. voznika, kraj in termin letovanja. Napotnica: Ime in priimek, kraj in termin letovanja, ime in priimek ostalih morebitnih oseb, št. objekta, Najemna pogodba: št. objekta, kraj letovanja, čas letovanja od-do, dnevna in skupna cena, ime in priimek najemnika, naslov, tel.št., EMŠO, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: skrbnik počitniških objektov Portorož, recepcija Čatež ter uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCA ČLANOV ZŠAM - LPP

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani društva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: plačilo članarine, obveščanja, podelitev priznanj za članstvo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva in vstopa v društvo, naslov, tel. št, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA STRANK KATERIM SE IZDA DUPLIKAT DOKUMENTA O USTREZNOSTI, SKLADNOSTI IN PREDELAVI VOZILA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki vozil, kateri potrebujejo duplikat dokumenta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev nadomestnega dokumenta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Lastnik: ime in priimek, naslov, tel. št., Vozilo: znamka, komercialna št., identifikacijska št.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. EVIDENCA O USPOSABLJANJU DELAVCEV IZ VARSTVA PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje požarne varnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, datum , čas, kraj, izvajalec, vrsta izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA STRANK STARODOBNIH VOZIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki želijo pridobiti za svoja vozila status starodobnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vozilo pridobiti status starodobnika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Lastnik vozila: priimek in ime, naslov, davčna št., št. osebnega dokumenta, telefon, Vložnik če ni lastnik: priimek in ime, naslov, davčna št., št. osebnega dokumenta, telefon, Vozilo: znamka, komercialna oznaka, identifikacijska št. vozila, prva registracija, leto izdelave, kategorija vozila
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA STRANK O ODODBRITVI PREDELANIH VOZIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki po predelavi vozila potrebujejo potrdilo o skladnosti vozila s predpisi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvedbo postopka posamične odobritve predelanega vozila in izdajo potrdila o ustreznosti predelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Lastnik: Priimek in ime, naslov, davčna št., št. osebnega dokumenta, telefon, Vložnik zahtevka če ni lastnik: Priimek in ime, naslov, št. osebnega dokumenta, tel. Vozilo: znamka, komercialna oznaka, identifikacijska št, kategorija, nadgradnja, datum prve registracije, št. potrdila skladnosti, opis
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencama javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU DELAVCEV IZ VARSTVA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravja pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, datum čas, kraj, izvajalec, vrsta izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni izvajalec strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. EVIDENCA STRANK O IZDELANI DEKLARACIJSKI TABLICI VOZILA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki vozil, kateri potrebujejo deklaracijsko tablico
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev podatkov za izdelavo deklaracijske tablice
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Lastnik: priimek in ime, naslov, tel. št., Vozilo: znamka, komercialna št., identifikacijska št.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjujejo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. EVIDENCA STRANK O ODOBRITVI HOMOLOGIRANE VLEČNE NAPRAVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki vozil, kateri želijo homologirati vlečno napravo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev potrdila o skladnosti vlečne naprave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Lastnik: Priimek in ime, naslov, davčna št., številka osebnega dokumenta, tel. št., Vložnik. če ni lastnik: Priimek in ime, naslov, št. osebnega dokumenta, telefon, Vozilo: znamka, komercialna oznaka, identifikacijska številka vozila
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. EVIDENCA STRANK Z ODOBRENO VGRADNJO DELA NA VOZILO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki vozil, ki vgrajujejo dele na vozila in zato potrebujejo potrditev o skladnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Na osnovi pridobljenih podatkov se izda potrdilo o skladnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Lastnik: ime in priimek, naslov, tel.št., Vložnik če ni lastnik: priimek in ime, naslov, tel. št., št. osebnega dokumenta, Vozilo: znamka, komercialna oznaka, identifikacijska št.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. EVIDENCA POOBLASTIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, kateri opravljajo storitve v imenu lastnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje volje lastnika vozila za opravljanje storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Lastnik: ime in priimek, datum rojstva, Pooblaščenec: ime in priimek, datum rojstva, Vozilo: registrska št. ali št. šasije, datum
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. EVIDENCA O ZAGOTAVLJANJU UGODNOSTI - TEHNIČNI PREGLEDI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posameznik, ki uveljavljajo popust na storitev tehničnega pregleda (zaposleni, upokojenci, študentje, itd...)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrditev istovetnost osebe, katera uveljavlja popust
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kopija dokumenta
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. EVIDENCA PODATKOV ANALOGNI TAHOGRAF

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vozniki avtobusov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola in analiza vožnje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Analogni: ime in priimek, kraj in dan odhoda, kraj in dan prihoda, registrska oznaka vozila, KM na začetku in koncu vožnje, čas vožnje in počitki
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni poadtki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. EVIDENCA PODATKOV IZ VOZNIŠKIH KARTIC IN DIGITALNIH TAHOGRAFOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki v podjetju koristijo storitev presnemavanja podatkov v Tachonet, zaposleni vozniki avtobusov v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pri strankah za prenos podatkov v Tachonet. Za zaposlene v družbi poleg prenosa podatkov še za kontrolo vožnje in nadzor nad spoštovanjem veljavne zakonodaje s tega področja, za analizo dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Stranke:Priimek in ime, št. kartice, registrska št. vozila, naslov podjetja in davčna številka, delovni čas in čas vožnje voznika od zadnjega prenosa, Zaposleni v družbi: Ime in priimek, matična št., interna št., datum rojstva, datum izdaje, veljavnost do, izdajatelj, št. vozniškega dovoljenja, št. kartice, Vozilo: registrska številka čas pričetek in konec vožnje, počitek, stanje KM na začetku in koncu vožnje
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. EVIDENCA TELEFONSKIH KLICEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev, ki pokličejo na določeno telefonsko številko zaradi pritožb/pohval oz. želijo uveljavljati pravice iz naslova reklamacije na opravljeno storitev med/izven delovnega časa in na lastno željo posredujejo svoje podatke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika in za zagotavljanje nadaljne kakovosti opravljene storitve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, ura, namen telefonskega klica
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, katere rešujejo pritožbe/pohvale oz. reklamacijske postopke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Evidenca elektronske pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju in ostalih podjetjih vključenih v JAVNI HOLDINGA Ljubljana, poslovni partnerji, stranke in ostali posamezniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen elektronske pošte je pošiljanje in prejemanje elektronskih sporočil preko računalniških omrežji in drugih komunikacijskih sistemov. Omogoča izmenjavo sporočil med zaposlenimi v podjetju in ostalimi podjetji vključenih v JAVNI HOLDINGA Ljubljana, poslovnimi partnerji ter ostalim strankami in posamezniki, ki se poslužujejo takšnega način komuniciranja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov, datum in čas prejema, velikost prejete pošte in ostale osebne podatke katere pošiljatelj samoiniciativno pošlje v sporočilu
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni na katere je naslovljena elektronska pošta
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zajemajo in začasno shranjujejo osebni podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni oz. je do teh prostorov možen dostop le z avtorizacijo na kontroli pristopa. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na informacijskem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejšo ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in osebo, ki je podatke osvežila. Dokumentacijo v fizični obliki se shranjuje v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju zaupnih stvareh, ki ga je 19.9.2011 odobril direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam